เชื่อหรือไม่ วิชานิติกรรมสัญญา คือ กรรมของเด็กนิติ !!

แค่เอาที่เพื่อนๆในคณะเขาพูดกันมาลงให้ดูน่ะครับ เผื่อมีใครที่เคยเจอประสบการณ์แบบนี้ อิๆ

ข้อเท็จจริง คือ ข้อสอบแบบเขียน 5 ข้อ เป็นข้อสอบตุ๊กตาเรื่องนิติกรรม เช่น นิติกรรมอำพราง กลฉ้อฉล และอื่นๆ

ข้อละ 20 คะแนน รวม 100 คะแนนเต็ม เกณฑ์ผ่าน คือ 60 ขึ้น
ของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ครับ
2 คำตอบ 2