ลว.สุดท้าย ของท่านพล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร ให้อะไรแก่ผู้อ่านบ้างครับ

โดยเฉพาะคนอ่านที่เป็นตำรวจตระเวนชายแดนอย่างพระเอกในเรื่องนี้
1 คำตอบ 1