ในความคิดเห็นของคุณ...เมืองไทยเหมาะสมหรือยังสำหรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์?

เป็นที่ถกเถียงกันมาอย่างยาวนานในเมืองไทย ว่าเราพร้อมแล้วหรือยังสำหรับการที่จะเริ่มต้นมีโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากนิวเคลียร์ โดยความคิดเห็นหลักๆ น่าจะแบ่งแยกออกเป็นสองกลุ่ม 1. กลุ่มที่เห็นด้วยและคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เมืองไทยควรจะเริ่มต้นในการพัฒนาและสร้างโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ 2. กลุ่มที่ไม่เห็นด้วย... แสดงเพิ่มเติม เป็นที่ถกเถียงกันมาอย่างยาวนานในเมืองไทย ว่าเราพร้อมแล้วหรือยังสำหรับการที่จะเริ่มต้นมีโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากนิวเคลียร์ โดยความคิดเห็นหลักๆ น่าจะแบ่งแยกออกเป็นสองกลุ่ม

1. กลุ่มที่เห็นด้วยและคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เมืองไทยควรจะเริ่มต้นในการพัฒนาและสร้างโรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์
2. กลุ่มที่ไม่เห็นด้วย และคิดเมืองไทยยังไม่พร้อม และไม่เหมาะสมสำหรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ไม่ทราบว่าเหล่าสมาชิกในรู้รอบ มีความคิดเห็นกับเรื่องนี้หรือไม่ อย่างไรครับ เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย เพราะอะไร?
15 คำตอบ 15