• พินัยกรรมไม่ได้จดทะเบียนสมรส?

    แฟนชาวฝรั่งเศสไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่แฟนได้ทำพินัยกรรมไว้ให้แล้ว ถ้าเกิดแฟนเสียชีวิตไปแล้ว เราจะมีสิทธิ์ได้รับเงินในบัญชีที่ยังเป็นชื่อเขามั้ยค่ะ
    แฟนชาวฝรั่งเศสไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่แฟนได้ทำพินัยกรรมไว้ให้แล้ว ถ้าเกิดแฟนเสียชีวิตไปแล้ว เราจะมีสิทธิ์ได้รับเงินในบัญชีที่ยังเป็นชื่อเขามั้ยค่ะ
    6 คำตอบ · 3 ปีที่ผ่านมา