สร้างจิตสำนึกในความเป็นไทย ให้ทุกคนต่างรู้หน้าที่พึงมีพึงทำอย่างไร จึงจะเหมาสมกับสถานะการณ์ในปัจจุบัน

วันนี้หลายคนคงทราบข่าวเกี่ยวกับผลการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของปราสาทพระวิหารกันแล้วว่าเป็นของใคร ไทยจะเสียสิทธิ์ เสียดินแดนในพื้นที่ทับซ้อนบริเวณปราสาทพระวิหารครั้งนี้หรือไม่ก็ตาม แต่ถ้าการสูญเสียครั้งนี้นั้น ทำให้คนไทยเราได้สำนึกในหน้าที่ ที่ตัวเองพึงมี-พึงทำเพื่อชาติขึ้นมาบ้าง ก่อนที่จะสูญเสียไปมากกว่านี้... แสดงเพิ่มเติม วันนี้หลายคนคงทราบข่าวเกี่ยวกับผลการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของปราสาทพระวิหารกันแล้วว่าเป็นของใคร
ไทยจะเสียสิทธิ์ เสียดินแดนในพื้นที่ทับซ้อนบริเวณปราสาทพระวิหารครั้งนี้หรือไม่ก็ตาม
แต่ถ้าการสูญเสียครั้งนี้นั้น ทำให้คนไทยเราได้สำนึกในหน้าที่ ที่ตัวเองพึงมี-พึงทำเพื่อชาติขึ้นมาบ้าง
ก่อนที่จะสูญเสียไปมากกว่านี้ ก็ถือว่าการสูญเสียครั้งนี้ให้ประโยชน์มากกว่าให้โทษ
แล้วในความคิดของคุณๆ คิดว่าเราจะใช้การสูญเสียสิทธิ์ในปราสาทพระวิหารให้กับเขมร
นั้นมาสร้างจิตสำนึกในความเป็นไทย ให้ทุกคนต่างรู้หน้าที่พึงมีพึงทำอย่างไร
4 คำตอบ 4