• วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ >
 • ภูมิศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ >
 • ภูมิศาสตร์

พายุมีกี่ชนิด ลักษณะการเกิดและความรุนแรงแตกต่างกันอย่างไร

 • ติดตามแบบเปิดเผย
 • ติดตามแบบไม่เปิดเผย
 • เลิกติดตาม
คำตอบที่ดีที่สุด
 • sathaporn k ตอบแล้ว 7 ปีที่ผ่านมา
พายุ คือ สภาพบรรยากาศที่ถูกรบกวนแบบใด ๆ ก็ตาม โดยเฉพาะที่มีผลกระทบต่อพื้นผิวโลก และบ่งบอกถึงสภาพอากาศที่รุนแรง เวลากล่าวถึงความรุนแรงของพายุ จะมีเนื้อหาสำคัญอยู่บางประการคือ ความเร็วที่ศูนย์กลาง ซึ่งอาจสูงถึง 400 กม./ชม. ความเร็วของการเคลื่อนตัว ทิศทางการเคลื่อนตัวของพายุ และขนาดความกว้างหรือเส้นผ่าศูนย์กลางของตัวพายุ ซึ่งบอกถึงอาณาบริเวณที่จะได้รับความเสียหายว่าครอบคลุมเท่าใด ความรุนแรงของพายุจะมีหน่วยวัดความรุนแรงคล้ายหน่วยริกเตอร์ของการวัดความรุนแรงแผ่นดินไหว มักจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

พายุแบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 3 ประเภท คือ

1. พายุฝนฟ้าคะนอง มีลักษณะเป็นลมพัดย้อนไปมา หรือพัดเคลื่อนตัวไปในทิศทางเดียวกัน อาจเกิดจากพายุที่อ่อนตัวและลดความรุนแรงของลมลง หรือเกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำ ร่องความกดอากาศต่ำ อาจไม่มีทิศทางที่แน่นอน หากสภาพการณ์แวดล้อมต่าง ๆ ของการเกิดฝนเหมาะสม ก็จะเกิดฝนตก มีลมพัด
2. พายุหมุนเขตร้อนต่าง ๆ เช่น เฮอร์ริเคน ไต้ฝุ่น และไซโคลน ซึ่งล้วนเป็นพายุหมุนขนาดใหญ่เช่นเดียวกัน และจะเกิดขึ้นหรือเริ่มต้นก่อตัวในทะเล หากเกิดเหนือเส้นศูนย์สูตร จะมีทิศทางการหมุนทวนเข็มนาฬิกา และหากเกิดใต้เส้นศูนย์สูตรจะหมุนตามเข็มนาฬิกา โดยมีชื่อต่างกันตามสถานที่เกิด กล่าวคือ
2.1 พายุเฮอร์ริเคน (hurricane) เป็นชื่อเรียกพายุหมุนที่เกิดบริเวณทิศตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติก เช่น บริเวณฟลอริดา สหรัฐอเมริกา อ่าวเม็กซิโก ทะเลแคริบเบียน เป็นต้น รวมทั้งมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณชายฝั่งประเทศเม็กซิโก
2.2 พายุไต้ฝุ่น (typhoon) เป็นชื่อพายุหมุนที่เกิดทางทิศตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ เช่น บริเวณทะเลจีนใต้ อ่าวไทย อ่าวตังเกี๋ย ประเทศญี่ปุ่น
2.3 พายุไซโคลน (cyclone) เป็นชื่อพายุหมุนที่เกิดในมหาสมุทรอินเดีย เหนือ เช่น บริเวณอ่าวเบงกอล ทะเลอาหรับ เป็นต้น แต่ถ้าพายุนี้เกิดบริเวณทะเลติมอร์และทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศออสเตรเลีย จะเรียกว่า พายุวิลลี-วิลลี (willy-willy)
2.4 พายุโซนร้อน (tropical storm) เกิดขึ้นเมื่อพายุเขตร้อนขนาดใหญ่อ่อนกำลังลง ขณะเคลื่อนตัวในทะเล และความเร็วที่จุดศูนย์กลางลดลงเมื่อเคลื่อนเข้าหาฝั่ง
2.5 พายุดีเปรสชัน (depression) เกิดขึ้นเมื่อความเร็วลดลงจากพายุโซนร้อน ซึ่งก่อให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองธรรมดาหรือฝนตกหนัก
3. พายุทอร์นาโด (tornado) เป็นชื่อเรียกพายุหมุนที่เกิดในทวีปอเมริกา มีขนาดเนื้อที่เล็กหรือเส้นผ่าศูนย์กลางน้อย แต่หมุนด้วยความเร็วสูง หรือความเร็วที่จุดศูนย์กลางสูงมากกว่าพายุหมุนอื่น ๆ ก่อความเสียหายได้รุนแรงในบริเวณที่พัดผ่าน เกิดได้ทั้งบนบก และในทะเล หากเกิดในทะเล จะเรียกว่า นาคเล่นน้ำ (water spout) บางครั้งอาจเกิดจากกลุ่มเมฆบนท้องฟ้า แต่หมุนตัวยื่นลงมาจากท้องฟ้าไม่ถึงพื้นดิน มีรูปร่างเหมือนงวงช้าง จึงเรียกกันว่า ลมงวง

Source:

 • 6
  0
 • ความคิดเห็น

คำตอบอื่นๆ (1)

 • Yuri ตอบแล้ว 7 ปีที่ผ่านมา
  ฮอร์ริเคน (Hurricane), ไต้ฝุ่น (Typhoon), ทรอปิคอล ไซโคลน(Tropical cyclone) นั้นรุนแรงกว่าไต้ฝุ่น ซึ่งชื่อที่ถูกเรียกต่าง ๆ แบบกันไป เพราะระดับของความกดดันอากาศซึ่งจะรวมตัวเป็นความร้อนและความเย็นของน้ำซึ่งอัดตัวกันเป็นลมหมุน
  ตัวอย่าง ทรอปิคอล ไซโคลน
  ๑. ทรอปิคอล ดีเปลสชั่น (Tropical depressions) นั้นความเร็วของลมหมุนน้อยกว่า ๓๔ น็อต, หรือ ๓๙ ไมล์ต่อชั่วโมง
  ๒. ทรอปิคอล สตรอม (Tropical storm) ความเร็วของลมอยู่ที่ ๓๔ น็อต, หรือ ๓๙ ไมล์ต่อชั่วโมง
  ๓. ถ้าความเร็วของลมถึง ๖๔ น็อต, ๗๔ ไมล์ต่อชั่วโมง ก็จะเปลี่ยนเป็นพายุฮอร์ริเคน

  -พายุฮอร์ริเคน ซึ่งเกิดขึ้นที่ทวีปแอตแลนติคเหนือ, ทะเลแปซิฟิคตะวันออกเหนือ หรือทางตอนใต้
  -ไต้ฝุ่น ซึ่งเกิดขึ้นทางตอนเหนือของทวีปแปซิฟิค
  -พายุขั้นซีเวียร์ ทรอปิคอล ไซโคลน (Severe tropical cyclone) ซึ่งเกิดขึ้นทางภาคพื้นทะเลแปซิฟิคตะวันตกเฉียงใต้หรือ ทางทะเลอินเดียนทางตะวันออกเฉียงใต้
  -พายุขั้น ซีเวียร์ ไซโคลนนิค (Severe cyclonic storm) ซึ่งเกิดขึ้นทางทะเลอินเดียนตอนเหนือ
  -พายุทรอปิคอล ไซโคลน (Tropical Cyclone) ซึ่งเกิดขึ้นทางทะเลอินเดียนตอนตะวันตกเฉียงใต้

  หวังว่าคงช่วยคลายความสงสัยของคุณลงได้นะคะ

  แหล่งข้อมูล:

  • 1
   0
  • ความคิดเห็น
 • พายุมีกี่ชนิด ลักษณะการเกิดและความรุนแรงแตกต่างกันอย่างไร
  ลงชื่อเข้า 

  เพื่อเขียนคำตอบของคุณ

1
ถามคำถาม
โดยปกติจะได้รับคำตอบในไม่กี่นาที!
ขยาย »
รายละเอียด
รายละเอียด
คำถามที่มีอยู่

ใครที่ติดตามคำถามนี้?

  %
  คำตอบที่ดีที่สุด
  สมาชิกตั้งแต่:
  คะแนน: คะแนน: ระดับ
  คำตอบทั้งหมด
  คะแนนในสัปดาห์นี้
  ติดตาม
   
  เลิกติดตาม
   
  บล็อค
   
  เลิกบล็อค