ตั้งค่ายาฮูไทยเป็นภาษาอังกฤษ How to set Yahoo Thai to be used in English language?

อยากใช้ Yahoo! ประเทศไทย เป็นภาษาอังกฤษครับ ไม่ทราบตั้งค่าอย่างไร?

How to set Yahoo! Thailand to be used in English language? Thanks!
3 คำตอบ 3