• 0822518773 เบอนี้ของใคร อยุ่ที่ไหน?

    4 คำตอบ · 2 ปีที่ผ่านมา
  • ไม่พบ link ที่ส่งมาจากบางเวป แต่ทางเวปบอกว่าส่งมาแล้วให้ตรวจสอบใน inbox?

    ผมขอ reset password จากเวปไซด์หนึ่งมา แล้วทางเวปบอกว่าได้ส่งเข้ามายัง inbox แล้วให้ลองตรวจสอบดู พอเข้ามาตรวจสอบกลับไม่พบ link ดังกล่าว ใน inbox spam หรือ trash เลยครับ แต่เมื่อให้เพื่อนลองส่งมากลับพบยังสามารับข้อความได้ ปล ไม่ได้ตั้งค่า อะไรเลยครับ จะแก้ไขยังไงดี หรือมีเบอร์ติดต่อ yahoo thailand ไหมครับ
    ผมขอ reset password จากเวปไซด์หนึ่งมา แล้วทางเวปบอกว่าได้ส่งเข้ามายัง inbox แล้วให้ลองตรวจสอบดู พอเข้ามาตรวจสอบกลับไม่พบ link ดังกล่าว ใน inbox spam หรือ trash เลยครับ แต่เมื่อให้เพื่อนลองส่งมากลับพบยังสามารับข้อความได้ ปล ไม่ได้ตั้งค่า อะไรเลยครับ จะแก้ไขยังไงดี หรือมีเบอร์ติดต่อ yahoo thailand ไหมครับ
    4 คำตอบ · 3 ปีที่ผ่านมา