ผมและภรรยาเป็นพาหะ ธารัสซีเมียร์ ชนิดเดียวกันทำให้ไม่กล้ามีลูกคนที่สอง

ลูกคนแรกเป็นผู้หญิงก็น่าเป็นพาหะด้วย คุณหมอบอกว่าถ้าจะมีบุตรอีก
จะต้องตรวจทุกระยะ ถ้าเห็นว่ามีความเสี่ยง คุณหมอแนะนำว่าไม่ให้มี
ก็เลยรู้สึกกลัวมาก ใจนึงอยากมีอีกใจก็กลัว อยากขอความคิดเห็นครับ
8 คำตอบ 8