คุณรู้สึกอย่างไรถ้ามีคนมาตอบคำถามโดยใช้ถ้อยหยาบคายรุนแรง

มีสมาชิกบางท่านตอบคำถามใช้ถ้อยคำตรงไปตรงมาถึงขั้นหยาบคายและกระด้างมาก คุณรู้สึกอย่างไรกันบ้างคะ
เย็นไว้นะโยม ปลอบใจตัวเองเดี๋ยวเขาอาจจะมาตอบค่ะ
20 คำตอบ 20