• ขอคำปรึกษาผู้รู้เรื่องร้านอาหารสำหรับกรุ๊ปทัวร์?

  ดิฉันรับงาน จัดท่องเที่ยว ตรัง สู่ ปายประมาณเดืือนเมษายน ไ้ด้ติดต่อที่พักและจัดโปรแกรมการท่องเีที่ยวเอาไว้แล้วคะ ขาดแต่ร้านอาหารที่จะต้ัองพากรุ๊ปไปแวะทาน ซึ่งการรับงานชิ้นนี้มีจุดสำคัญว่า จะต้องเป็นทัวร์ประหยัด ลูกทัวร์ประมาณ 90 คน คือกลุ่ม อสม. ที่ทำให้ดิฉันต้องคิดหนักคือ มีความเป็นไปได้ เราจะได้กำไรแต่ก็ไม่มาก ดังนั้นจึงมีความจำเป็นว่า... แสดงเพิ่มเติม
  ดิฉันรับงาน จัดท่องเที่ยว ตรัง สู่ ปายประมาณเดืือนเมษายน ไ้ด้ติดต่อที่พักและจัดโปรแกรมการท่องเีที่ยวเอาไว้แล้วคะ ขาดแต่ร้านอาหารที่จะต้ัองพากรุ๊ปไปแวะทาน ซึ่งการรับงานชิ้นนี้มีจุดสำคัญว่า จะต้องเป็นทัวร์ประหยัด ลูกทัวร์ประมาณ 90 คน คือกลุ่ม อสม. ที่ทำให้ดิฉันต้องคิดหนักคือ มีความเป็นไปได้ เราจะได้กำไรแต่ก็ไม่มาก ดังนั้นจึงมีความจำเป็นว่า ร้านอาหารที่จะพาลูกทัวร์ไปลง จะต้องเป็นร้านที่จัดอาหารเป็นชุด โต๊ะละ 10 คน เราจึงจะไม่ขาดทุน แต่ปัญหามีอยู่ว่าดิฉันไม่รู้จักร้านอาหารที่เป็นลักษณะอย่างนี้ ตามจุดที่จัดในโปรแกรมเลย คือ 1. มื้อกลางวันและมื้อเย็นที่ เชียงใหม่ 2. มื้อเย็นที่ปาย 3. มื้อเย็นที่อยุธยา จึงรบกวนเพื่อนๆสมาชิกหากทราบเบอร์โทร หรือพอจะมีรายชื่อของร้านอาหารตามที่ดิฉันระบุมา จะเป็นพระคุณอย่างสูงคะ
 • อยากให้บุตรเปลี่่ยนมาใช้นามสกุลของเรา?

  อยากให้บุตรเปลี่่ยนมาใช้นามสกุลของเรา ซึ่งนามสกุลนี้จะเป็นของสามีใหม่ เราควรจะทำอย่างไรดีคะ และมีขั้นตอนอย่างไร เพราะสามีใหม่เป็นชาวต่างชาติคะ ขอบพระคุณมาล่วงหน้านะคะ
  อยากให้บุตรเปลี่่ยนมาใช้นามสกุลของเรา ซึ่งนามสกุลนี้จะเป็นของสามีใหม่ เราควรจะทำอย่างไรดีคะ และมีขั้นตอนอย่างไร เพราะสามีใหม่เป็นชาวต่างชาติคะ ขอบพระคุณมาล่วงหน้านะคะ
  5 คำตอบ · สังคมวิทยา · 7 ปีที่ผ่านมา
 • อยากทราบว่าจะเขียนจดหมายถึงกงศุลไทยในต่างประเทศเพื่อรับรองแฟนซึ่งเป็นคนต่างชาติในการขอ Non O ได้อย่างไรค๊ะ?

  ไม่ทราบจะเริ่มต้นเขียนจดหมายถึงกงศุลไทยในต่างประเทศเพื่อรับรองแฟนต่างชาติเพื่อจะให้เขาได้ Non O วีซ่าได้อย่างไรดีคะ อยากให้ผู้รู้ช่วยแนะนำด้วยคะ จะเป็นพระคุณยิ่งคะ
  ไม่ทราบจะเริ่มต้นเขียนจดหมายถึงกงศุลไทยในต่างประเทศเพื่อรับรองแฟนต่างชาติเพื่อจะให้เขาได้ Non O วีซ่าได้อย่างไรดีคะ อยากให้ผู้รู้ช่วยแนะนำด้วยคะ จะเป็นพระคุณยิ่งคะ