Q_jaguar ถามใน สุขภาพการแพทย์ทางเลือกใหม่ · 1 ทศวรรษ ที่ผ่านมา

การแพทย์ทางเลือกใหม่คืออะไรมีที่มาอย่างไร?

3 คำตอบ

คะแนนความนิยม
 • 1 ทศวรรษ ที่ผ่านมา
  คำตอบที่โปรดปราน

  การแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) คือการรักษาพยาบาลอีกรูปแบบหนึ่ง แตกต่างไปจากการแพทย์แผนปัจจุบัน (Conventional Medicine) ซึ่งผู้ที่ให้การรักษา จะต้องสำเร็จการศึกษาวิชาชีพแพทย์ และได้รับใบประกอบโรคศิลปะ เป็นแพทย์ทั่วไป หรือแพทย์เฉพาะทาง ส่วนแพทย์ทางเลือก เป็นวิทยาการผสมผสานให้ใกล้เคียงกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ มิใช่การแพทย์ที่ให้การรักษาโดยใช้ยาแผนปัจจุบัน ผู้ให้การรักษา ไม่จำเป็นต้องจบวุฒิทางการแพทย์แผนปัจจุบัน แต่เป็นผู้ที่ผ่านการอบรม และได้รับการฝึกฝนจนเป็นที่ชำนาญในแต่ละสาขา(หรืออาจเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขานั้นๆก็ได้) เช่น

  Chiropractic ไคโรแพรคติค

  เป็นการบำบัด โดยอาศัยหลักการที่ร่างกายสามารถบำบัดตนเอง และทำให้เกิดความสมดุล เป็นศาสตร์ทางการแพทย์แขนงหนึ่ง ที่เชี่ยวชาญทางด้าน การจัดปรับข้อกระดูกที่คลาดเคลื่อนออกจากตำแหน่ง และไปรบกวนการทำงานของระบบประสาท ( Subluxation ) ให้กลับคืนสู่สภาพปกติ เพื่อเปิดโอกาสให้ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  การรักษาแบบการแพทย์ไคโรแพรคติกจะทำการรักษาด้วยมือ โดยไม่มีการใช้ยาหรือการผ่าตัดแต่อย่างใด โดยปกติจะใช้มือจัดข้อกระดูกสันหลังและกระดูกเชิงกรานจากตำแหน่งที่ผิดปกติให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติ เพื่อทำให้การเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นปกติ รวมถึงการทำงานของระบบประสาทที่ดีด้วย โดยมุ่งเน้นไปที่สาเหตุ ( Cause ) ของการเกิดอาการต่างๆ

  นอกจากนี้ อาจจะจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือ ทางการแพทย์ไคโรแพรคติกบางอย่างช่วยคลายกล้ามเนื้อ หรือลดการเจ็บปวดของคนไข้เมื่อจำเป็น

  ในประเทศไทย แพทย์ที่จบสาขานี้ยังมีอยู่ไม่มากนัก นับเป็นทางเลือกการแพทย์แผนใหม่ที่น่าสนใจมากค่ะ

  Acupressure

  การใช้มือและนิ้วมือ ในการกดจุดตำแหน่งที่สำคัญของร่างกาย เพื่อให้เกิดพลังชีวิตในการรักษาพยาบาล

  Acupuncture

  คล้ายกับการกดจุด แต่เป็นการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ คือ เข็ม ฝังลงในตำแหน่งต่างๆ ของร่างกาย เพื่อให้เกิดพลังไหลเวียนทั่วร่างกาย

  Aromatherapy

  เป็นการบำบัดรักษาด้วยน้ำมันหอมระเหยซึ่งได้จากพืช เพื่อให้เกิดความผ่อนคลาย จะเป็นวิธีการักษา ที่ใช้ร่วมกับวิธีอื่นๆ เช่น การนวด

  Ayurvedic Medicine

  เป็นการบำบัดรักษาที่มีรากฐานจากประเทศอินเดีย มานานกว่า 5,000 ปี เช่น การฝึกโยคะ และทำสมาธิ โดยอาจให้การรักษาอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น สมุนไพรบำบัด การนวดด้วยน้ำมัน และกำหนดชนิดอาหารเพื่อการสลายพิษ จะนำไปสู่ความสมดุลของร่างกาย

  Body Work

  เป็นการบำบัดเพื่อให้เกิดการผ่อนคลาย โดยเฉพาะบนกล้ามเนื้อและกระดูก ด้วยวิธีการฝึกให้มีการเคลื่อนไหว ของร่างกายที่เหมาะสม เช่น การนวด (Message), จี้กง (Guigong), Reflexology, Shiatsu และ ไทเก๊ก (Tai Chi)

  Chinese Herbs

  การบำบัดด้วยสมุนไพรจีน จะใช้ร่วมกับการฝังเข็ม หรือการกดจุด เพื่อให้เกิดความสมดุลของร่างกาย

  Herbal Therapies

  เป็นการบำบัดด้วยการใช้พืชสมุนไพร ทั้งในรูปแบบธรรมชาติ และสารสกัดยาเตรียมต่างๆ เช่น เม็ด แคปซูล ขี้ผึ้ง หรือครีม เป็นต้น

  Homeopathy

  เป็นการบำบัดโดยอาศัยหลักการ "Liki Cure Like" สารที่เป็นต้นเหตุของอาการเจ็บป่วย ในผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง จะเป็นที่บำบัดอาการเดียวกัน ที่เกิดขึ้นในคนไข้ เป็นการเตรียมที่เจือจางในผู้ที่แข็งแรงแล้วสังเกตผลปรับเปลี่ยนยาเตรียมให้เหมาะสม

  Hydrotherapy

  การบำบัดด้วยน้ำ (ธาราบำบัด) โดยใช้น้ำแข็ง ของเหลว และไอน้ำ เพื่อบรรเทาอาการต่างๆ ของการติดเชื้อ อาการปวดเรื้อรัง และเฉียบพลัน ปัญหาการไหลเวียนของโลหิตและอื่นๆ การรักษาจะหมายรวมถึง การห่อหุ้ม การใช้สเปรย์ การสวนล้าง การอบไอน้ำและซาวน่า รวมถึงการใช้ทั้งความร้อนและความเย็น

  Mind/Body Medicine

  จะเป็นการบำบัดด้วยหลายๆ วิธี ที่เชื่อมโยงระหว่างจิตใจ และร่างกาย ซึ่งมีอิทธิพลต่อระบบฮอร์โมน ประสาท และภูมิคุ้มกัน เช่น การสะกดจิต การฝึกสมาธิ โยคะ ฯลฯ

  Naturopathic Medicine

  การบำบัดโดยอาศัยหลักการ สรีระและจิตใจ สามารถรักษาโรค ซึ่งผู้ให้การรักษาจะใช้วิธีต่างๆ เช่น Homeopathy, Herbal Remedies การ

  ใช้สมุนไพรจีน, Spinal Manipulation,โภชนาการ, Hydrotherapy, การนวด

  และการออกกำลังกาย ในการรักษาโรค

  Nutrition and Diet

  การบำบัดด้วยโภชนาการ หรืออาหาร เป็นการควบคุมชนิดของอาหารที่รับประทาน ตามโรคที่เป็น

  Osteopathy

  การบำบัดโดยการแก้ไขปัญหาของระบบกล้ามเนื้อ และกระดูก เพื่อให้ร่างกายสามารถทำตนได้ปกติ วิธีการรักษานี้ จะใช้ร่วมกับการบำบัดปัจจัยทางจิต รูป

  แหล่งข้อมูล: เอกสารอ้างอิง : สุฮวง ฐิติสัตยากร. ไขข้อข้องใจทางวิชาการ. วารสารอาหารและยา 5 (มกราคม-เมษายน 2541) : 72-75. http://www.indigothai.com/thai/Arada/2.htm http://www.painfree4you.com/index.html
  • Commenter avatarเข้าสู่ระบบเพื่อตอบคำถาม
 • 1 ทศวรรษ ที่ผ่านมา

  จากคำตอบของคุณนัท ผมขอให้รายละเอียดแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม ของกองการแพทย์ทางเลือกด้วยครับ มีรายละเอียดข้อมูลที่น่าสนใจมากมายครับ

  ที่มา กองการแพทย์ทางเลือก เป็นหน่วยงานหนึ่งในกรมการพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และ พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข โดยได้โอนหน่วยงานสถาบันการแพทย์แผนไทย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและศูนย์ความร่วมมือการแพทย์ไทย จีน และศูนย์ประสานงานการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์ มารวมกันเป็นกรมใหม่ที่มีบทบาทในเรื่องงานพัฒนาวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก

  แหล่งข้อมูล: http://www.dtam.moph.go.th/alternative/
  • Commenter avatarเข้าสู่ระบบเพื่อตอบคำถาม
 • Nick
  Lv 6
  1 ทศวรรษ ที่ผ่านมา

  ทั้งหมดที่หนูนัทบรรยายข้างต้น

  ผมเอาตัวเข้าทดสอบมาประมาณ

  ครึ่งหนึ่งแล้วผลที่ได้ก็มีบ้าง

  ตอนนี้เอาตัวเข้าเสี่ยงของใหม่

  ไคโรแพรคติกเพิ่งไปทำมาเป็น

  ครั้งที่สองเช้าวันนี้เอง

  ไม่รู้เร็วไปไหมที่จะบอกว่า

  รู้สึกดีขึ้นเร็วมากๆ

  • Commenter avatarเข้าสู่ระบบเพื่อตอบคำถาม
ยังคงมีคำถามอยู่ใช่หรือไม่ หาคำตอบของคุณได้ด้วยการเริ่มถามเลยในตอนนี้