ถ้าคุณรู้ว่าคุณจะมีชีวิตเหลืออีกเพียงปีเดียวนับจากนี้ไป คุณจะ "ใช้ชีวิต" แบบไหน?

50 คำตอบ 50