คิดดีพูดดีทำดีสิ่งใดที่เราสามารถวัดได้จากตัวผู้อื่นได้มากที่สุด และน้อยที่สุด?

สังคมทุกวันนี้ ส่วนใหญ่แล้วมีแต่เปลือก และหน้ากากที่แสดงเข้าหากัน การที่คุณคบหรือรู้จักกับใครสักคนนั้น สัญชาตญาณความสามารถของคุณ สามารถดู"คนเป็น"ได้ ในเรื่องใด ได้ดีที่สุด และน้อยที่สุดคะ? ระหว่างคนที่คิดดี พูดดี หรือทำดี ออกมาจริงๆ? สิ่งไหนที่คุณสามารถดูคนๆหนึ่งออก ว่าเขาทำ พูด... แสดงเพิ่มเติม สังคมทุกวันนี้ ส่วนใหญ่แล้วมีแต่เปลือก และหน้ากากที่แสดงเข้าหากัน

การที่คุณคบหรือรู้จักกับใครสักคนนั้น
สัญชาตญาณความสามารถของคุณ สามารถดู"คนเป็น"ได้ ในเรื่องใด ได้ดีที่สุด และน้อยที่สุดคะ?

ระหว่างคนที่คิดดี พูดดี หรือทำดี ออกมาจริงๆ?

สิ่งไหนที่คุณสามารถดูคนๆหนึ่งออก ว่าเขาทำ พูด หรือคิดมาจากใจจริง ตัวคุณเองวัดเค้าได้จากสิ่งใดได้ดีที่สุดและน้อยที่สุด?
และคุณใช้ปัจจัยอะไรเป็นตัววัดผลคะ? น่าเชื่อถือและมั่นใจแค่ไหน?

ขอบคุณค่ะ : )
10 คำตอบ 10