• รูปร่างเล็ก ผิวขาวเหลือง ตาเล็ก ผมน้ำตาลแดง เป็นชนเผ่าอะไร?

  คำตอบของคุณ: 
  คือฉันเป็นเป็นลูกครึ่งไทย ไต้หวัน จีน มีรูปร่างเล็ก ผิวขาวเหลือง ตาเล็ก ผมน้ำตาลแดง ฉันควรเป็นชนเผ่าอะไร
  2 สัปดาห์ที่ผ่านมา
  เพิ่มคำตอบของคุณ
  รูปภาพ
  แหล่งข้อมูล
  • แก้ไข
  • กำลังอัพโหลดอยู่
  • เราพบปัญหาบางอย่าง โปรดลองอีกครั้งหนึ่ง