ระหว่างร้านอาหารกับร้านเสื้อผ้าในสังคมปัจจุบัน คุณจะเลือกทำธุรกิจด้านไหน

ระหว่างร้านอาหารกับร้านเสื้อผ้าในสังคมปัจจุบัน คุณจะเลือกทำธุรกิจด้านไหน


- เพราะเป็นปัจจัย4 เหมือนกัน
- คุณคิดว่าธุรกิจ 2 อย่าง มีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไง
- อะไรที่ต่อยอดไปได้ไกลกว่ากัน
- เงินลงทุน ความเสี่ยง
- ถ้าให้เลือกคุณจะเลือก ธุรกิจอะไร
6 คำตอบ 6