ผมจะสร้างบ้านไม่ทราบว่าปัจจุบันนี้ช่างคิดราคาตารางเมตรละเท่าไร

3 คำตอบ 3