มาตรการภาษีปี51บุคคลธรรมดามีอะไรบ้างครับ?

รัฐบาลได้ออกมาตรการภาษีใหม่ปี 2551
ที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้มีเงินได้เสียภาษีน้อยลงกว่าเดิม
ไม่ทราบว่ามีมาตรการเป็นข้อๆอะไรบ้างครับ

และคุณคิดอย่างไรกับมาตรการนี้?
5 คำตอบ 5