สถานปฏิบัติธรรมในจังหวัดเชียงใหม่?

ติดตาม
 • ติดตามแบบเปิดเผย
 • ติดตามแบบไม่เปิดเผย
 • เลิกติดตาม
คำตอบที่ดีที่สุด
 • esara ตอบแล้ว 6 ปีที่ผ่านมา
คุณอยากจะปฏิบัติธรรมในเชียงใหม่หรือครับ ผมมีที่ให้จะพิจารณา
1.วัดอุโมงค์ หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2.วัดสวนดอก มหาวิทยาลัยยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเขต เชียงใหม่
3.วัดห้วยส้ม
4.วัดพระธาตูศรีจอมทอง อ.จอมทอง
5.วัดป่าดา่ราภิรมณ์
 • ให้เรต
 • ความคิดเห็น
Sign In 

เพื่อเขียนคำตอบของคุณ

ไม่มีคำตอบอื่น

ใครที่ติดตามคำถามนี้?

  %
  คำตอบที่ดีที่สุด
  สมาชิกตั้งแต่:
  คะแนน: คะแนน: ระดับ
  คำตอบทั้งหมด
  คะแนนในสัปดาห์นี้
  ติดตาม
   
  เลิกติดตาม
   
  บล็อค
   
  เลิกบล็อค