ใครเคยเข้าไปในสถานฑูตต่างประเทศบ้างครับ

อย่างของอเมริกาหรือทางเอเชียก็ได้ครับ คือ อยากรู้ว่าภายในเขาประดับ ตกแต่งด้วยอะไรกันบ้าง จะขอนำไปเป็นข้อมุลใช้เขียนเป็นแกในนิยายนิยายน่ะครับ

รบกวนด้วยนะครับ
4 คำตอบ 4