• สงกรานต์ แก่นแท้คืออะไร ผมว่าคงไม่ใช่การสาดน้ำอย่างที่พวกเราเห็น?

  ผมคิดว่าแก่นแท้ของประเพณีสงกรานต์ ไม่ใช่การสาดน้ำอย่างทุกวันนี้ มันต้องมีอะไร ที่ลึก และมากกว่านี้ อย่างน้อยที่สุด ก็คือ "การขอขมา"ต่อพ่อแม่ และผู้ใหญ่ หรือผู้ที่มีพระคุณทั้งหลาย ที่คนโบราณ แฝงไว้ใน "สงกรานต์"อย่างแยบยล จนทำให้บางคน มองไม่เห็น หรือมองข้ามไป "การขอขมา" เป็นบันไดขั้นแรก ของความกตัญญู... แสดงเพิ่มเติม
  ผมคิดว่าแก่นแท้ของประเพณีสงกรานต์ ไม่ใช่การสาดน้ำอย่างทุกวันนี้ มันต้องมีอะไร ที่ลึก และมากกว่านี้ อย่างน้อยที่สุด ก็คือ "การขอขมา"ต่อพ่อแม่ และผู้ใหญ่ หรือผู้ที่มีพระคุณทั้งหลาย ที่คนโบราณ แฝงไว้ใน "สงกรานต์"อย่างแยบยล จนทำให้บางคน มองไม่เห็น หรือมองข้ามไป "การขอขมา" เป็นบันไดขั้นแรก ของความกตัญญู รู้คุณ ตรงนี้แหละ คือประเด็น หรือเพื่อน ๆ ว่ายังไงครับ
  3 คำตอบ · เหตุการณ์ปัจจุบันในกระแส · 7 ปีที่ผ่านมา
 • ใครติดตามข่าว การเมือง เรื่องปรองดองบ้างครับ?

  งานวิจัยของสถาบันพระปกเกล้า ว่าอย่างไรบ้างครับ คุณอภิสิทธิ์ค้านหัวชนฝา เสฯ หนั่น ถาม บิ๊กบัง ถึงผู้อยู่เบื้องหลัง "ปฏิวัติ ๑๙ กย.๔๙"
  งานวิจัยของสถาบันพระปกเกล้า ว่าอย่างไรบ้างครับ คุณอภิสิทธิ์ค้านหัวชนฝา เสฯ หนั่น ถาม บิ๊กบัง ถึงผู้อยู่เบื้องหลัง "ปฏิวัติ ๑๙ กย.๔๙"
  9 คำตอบ · การเมือง · 7 ปีที่ผ่านมา
 • ท่านอยากได้อะไร ในวันนักข่าว...๕ มีนาคม (อีกครั้ง)?

  ๕ มีนาคม…วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ สื่อในฝัน อยู่ไม่ไกลอย่างที่คิด “วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก” ตรงกับวันที่ ๓ พฤษภาคมของทุกปี เพื่อให้ชาวโลกเห็นความสำคัญของเสรีภาพในการเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชน ส่วนของไทยถือเอาวันที่ ๕ มีนาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันก่อตั้ง สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยในอดีต เป็น “วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ” หรือ วันนักข่าว นั่นเอง ... แสดงเพิ่มเติม
  ๕ มีนาคม…วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ สื่อในฝัน อยู่ไม่ไกลอย่างที่คิด “วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก” ตรงกับวันที่ ๓ พฤษภาคมของทุกปี เพื่อให้ชาวโลกเห็นความสำคัญของเสรีภาพในการเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชน ส่วนของไทยถือเอาวันที่ ๕ มีนาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันก่อตั้ง สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยในอดีต เป็น “วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ” หรือ วันนักข่าว นั่นเอง ปีที่ผ่านมามีการต่อสู้ทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมืองที่แหลมคม ถือว่าเป็นปีแห่งความท้าทายในการเสนอข่าวของสื่อที่ต้องเป็นกลาง รอบด้าน และเปิดพื้นที่ให้ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม เพื่อนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข แม้ว่าแตกต่างทางความคิดและอุดมการณ์ ในขณะที่มีการเติบโตของสื่อใหม่ ๆ ทั้งเคเบิลทีวี โทรทัศน์ดาวเทียม เว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ สื่อมวลชนกระแสหลักจึงต้องปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ผลการสำรวจความคิดเห็นทั่วประเทศของ “สวนดุสิตโพล”ในช่วงปลายเดือนเมษายน ๒๕๕๔ พบว่า สื่อมวลชนเสนอข่าวผิดพลาด คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ๔๖.๒๕ % ควรเสนอข่าวอย่างเป็นกลาง ตรงไปตรงมา น่าเชื่อถือ และครอบคลุมทุกแง่ทุกมุม ๖๐.๒๕ % อยากเห็นการเสนอข่าวที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง และมีจรรยาบรรณของนักข่าว ๕๑.๓๒% ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่สื่อมวลชนถูกตั้งคำถามอย่างมากมาย แต่จะมีใครสักกี่คนที่เข้าใจโลกของสื่อมวลชนอย่างถ่องแท้ สื่อต้องดิ้นรนต่อสู้เช่นเดียวกับธุรกิจทั่วไป แต่กลับต้องแบกรับปัญหาหนักหนาสาหัสของสังคม บางขณะสังคมเกิดสถานการณ์ขั้นวิกฤต สื่อก็ตกเป็นจำเลยของสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นธรรมดาครับ น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟ ปริมาณของสื่อมีเพียงน้อยนิดเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรทั้งประเทศ จึงเกิด “การเสียสมดุล”ในระบบการสื่อสารมวลชนของชาติ นี่คือปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ติดตามมาเป็นขบวน สื่อก็ทำได้เท่าที่เห็นแหละครับ ทั้งที่สื่อเกิดบนโลกใบนี้เมื่อประมาณ ๕๐๐ ปีที่แล้วพร้อมกับศักยภาพตามธรรมชาติในการสร้างกระบวนการปรับตัวทางสังคมให้ทันกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยการเข้าถึงผู้คนจำนวนหลากหลายในเวลาอันรวดเร็ว นี่คือบทบาทเฉพาะที่ไม่มีใครทำได้ดีเท่าสื่อ ถึงเวลาแล้วครับที่จะต้องมี “นโยบายการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดดุลยภาพทางการสื่อสารมวลชนแห่งชาติ”เพื่อเพิ่มสื่อทั้งปริมาณและคุณภาพให้เพียงพอกับจำนวนประชากรและสภาพปัญหาที่เป็นอยู่ เมื่อสื่อพบทางออก ปัญหาการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และอื่น ๆ ที่หมักหมมมานานก็จะค่อย ๆ คลี่คลายได้เอง ปัญหาจำนวนมากขนาดนั้น ไม่มีใคร คนใดคนหนึ่งแก้ไขได้ นอกจาก “สังคมอุดมปัญญา”ซึ่งจะเกิดขึ้นได้โดยอาศัยศักยภาพของสื่อเป็นแกนหลัก ของฟรี ไม่มีในโลก ครับท่าน สื่อในฝันอยู่ไม่ไกลอย่างที่คิด
  4 คำตอบ · สื่อและหนังสือพิมพ์ · 7 ปีที่ผ่านมา
 • ใครมีประสบการณ์กับเด็กอัจฉริยะบ้างครับ?

  ผมได้ไปพบ "น้องแจน"เด็กอายุ ๖ ขวบ สามารถอ่านภาษาไทย อังกฤษ จีน และญี่ปุนได้ ทั้งที่ไม่มีใครสอน ยังไม่ได้เข้าโรงเรียน เริ่มสนใจอ่านหนังสือเองตั้งแต่ ๑ ขวบ ภาษาอังกฤษ "น้องแจน"อ่านได้คล่องมาก
  ผมได้ไปพบ "น้องแจน"เด็กอายุ ๖ ขวบ สามารถอ่านภาษาไทย อังกฤษ จีน และญี่ปุนได้ ทั้งที่ไม่มีใครสอน ยังไม่ได้เข้าโรงเรียน เริ่มสนใจอ่านหนังสือเองตั้งแต่ ๑ ขวบ ภาษาอังกฤษ "น้องแจน"อ่านได้คล่องมาก
 • ๕ มีนาคม วันนักข่าว...ท่านอยากได้อะไร?

  “วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก” ตรงกับวันที่ ๓ พฤษภาคมของทุกปี เพื่อให้ชาวโลกเห็นความสำคัญของเสรีภาพในการเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชน ส่วนของไทยถือเอาวันที่ ๕ มีนาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันก่อตั้ง สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยในอดีต เป็น “วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ” หรือ วันนักข่าว นั่นเอง ปีที่ผ่านมามีการต่อสู้ทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมืองที่แหลมคม... แสดงเพิ่มเติม
  “วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก” ตรงกับวันที่ ๓ พฤษภาคมของทุกปี เพื่อให้ชาวโลกเห็นความสำคัญของเสรีภาพในการเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อมวลชน ส่วนของไทยถือเอาวันที่ ๕ มีนาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันก่อตั้ง สมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยในอดีต เป็น “วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ” หรือ วันนักข่าว นั่นเอง ปีที่ผ่านมามีการต่อสู้ทางความคิดและอุดมการณ์ทางการเมืองที่แหลมคม ถือว่าเป็นปีแห่งความท้าทายในการเสนอข่าวของสื่อที่ต้องเป็นกลาง รอบด้าน และเปิดพื้นที่ให้ทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม เพื่อนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข แม้ว่าแตกต่างทางความคิดและอุดมการณ์ ในขณะที่มีการเติบโตของสื่อใหม่ ๆ ทั้งเคเบิลทีวี โทรทัศน์ดาวเทียม เว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ สื่อมวลชนกระแสหลักจึงต้องปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ผลการสำรวจความคิดเห็นทั่วประเทศของ “สวนดุสิตโพล”ในช่วงปลายเดือนเมษายน ๒๕๕๔ พบว่า สื่อมวลชนเสนอข่าวผิดพลาด คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ๔๖.๒๕ % ควรเสนอข่าวอย่างเป็นกลาง ตรงไปตรงมา น่าเชื่อถือ และครอบคลุมทุกแง่ทุกมุม ๖๐.๒๕ % อยากเห็นการเสนอข่าวที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง และมีจรรยาบรรณของนักข่าว ๕๑.๓๒% ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่สื่อมวลชนถูกตั้งคำถามอย่างมากมาย แต่จะมีใครสักกี่คนที่เข้าใจโลกของสื่อมวลชนอย่างถ่องแท้ สื่อต้องดิ้นรนต่อสู้เช่นเดียวกับธุรกิจทั่วไป แต่กลับต้องแบกรับปัญหาหนักหนาสาหัสของสังคม บางขณะสังคมเกิดสถานการณ์ขั้นวิกฤต สื่อก็ตกเป็นจำเลยของสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นธรรมดาครับ น้ำน้อยย่อมแพ้ไฟ ปริมาณของสื่อมีเพียงน้อยนิดเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรทั้งประเทศ จึงเกิด “การเสียสมดุล”ในระบบการสื่อสารมวลชนของชาติ นี่คือปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ติดตามมาเป็นขบวน สื่อก็ทำได้เท่าที่เห็นแหละครับ ทั้งที่สื่อเกิดบนโลกใบนี้เมื่อประมาณ ๕๐๐ ปีที่แล้วพร้อมกับศักยภาพตามธรรมชาติในการสร้างกระบวนการปรับตัวทางสังคมให้ทันกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยการเข้าถึงผู้คนจำนวนหลากหลายในเวลาอันรวดเร็ว นี่คือบทบาทเฉพาะที่ไม่มีใครทำได้ดีเท่าสื่อ ถึงเวลาแล้วครับที่จะต้องมี “นโยบายการส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดดุลยภาพทางการสื่อสารมวลชนแห่งชาติ”เพื่อเพิ่มสื่อทั้งปริมาณและคุณภาพให้เพียงพอกับจำนวนประชากรและสภาพปัญหาที่เป็นอยู่ เมื่อสื่อพบทางออก ปัญหาการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และอื่น ๆ ที่หมักหมมมานานก็จะค่อย ๆ คลี่คลายได้เอง ปัญหาจำนวนมากขนาดนั้น ไม่มีใคร คนใดคนหนึ่งแก้ไขได้ นอกจาก “สังคมอุดมปัญญา”ซึ่งจะเกิดขึ้นได้โดยอาศัยศักยภาพของสื่อเป็นแกนหลัก ของฟรี ไม่มีในโลก ครับท่าน สื่อในฝันอยู่ไม่ไกลอย่างที่คิด
  9 คำตอบ · เหตุการณ์ปัจจุบันในกระแส · 7 ปีที่ผ่านมา
 • วันนี้ ใครไปที่ธรรมศาสตร์บ้าง?

  ผมอยู่ต่างจังหวัดครับ ใครอยู่ใกล้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ทราบไหมครับ ว่าเขาทำอะไรบ้างครับ ที่นั่น
  ผมอยู่ต่างจังหวัดครับ ใครอยู่ใกล้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ทราบไหมครับ ว่าเขาทำอะไรบ้างครับ ที่นั่น
  2 คำตอบ · เหตุการณ์ปัจจุบันในกระแส · 7 ปีที่ผ่านมา
 • ใครมี "สมเด็จฯ องค์ปฐมบรมครู ปาง สมเด็จพระบรมมหาจักรพรรดิ"?

  ผมเพิ่งได้ภาพ "สมเด็จฯ องค์ปฐมบรมครู ปาง สมเด็จพระบรมมหาจักรพรรดิ" จาก เน็ต ครับ แต่สนใจ อยากได้เป็นพระพุทธรูป ตั้งโต๊ะบูชา หรือ พระบูชาห้อยคอ ท่านใด มี หรือทราบแหล่งที่บูชา ขอความกรุณาบอกด้วยครับ จะเป็นพระคุณอย่างสูง
  ผมเพิ่งได้ภาพ "สมเด็จฯ องค์ปฐมบรมครู ปาง สมเด็จพระบรมมหาจักรพรรดิ" จาก เน็ต ครับ แต่สนใจ อยากได้เป็นพระพุทธรูป ตั้งโต๊ะบูชา หรือ พระบูชาห้อยคอ ท่านใด มี หรือทราบแหล่งที่บูชา ขอความกรุณาบอกด้วยครับ จะเป็นพระคุณอย่างสูง
 • สวัสดีปใหม่ครับ...สบายดีหรือเปล่า นำท่วม ลดแล้วใช่ไหมครับ ใครเคยอ่าน "ไอน์สไตน์ถาม พระพุทธเจ้าตอบ"?

  ผมคิดว่าวันนี้ คงยังไม่สายเกินไปสำหรับ "สวัสดีปีใหม่ครับ" น้ำท่วมใหญ่หลายสิบจังหวัด รวมทั้ง กทม. น่ำคงลดหมดแล้ว ยังต้องทำความสะอาดกันยกใหญ่ เพื่อน ๆ คุณพ่อ คุณแม่ และ พี่ ๆ น้อง ๆ ทุกท่าน ใครเคยอ่านหนังสือ "ไอน์สไตน์ถาม พระพุทธเจ้าตอบ" บ้างครับ อยากได้ฉบับภาษาอังกฤษจังครับ ผมได้อ่านหนงสือ "ไอน์สไตน์พบ... แสดงเพิ่มเติม
  ผมคิดว่าวันนี้ คงยังไม่สายเกินไปสำหรับ "สวัสดีปีใหม่ครับ" น้ำท่วมใหญ่หลายสิบจังหวัด รวมทั้ง กทม. น่ำคงลดหมดแล้ว ยังต้องทำความสะอาดกันยกใหญ่ เพื่อน ๆ คุณพ่อ คุณแม่ และ พี่ ๆ น้อง ๆ ทุกท่าน ใครเคยอ่านหนังสือ "ไอน์สไตน์ถาม พระพุทธเจ้าตอบ" บ้างครับ อยากได้ฉบับภาษาอังกฤษจังครับ ผมได้อ่านหนงสือ "ไอน์สไตน์พบ พระพุทธเจ้าเห็น"ฉบับย่อ ซึ่งอยู่ท้าย ๆ หนังสือสวดมนต์ "เสบียงทิพย์" ฉบับเต็มเขีบนโดย ฑันต์แพทย์ สม สุจีรา พิมพ์หลายสิบครั้ง นับแสนเล่ม แต่มีผู้วิจารณ์ในแง่ฟิสิกส์ไว้ค่อนข้างมากครับ ใครมีข้อมูลบ้างครับ
  8 คำตอบ · ศาสนาและจิตวิญญาณ · 7 ปีที่ผ่านมา
 • วิกฤตน้ำท่วมใหญ่...เราจะไปกันทางไหน?

  บ้านเมืองเราไม่เคยเผชิญภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงเช่นนี้มาก่อน
  บ้านเมืองเราไม่เคยเผชิญภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงเช่นนี้มาก่อน
  6 คำตอบ · เหตุการณ์ปัจจุบันในกระแส · 7 ปีที่ผ่านมา
 • ๕ กระทรวงหลัก กับ "คอการเมือง"ในรู้รอบ คุณคิดอย่างไร?

  ก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อสักเท่าไหร่ครับ ข่าวพาดหัวว่า " ๕ กระทรวงหลัก" มีผู้จองไว้แล้ว กระทรวงที่ว่าได้แก่ คลัง ต่างประเทศ คมนาคม มหาดไทย และยุติธรรม ทั้งหมดล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยทั้งประเทศ ถ้าดีขึ้น คนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์ ก็คงไม่เป็นไร แต่เกรงว่า จะตรงกันข้าม ถึงอย่างไร ก็ไม่มีใครทำอะไรได้ ได้แต่มองตากันปริบ ๆ
  ก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อสักเท่าไหร่ครับ ข่าวพาดหัวว่า " ๕ กระทรวงหลัก" มีผู้จองไว้แล้ว กระทรวงที่ว่าได้แก่ คลัง ต่างประเทศ คมนาคม มหาดไทย และยุติธรรม ทั้งหมดล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยทั้งประเทศ ถ้าดีขึ้น คนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์ ก็คงไม่เป็นไร แต่เกรงว่า จะตรงกันข้าม ถึงอย่างไร ก็ไม่มีใครทำอะไรได้ ได้แต่มองตากันปริบ ๆ
  2 คำตอบ · รัฐบาล · 8 ปีที่ผ่านมา
 • ใครดูละคร "ขุนรองปลัดชู" ช่อง Thai PBS.บ้างครับ?

  บังเอิญผมยังไม่ได้ดู เท่าที่ทราบ ผลการตอบรับดีมากครับ จะฉายซ้ำอีก วันจันทร์ที่ ๑๑ เวลา ๒๓.๐๐ น. รอดูพร้อมกันนะครับ เล่าถึงความเสียสละของคนดีจำนวน ๔๐๐ คน ในช่วงเสียกรุงฯ ครั้งที่ ๒ แต่ความดีเหล่านั้น กลับถูกลืมครับ
  บังเอิญผมยังไม่ได้ดู เท่าที่ทราบ ผลการตอบรับดีมากครับ จะฉายซ้ำอีก วันจันทร์ที่ ๑๑ เวลา ๒๓.๐๐ น. รอดูพร้อมกันนะครับ เล่าถึงความเสียสละของคนดีจำนวน ๔๐๐ คน ในช่วงเสียกรุงฯ ครั้งที่ ๒ แต่ความดีเหล่านั้น กลับถูกลืมครับ
 • วิทยุชุมชน และอินเตอร์เน็ต ช่วยแพร่กระจายข่าวสารด้านการเมืองในชนบท ได้มากน้อยเพียงใด?

  ผมเองเป็นคนบ้านนอกครับ ที่เรียกให้หรูหน่อย ก็ "คนชนบท หรือภูมิภาค"
  ผมเองเป็นคนบ้านนอกครับ ที่เรียกให้หรูหน่อย ก็ "คนชนบท หรือภูมิภาค"
  10 คำตอบ · อื่นๆ เกี่ยวกับการเมืองและรัฐบาล · 8 ปีที่ผ่านมา
 • ยุคเรา สมัยเรา ยังวุ่นวายขนาดนี้ แล้วต่อไป ลูกหลาน เขาจะอยู่กันอย่างไร?

  ผมต้องกราบขออภัยไว้ก่อนนะครับ ด้วยความสัตย์จริง ผมไม่ต้องการรื้อฟื้นให้เกิดความรู้สึกสะเทือนใจครับ แต่ประวัติศาสตร์ มักจะเดินซำรอยเดิม หากไม่ ทบทวน ถอดบทเรียน มันก็จะเกิดขึ้น ซ้ำอีก เหตุการณ์ "ราชประสงค์" เมื่อปีที่แล้ว สูญเสียชีวิตเกือบร้อย บาดเจ็บเกือบสองพัน ถ้าว่าไป มันคือสงครามกลางเมือง... แสดงเพิ่มเติม
  ผมต้องกราบขออภัยไว้ก่อนนะครับ ด้วยความสัตย์จริง ผมไม่ต้องการรื้อฟื้นให้เกิดความรู้สึกสะเทือนใจครับ แต่ประวัติศาสตร์ มักจะเดินซำรอยเดิม หากไม่ ทบทวน ถอดบทเรียน มันก็จะเกิดขึ้น ซ้ำอีก เหตุการณ์ "ราชประสงค์" เมื่อปีที่แล้ว สูญเสียชีวิตเกือบร้อย บาดเจ็บเกือบสองพัน ถ้าว่าไป มันคือสงครามกลางเมือง ก็ไม่น่าจะผิด เพราะความคิดทางการเมืองแบบตกขอบ ๒ ขั้ว แม้ว่า จะมีการเลือกตั้งผ่านไปสด ๆ ร้อน ๆ คนส่วนใหญ่เลือกพรรคเพื่อไทยอย่างถล่มทลาย แต่พรรคประชาธิปัตย์ หากมองลึก ๆ ก็ไม่ธรรมดา รักษาฐานเสียงภาคใต้ได้อย่างเหนียวแน่น บวกกับกุมเสียงส่วนใหญ่ใน กทม.ไว้ได้อีก ตรงนี้คือประเด็นน่าสนใจ เพราะ คน กทม.ถือว่าอยู่ใกล้ชิดข้อมูลข่าวสาร หลอกได้ยากสักหน่อย แต่ผมก็ไม่ได้ทับถมคนภาคอีสาน หรือภาคเหนือที่เลือกพรรคเพื่อไทยนะครับ เพราะพี่น้องในภาคเหนือและอีสานมีข้อจำกัดมากมาย จนไม่มีทางเลือกได้มากกว่าที่มีอยู่ครับ ต้องเห็นใจพวกเขาเหมือนกันครับ ทั้งหมดแสดงว่า การเมืองแบบตกขอบ ๒ ขั้ว ยังดำรงอยู่ และพร้อมที่จะแผลงฤทธิ์เมื่อไรก็ได้ เหตุการณ์ใดที่เคยเกิดไปแล้ว ก็จะย้อนกลับมาอีก สิ่งที่พวกเราไม่อยากเห็น ก็จะได้พบมันอีก หากพวกเรายังนิ่งดูดาย คิดว่าธุระมิใช่ บ้านเมืองไม่ใช่ของเราคนเดียว มันก็จะสะสมทับถมเป็นมรดกตกสู่ลูกหลานในวันข้างหน้า แล้วพวกเขาจะอยู่กันได้อย่างไรครับ
  12 คำตอบ · การเมือง · 8 ปีที่ผ่านมา
 • ประชาชนเลือกอนาคตของประเทศแล้ว หรือไม่?

  ผลการเลือกตั้งครั้งนี้ ถือว่าพรรคเพื่อไทยชนะอย่างขาดลอย เชือได้เลยว่า รัฐบาลใหม่ ภายใต้ร่มเงาของทักษิณ จะต้องทำงานอย่างรอบคอบยิ่งขึ้นกว่าเดิม สิ่งใดที่เคยทำแล้ว สร้างปัญหา ก็จะต้องลด ละ เลิก และคาดว่าจะอยู่ครบเทอม หากไม่เกิดอุบัติเหตุทางการเมือง และปัญหาคดีความเสียก่อน เมื่อรัฐบาลอยู่ครบเทอม เลือกตั้งครั้งหน้า... แสดงเพิ่มเติม
  ผลการเลือกตั้งครั้งนี้ ถือว่าพรรคเพื่อไทยชนะอย่างขาดลอย เชือได้เลยว่า รัฐบาลใหม่ ภายใต้ร่มเงาของทักษิณ จะต้องทำงานอย่างรอบคอบยิ่งขึ้นกว่าเดิม สิ่งใดที่เคยทำแล้ว สร้างปัญหา ก็จะต้องลด ละ เลิก และคาดว่าจะอยู่ครบเทอม หากไม่เกิดอุบัติเหตุทางการเมือง และปัญหาคดีความเสียก่อน เมื่อรัฐบาลอยู่ครบเทอม เลือกตั้งครั้งหน้า ก็ไม่ต้องหาเสียงอีกแล้ว เพราะผลงานที่ทำมาอย่างระมัดระวัง และเข้าตามกรรมการ จะเป็นตัวชี้ขาด พรรคประชาธิปัตย์ ก็จะถูกฝังทั้งเป็น หมดโอกาสได้เกิดอีก (หมดโอกาสที่จะเป็นรัฐบาลอีก) ทักษิณ ก็จะกลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลที่สุดดนหนึ่งของโลก นั่งอยู่ในหัวใจคนไทย ชี้ไม้เป็นนก ชี้นกเป็นไม้ ได้ตามใจชอบ ประชาธิปไตยไทย ๘๐ ปี ก็เป็นได้แค่ เฒ่าทารก คอร์รัปชั่น โกงบ้านกินเมือง กลายเป็นเรื่องธรรมดา ไม่น่ารังเกียจ แถมบางคนแอบยกมือให้ เออ ! นายแน่มาก !! ประชาธิปไตย ตัดสินใจด้วยคนส่วนใหญ่ครับ ในเมื่อคนส่วนใหญ่ เค้าเลือกแบบนี้ ก็ต้องทำใจครับท่าน เตรียมรับสถานการณ์ที่จะตามมาได้แล้วครับ
  15 คำตอบ · รัฐบาล · 8 ปีที่ผ่านมา
 • นายกฯหญิง ยิ่งลักษณ์ จะทำงานหนักหรือไม่?

  อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ รู้สึกว่า หลายฝ่ายเป็นห่วงเป็นกังวลว่า นายกฯ ยิ่งลักษณ์ จะต้องทำงานอย่างหนัก ปัญหาหนักอันดับแรกที่รออยู่ก็คือ การปรองดอง ความเห็นส่วนตัว ผมว่า ความปรองดองไม่ใช่ปัญหาสำหรับรัฐบาลพรรคเพื่อไทย เพียงแต่พรรคเพื่อไทย และ คนเสื้อแดงลดเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เรียกร้อง ปัญหาการปรองดอง ก็จบ ไม่เห็นต้องแก้อะไรเลย ผู้ที่สร้างปัญหา... แสดงเพิ่มเติม
  อ่านข่าวหนังสือพิมพ์ รู้สึกว่า หลายฝ่ายเป็นห่วงเป็นกังวลว่า นายกฯ ยิ่งลักษณ์ จะต้องทำงานอย่างหนัก ปัญหาหนักอันดับแรกที่รออยู่ก็คือ การปรองดอง ความเห็นส่วนตัว ผมว่า ความปรองดองไม่ใช่ปัญหาสำหรับรัฐบาลพรรคเพื่อไทย เพียงแต่พรรคเพื่อไทย และ คนเสื้อแดงลดเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เรียกร้อง ปัญหาการปรองดอง ก็จบ ไม่เห็นต้องแก้อะไรเลย ผู้ที่สร้างปัญหา ไม่ก่อปัญหา ปัญหาก็จบครับ
  12 คำตอบ · รัฐบาล · 8 ปีที่ผ่านมา
 • สื่อฯในต่างประเทศ อยากทราบจำนวนสื่อฯประเภทต่าง ๆ ในต่างประเทศ จะค้นหาได้ที่ไหนครับ?

  อยากขอความรู้จากเพื่อน ๆ ครับ ผมอยากรู้ว่า ขณะนี้ ในประเทศต่าง ๆ เช่น USA. อังกฤษ อื่น ๆ ที่เราสนใจ มีสื่อฯ ประเภทต่าง ๆ เช่น ทีวี วิทยุ นสพ.นิตยสาร อื่น ๆ จำนวนเท่าไหร่ครับ ท่านใดทราบ กรุณาบอกผมด้วยครับ ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
  อยากขอความรู้จากเพื่อน ๆ ครับ ผมอยากรู้ว่า ขณะนี้ ในประเทศต่าง ๆ เช่น USA. อังกฤษ อื่น ๆ ที่เราสนใจ มีสื่อฯ ประเภทต่าง ๆ เช่น ทีวี วิทยุ นสพ.นิตยสาร อื่น ๆ จำนวนเท่าไหร่ครับ ท่านใดทราบ กรุณาบอกผมด้วยครับ ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
  2 คำตอบ · สื่อและหนังสือพิมพ์ · 8 ปีที่ผ่านมา
 • หยุดให้สินบนผู้มีอำนาจได้หรือยัง?

  หอหารค้าไทยออกมาเปิดโปง ในช่วง ๒๐-๓๐ ปีก่อน มีการจ่ายใต้โต๊ะให้แก่ผู้มีอำนาจเพียง ๒๐-๓๐ % แต่ใน ๓-๔ ปีที่ผ่านมา ต้องจ่ายใต้โต๊ะถึง ๕๐% (ไทยรัฐ ๒๖ พค.๕๔ หน้า๓) โครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล มีการโกงกินในการจัดซื้อจัดจ้างมาอย่างช้านาน เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จาก ๑๐% เป็นปัจจุบัน ๕๐% แต่ละปีผลาญภาษีของชาวบ้านนับแสน ๆ ล้าน นักการเมืองพรรคไหน ก็ไม่ต่างกัน... แสดงเพิ่มเติม
  หอหารค้าไทยออกมาเปิดโปง ในช่วง ๒๐-๓๐ ปีก่อน มีการจ่ายใต้โต๊ะให้แก่ผู้มีอำนาจเพียง ๒๐-๓๐ % แต่ใน ๓-๔ ปีที่ผ่านมา ต้องจ่ายใต้โต๊ะถึง ๕๐% (ไทยรัฐ ๒๖ พค.๕๔ หน้า๓) โครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล มีการโกงกินในการจัดซื้อจัดจ้างมาอย่างช้านาน เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จาก ๑๐% เป็นปัจจุบัน ๕๐% แต่ละปีผลาญภาษีของชาวบ้านนับแสน ๆ ล้าน นักการเมืองพรรคไหน ก็ไม่ต่างกัน ล้วนแต่หวังกอบโกยผลประโยชน์ทุกรูปแบบ พรรคเล็ก ๆ ที่เกิดใหม่ พอจะไว้ใจได้หรือไม่ ช่วยกันดูหน่อยครับ เผื่อว่า จะได้คนดี ๆ ไม่มุ่งหวังจะไป "ปล้นคลัง"ผลาญภาษีของพวกเรา ไปขัดขาขัดแข้งพวก "โกงทั้งโคตร"ได้บ้าง จะฝันมากเกินไปหรือเปล่าครับ
  10 คำตอบ · การเลือกตั้ง · 8 ปีที่ผ่านมา
 • "เหตุการณ์ที่สี่แยกราชประสงค์"จะกลายเป็นหนังตัวอย่างไปแล้วหรือ?

  คงยังจำกันได้ ที่สี่แยกราชประสงค์ สูญเสียชีวิตเกือบร้อย บาดเจ็ดเป็นพัน การเมือง ๒ ขั้ว มีแต่จะก่อให้เกิดสงครามกลางเมือง ไม่ว่า เบอร์ ๑ หรือเบอร์ ๑๐ ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ ก็ไม่มีทางที่จะทำให้บ้านเมืองสงบได้ เพราะยังไม่มีใครชนะอย่างเด็ดขาด หรือแพ้อย่างราบคาบ คะแนนเสียงยังกลำกลึ่ง เมือฝ่ายหนึ่งเป็นรัฐบาล อีกฝ่ายก็จ้องจะเล่นงาน... แสดงเพิ่มเติม
  คงยังจำกันได้ ที่สี่แยกราชประสงค์ สูญเสียชีวิตเกือบร้อย บาดเจ็ดเป็นพัน การเมือง ๒ ขั้ว มีแต่จะก่อให้เกิดสงครามกลางเมือง ไม่ว่า เบอร์ ๑ หรือเบอร์ ๑๐ ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ ก็ไม่มีทางที่จะทำให้บ้านเมืองสงบได้ เพราะยังไม่มีใครชนะอย่างเด็ดขาด หรือแพ้อย่างราบคาบ คะแนนเสียงยังกลำกลึ่ง เมือฝ่ายหนึ่งเป็นรัฐบาล อีกฝ่ายก็จ้องจะเล่นงาน เหมือนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้
  14 คำตอบ · การเลือกตั้ง · 8 ปีที่ผ่านมา
 • สภาองค์กรชุมชน ยกขึ้นเป็นวาระแห่งชาติ เป็นไปได้แค่ไหน?

  เมื่อวันที่ 10-14 พค.ผมได้ไปร่วมอบรม "เพิ่มศักยภาพผู้นำสภาองค์กรชุมชน" รุ่นที่ 1
  เมื่อวันที่ 10-14 พค.ผมได้ไปร่วมอบรม "เพิ่มศักยภาพผู้นำสภาองค์กรชุมชน" รุ่นที่ 1
  1 คำตอบ · การเมือง · 9 ปีที่ผ่านมา
 • Yahoo รู้รอบ ไม่สามารถให้บริการชั่วคราว เกิดจากอะไรครับ?

  ผมพบเจอปัญหานี้เป็นประจำ ไม่ทราบว่าเป็นอะไร ใครตอบได้บ้างครับ
  ผมพบเจอปัญหานี้เป็นประจำ ไม่ทราบว่าเป็นอะไร ใครตอบได้บ้างครับ
  7 คำตอบ · อื่นๆ เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต · 9 ปีที่ผ่านมา