คุณคิดว่าบทละครไทยโดยส่วนใหญ่ เป็นบทละครที่ดีหรือไม่?

เชื่อว่าทุกท่านคงได้ดูละครที่ออกฉายตามช่องต่างๆ มาบ้าง ไม่มากก็น้อย อยากรู้ว่าท่านมีความคิดเห็นอย่างไรครับ?

ถ้าโดยส่วนใหญ่คิดว่าดี ... เพราะอะไรครับ?
และถ้าคิดว่าไม่ดี ... เพราะอะไร และควรจะปรับปรุงตรงไหน?
12 คำตอบ 12