• ฝันแบบนี้หมายถึงอะไรคะ?

    คือรู้สึกตัวว่าฝันอยู่ แล้วพยายามจะตื่นพยายามออกจากฝัน แต่มีคน3-4คนเป็นผู้ชายมาขวางไม่ให้ออกจากฝันค่ะ แต่เราพยายามวิ่งหนีออกมาได้แล้วเราก็ตื่นค่ะ
    คือรู้สึกตัวว่าฝันอยู่ แล้วพยายามจะตื่นพยายามออกจากฝัน แต่มีคน3-4คนเป็นผู้ชายมาขวางไม่ให้ออกจากฝันค่ะ แต่เราพยายามวิ่งหนีออกมาได้แล้วเราก็ตื่นค่ะ
    5 คำตอบ · 3 ปีที่ผ่านมา