ทำไม Yahoo Answers ภาษาไทยไม่มีระบบเซิชคำถามครับ

ทำไม Yahoo Answers ภาษาไทยไม่มีระบบเซิชคำถามเหมือนอย่างใน Yahoo Answers ภาษาอังกฤษครับ
2 คำตอบ 2