การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ กับปฏิวัติอุตสาหกรรม คือเหตุการณ์อะไร เกิดขึ้นตอนไหน อะไรที่นำพาให้มันเกิดขึ้นครับ

2 คำตอบ 2