การโยนหัวโยนก้อย?

ทำไมต้องมีการโยนหัวโยนก้อย
อยากทราบความเป็นมาของธรรมเนียมนี้ค่ะ
2 คำตอบ 2