• สังคมและวัฒนธรรม >
 • ศาสนาและจิตวิญญาณ
 • สังคมและวัฒนธรรม >
 • ศาสนาและจิตวิญญาณ

สถานปฏิบัติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่?

 • ติดตามแบบเปิดเผย
 • ติดตามแบบไม่เปิดเผย
 • เลิกติดตาม
คำตอบที่ดีที่สุด
 • esara ตอบแล้ว 7 ปีที่ผ่านมา
คุณอยากจะปฏิบัติธรรมในเชียงใหม่หรือครับ ผมมีที่ให้จะพิจารณา
1.วัดอุโมงค์ หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.วัดสวนดอก มหาวิทยาลัยยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเขต เชียงใหม่
3.วัดห้วยส้ม
4.วัดพระธาตูศรีจอมทอง อ.จอมทอง
5.วัดป่าดา่ราภิรมณ์
 • 0
  0
 • ความคิดเห็น
สถานปฏิบัติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่?
ลงชื่อเข้า 

เพื่อเขียนคำตอบของคุณ

ถามคำถาม
โดยปกติจะได้รับคำตอบในไม่กี่นาที!
ขยาย »
รายละเอียด
รายละเอียด
คำถามที่มีอยู่

ใครที่ติดตามคำถามนี้?

  %
  คำตอบที่ดีที่สุด
  สมาชิกตั้งแต่:
  คะแนน: คะแนน: ระดับ
  คำตอบทั้งหมด
  คะแนนในสัปดาห์นี้
  ติดตาม
   
  เลิกติดตาม
   
  บล็อค
   
  เลิกบล็อค