คุณคิดอย่างไรกับคำกล่าวที่ว่า ทหารคือที่พึ่งของประชาชน

หรือว่าทหารดีๆตายหมดแล้ว.....
9 คำตอบ 9