• โครงสร้างของมนุษย์ ปรับเปลี่ยนได้ไหมครับ ได้ไม่ได้ขอเหตุผลด้วยครับ...เป็นคำถามทั่วๆไปครับ

    เป็นโครงสร้างของคนสองคน ในเวลาเดียวกันในอดีตที่ผมเคยสัมผัสมาซึ่งใช้เวลาไม่น้อย ในการค้นหาคำตอบมากมายที่อยากจะรู้ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการหาคำตอบที่ชัดเจน แน่นอนครับบนหลักของวิชาการไม่ต้องพูดถึงดีกว่าครับ เพราะคนที่ผมกล่าวอ้างถึงคือคนรุ่นเก่าๆแต่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ...
    เป็นโครงสร้างของคนสองคน ในเวลาเดียวกันในอดีตที่ผมเคยสัมผัสมาซึ่งใช้เวลาไม่น้อย ในการค้นหาคำตอบมากมายที่อยากจะรู้ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการหาคำตอบที่ชัดเจน แน่นอนครับบนหลักของวิชาการไม่ต้องพูดถึงดีกว่าครับ เพราะคนที่ผมกล่าวอ้างถึงคือคนรุ่นเก่าๆแต่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ...