ถ้าเราอยากบอกรักคนๆหนึ่ง ให้เขารับรู้ แต่ไม่กล้าเข้าไปเอง จะมีวิธีไหนบ้างไหม

8 คำตอบ 8