• “สิ่งที่คุณคิดตอนฝนตกหนัก คือ...”?

    คำตอบที่ดีที่สุด: 1. คิดว่า ตอนนี้ ช่างเป็นช่วงเวลาที่อากาศเย็นดี สบายใจจังเลย
    2. อยากเปิดเพลงหยาดฝน ที่ เพ็ญโพยม เรืองโรจน์ ร้อง ถ้าทำได้นะ
    คำตอบที่ดีที่สุด: 1. คิดว่า ตอนนี้ ช่างเป็นช่วงเวลาที่อากาศเย็นดี สบายใจจังเลย
    2. อยากเปิดเพลงหยาดฝน ที่ เพ็ญโพยม เรืองโรจน์ ร้อง ถ้าทำได้นะ
    6 คำตอบ · 3 ปีที่ผ่านมา