คำว่า May might maybe may be ใช้ต่างกันอย่างไรค่ะ?

ช่วยยกตัวอย่างประโยคประกอบด้วยนะคะ
5 คำตอบ 5