• การตั้งค่าภาษาไทยใน yahoo.co.th?

    ได้สมัคร mail ที่ xxx@yahoo.co.th ไว้ พบว่าสามารถอ่าน mail ภาษาไทยที่ส่งจาก web อื่นเช่น hotmail, thaimail ได้ แต่ ไม่สามารถอ่านภาษาไทยใน mail ที่ส่งจาก xxx@yahoo.com ได้ทั้งๆที่ได้ลองเปลี่ยน encode เป็น thai หรือ unicode แล้ว ไม่ทราบว่าต้อง set อะไรเพิ่มเติมอีก
    ได้สมัคร mail ที่ xxx@yahoo.co.th ไว้ พบว่าสามารถอ่าน mail ภาษาไทยที่ส่งจาก web อื่นเช่น hotmail, thaimail ได้ แต่ ไม่สามารถอ่านภาษาไทยใน mail ที่ส่งจาก xxx@yahoo.com ได้ทั้งๆที่ได้ลองเปลี่ยน encode เป็น thai หรือ unicode แล้ว ไม่ทราบว่าต้อง set อะไรเพิ่มเติมอีก
    1 คำตอบ · อื่นๆ เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต · 1 ทศวรรษที่ผ่านมา