• ทำไมการรวม (Union) ใน Set จึงไม่นับสมาชิกซ้ำ?

  A ={1,2} B={2,3} A U B ={1,2,3} ทำไม ไม่เป็น {1,2,2,3} กรุณาอย่าตอบว่า เป็นกฎ
  A ={1,2} B={2,3} A U B ={1,2,3} ทำไม ไม่เป็น {1,2,2,3} กรุณาอย่าตอบว่า เป็นกฎ
  3 คำตอบ · คณิตศาสตร์ · 7 ปีที่ผ่านมา
 • จะทำอย่างไรดีครับ เราจึงใช้ "ไม้ตรี" กันได้ถูกต้อง

  คลิ๊ก ใช่ไม๊ จริงๆเน๊าะ ฟู๊ด เห็นได้บ่อยมากครับ === ผมเคยถามครับ "ไม้ตรี ใช้อย่างไร?" โดยยก โจทย์ของคุณ "สายศิลป์ค่ะ" ใน Siampoetry.com สายศิลป์ค่ะ 28/08/2006 7:00 pm ชื่อกระทู้: ไม้ตรี ......เขียน "เชิ๊ต, โน๊ต" นั้นผิด........แน่นอน วานท่านให้หลักสอน...................ชัดแล้ อีกช่วย"ปลุกจิต"วอน..................สำนึก... แสดงเพิ่มเติม
  คลิ๊ก ใช่ไม๊ จริงๆเน๊าะ ฟู๊ด เห็นได้บ่อยมากครับ === ผมเคยถามครับ "ไม้ตรี ใช้อย่างไร?" โดยยก โจทย์ของคุณ "สายศิลป์ค่ะ" ใน Siampoetry.com สายศิลป์ค่ะ 28/08/2006 7:00 pm ชื่อกระทู้: ไม้ตรี ......เขียน "เชิ๊ต, โน๊ต" นั้นผิด........แน่นอน วานท่านให้หลักสอน...................ชัดแล้ อีกช่วย"ปลุกจิต"วอน..................สำนึก บากบั่นอย่ายอมแพ้....................ทุกผู้ใช้จริง
  3 คำตอบ · ภาษา · 1 ทศวรรษที่ผ่านมา
 • สหายเอ๋ย วานเฉลยสตรีสวยที่ไหน ? .... จิตร ภูมิศักดิ์

  อยากทราบว่า จิตร ภูมิศักดิ์ ให้คำเฉลยนี้อย่างไร และ นำเสนอใน หนังสือชื่ออะไร พิมพ์เมื่อไร ขอการอ้างอิงด้วย ขอบคุณครับ
  อยากทราบว่า จิตร ภูมิศักดิ์ ให้คำเฉลยนี้อย่างไร และ นำเสนอใน หนังสือชื่ออะไร พิมพ์เมื่อไร ขอการอ้างอิงด้วย ขอบคุณครับ
  1 คำตอบ · สตรีศึกษา · 1 ทศวรรษที่ผ่านมา
 • "คนตากลมตากลม" ตามหลักภาษาไทย อ่านอย่างไร

  .............คนตากลมตากลม ..ประโยคข้างต้นอ่าน.........อย่างไร ตามหลักภาษาไทย..........บ่งแล้ เกณฑ์กฏแจกแจงไข........กระจ่าง "สายวิทย์" อย่ายอมแพ้....."แม่บ้าน" วานเฉลย คุณ"สายวิทย์" และ คุณ"แม่บ้าน" ในโคลงนี้ เป็นชื่อที่มีผู้ใช้เข้าร่วมตอบปัญหาต่างๆใน Siampoetry.com ประมาณปี 2549 ครับ
  .............คนตากลมตากลม ..ประโยคข้างต้นอ่าน.........อย่างไร ตามหลักภาษาไทย..........บ่งแล้ เกณฑ์กฏแจกแจงไข........กระจ่าง "สายวิทย์" อย่ายอมแพ้....."แม่บ้าน" วานเฉลย คุณ"สายวิทย์" และ คุณ"แม่บ้าน" ในโคลงนี้ เป็นชื่อที่มีผู้ใช้เข้าร่วมตอบปัญหาต่างๆใน Siampoetry.com ประมาณปี 2549 ครับ
  3 คำตอบ · ภาษา · 1 ทศวรรษที่ผ่านมา
 • Taxi Meter เขียนตามหลักภาษาใด?

  ...ชวนชมโจทย์-ท่านข้าฯ....ขยันเจอ ป้าย "Taxi Meter".....เด่นแท้ ตัว "อังกฤษ" ใช่เผลอ.......เขียนผิด ถือหลัก(ภาษา)อันใดแล้...ช่วยแจ้งแถลงไข
  ...ชวนชมโจทย์-ท่านข้าฯ....ขยันเจอ ป้าย "Taxi Meter".....เด่นแท้ ตัว "อังกฤษ" ใช่เผลอ.......เขียนผิด ถือหลัก(ภาษา)อันใดแล้...ช่วยแจ้งแถลงไข
  2 คำตอบ · ภาษา · 1 ทศวรรษที่ผ่านมา
 • ..เกม o-x เล่นบ้าง.......ไหมหรือ?

  ..เกม o-x เล่นบ้าง............ไหมหรือ จัตุรัสเก้าช่องคือ.................ศึกสู้ กติกาใหม่ฝึกปรือ................จิตจรัส ปันแบ่ง,หน้าที่รู้...................ย่อมได้เกินหวัง ..จำนวนครั้งขีดได้...............เท่ากัน หากชนะ-สามแต้มพลัน.......มอบให้ เสมอ-แต้มจักจัดสรร...........คนละ.....หนึ่งนา แพ้พ่าย-ศูนย์แต้มได้...........เก็บไว้ปลอบใจ... แสดงเพิ่มเติม
  ..เกม o-x เล่นบ้าง............ไหมหรือ จัตุรัสเก้าช่องคือ.................ศึกสู้ กติกาใหม่ฝึกปรือ................จิตจรัส ปันแบ่ง,หน้าที่รู้...................ย่อมได้เกินหวัง ..จำนวนครั้งขีดได้...............เท่ากัน หากชนะ-สามแต้มพลัน.......มอบให้ เสมอ-แต้มจักจัดสรร...........คนละ.....หนึ่งนา แพ้พ่าย-ศูนย์แต้มได้...........เก็บไว้ปลอบใจ ..ลองมองไกลห่างพ้น.........แต่ตน ประโยชน์ส่วนรวมดล...........มากน้อย ? แพ้ชนะออกดอกผล...........เพียงแค่..สามนา ไฉนจึ่งจักเรียงร้อย.............หกแต้มเติมเต็ม...........(ทั้งสองคน-ชนะครับ)
 • "change records" , "record changes" แปลต่างอย่างไร?

  ..ใช้ "คอมพ์(Computer)" อยู่อยู่ให้..พิศวง "change records"ปรากฏตรง........ต่อหน้า บัดเดี๋ยว"record changes"ขึ้นคง..รอกด..แป้นเฮย แปลต่างอย่างไร - ข้าฯ..........อยากให้แจงมา
  ..ใช้ "คอมพ์(Computer)" อยู่อยู่ให้..พิศวง "change records"ปรากฏตรง........ต่อหน้า บัดเดี๋ยว"record changes"ขึ้นคง..รอกด..แป้นเฮย แปลต่างอย่างไร - ข้าฯ..........อยากให้แจงมา
  4 คำตอบ · ภาษา · 1 ทศวรรษที่ผ่านมา
 • ไฉนอ่าน "ถนน (ถะหฺนน)" ใช้หลักสะกดอย่างไร

  .."(ถ) ถอ-(น) นอ-(น) นอ" อยากให้....เพื่อนเผย ไฉนอ่าน "ถนน (ถะหฺนน)" ได้เอย....ใคร่รู้ หลักสะกดอย่างไรเฉลย.................บอกหน่อย เหนื่อยยากลำบากสู้.....................สืบค้นเป็นทาน ถ้าพอสละเวลาได้ กรุณาแต่งตอบเป็นร้อยกรองนะครับ ขอบคุณครับ
  .."(ถ) ถอ-(น) นอ-(น) นอ" อยากให้....เพื่อนเผย ไฉนอ่าน "ถนน (ถะหฺนน)" ได้เอย....ใคร่รู้ หลักสะกดอย่างไรเฉลย.................บอกหน่อย เหนื่อยยากลำบากสู้.....................สืบค้นเป็นทาน ถ้าพอสละเวลาได้ กรุณาแต่งตอบเป็นร้อยกรองนะครับ ขอบคุณครับ
  3 คำตอบ · ภาษา · 1 ทศวรรษที่ผ่านมา
 • ไม้ตรี ใช้อย่างไร?

  เป็นโจทย์ของคุณ "สายศิลป์ค่ะ" ใน Siampoetry.com เช่นเคยครับ หากมีเวลากรุณา แต่งตอบเป็นร้อยกรอง ================ สายศิลป์ค่ะ 28/08/2006 7:00 pm ชื่อกระทู้: ไม้ตรี ......เขียน "เชิ๊ต, โน๊ต" นั้นผิด........แน่นอน วานท่านให้หลักสอน...................ชัดแล้ อีกช่วย"ปลุกจิต"วอน..................สำนึก... แสดงเพิ่มเติม
  เป็นโจทย์ของคุณ "สายศิลป์ค่ะ" ใน Siampoetry.com เช่นเคยครับ หากมีเวลากรุณา แต่งตอบเป็นร้อยกรอง ================ สายศิลป์ค่ะ 28/08/2006 7:00 pm ชื่อกระทู้: ไม้ตรี ......เขียน "เชิ๊ต, โน๊ต" นั้นผิด........แน่นอน วานท่านให้หลักสอน...................ชัดแล้ อีกช่วย"ปลุกจิต"วอน..................สำนึก บากบั่นอย่ายอมแพ้....................ทุกผู้ใช้จริง
  1 คำตอบ · ภาษา · 1 ทศวรรษที่ผ่านมา
 • ขิงก็รา ข่าก็แรง "รา" ในสำนวนนี้หมายถึงอะไร

  ......."รา" สำนวนว่านี้.............ขอถาม แน่! ใช่เชื้อราลาม.................โรคไซร้ อธิบายบ่งบอกความ..............สักหน่อย คือสิ่งใด ? จึ่งใช้..................เปรียบได้เหมาะสม ร่วมกันส่งเสริมภาษาไทย หากแต่งตอบเป็นร้อยกรองได้ กรุณาสละเวลาสักหน่อย ขอขอบคุณ
  ......."รา" สำนวนว่านี้.............ขอถาม แน่! ใช่เชื้อราลาม.................โรคไซร้ อธิบายบ่งบอกความ..............สักหน่อย คือสิ่งใด ? จึ่งใช้..................เปรียบได้เหมาะสม ร่วมกันส่งเสริมภาษาไทย หากแต่งตอบเป็นร้อยกรองได้ กรุณาสละเวลาสักหน่อย ขอขอบคุณ
  4 คำตอบ · ภาษา · 1 ทศวรรษที่ผ่านมา
 • ......บ้านฉันประหลาดแท้.................เพื่อนเอย?

  ......บ้านฉันประหลาดแท้.................เพื่อนเอย แลรอบทั่วทิศเผย............................แต่ "ใต้" สัตว์เด่นอวดได้เลย..........................หายาก ปีหนึ่ง_หกเดือนได้..........................โผล่หน้าให้เห็น ......เป็นสัตว์ใดอยากรู้.......................ไหมหนา ฤ... แสดงเพิ่มเติม
  ......บ้านฉันประหลาดแท้.................เพื่อนเอย แลรอบทั่วทิศเผย............................แต่ "ใต้" สัตว์เด่นอวดได้เลย..........................หายาก ปีหนึ่ง_หกเดือนได้..........................โผล่หน้าให้เห็น ......เป็นสัตว์ใดอยากรู้.......................ไหมหนา ฤ เพื่อนจักอาสา................................ตอบให้ บ้านฉันเล่าอยากมา...........................ฤๅเปล่า อยู่แห่งหนไกลใกล้...........................หากรู้วานเฉลย คำถามนี้เคยนำมาถาม และมีเพื่อนๆช่วยตอบบ้าง แต่ด้วยความไม่รู้ ไม่ระวัง ทำผิดพลาด คำถามจึงถูกลบ ต้องขออภัยเพื่อนๆที่ตอบแล้วด้วย และขอรบกวนตอบมาใหม่ หากแต่งเป็นร้อยกรองได้ จักขอบคุณหลาย
  1 คำตอบ · ภูมิศาสตร์ · 1 ทศวรรษที่ผ่านมา
 • 100 - 64 / 4 * 2 = ? กรุณาแสดงขั้นตอนที่ทำ และอธิบาย

  กรุณา อย่าใช้ "Ms Excel" หรือโปรแกรมคล้ายกัน ในการหาคำตอบ ให้ใช้เครื่องคิดเลขแบบธรรมดา หรือ แบบตั้งโปรแกรม ก็ได้ครับ
  กรุณา อย่าใช้ "Ms Excel" หรือโปรแกรมคล้ายกัน ในการหาคำตอบ ให้ใช้เครื่องคิดเลขแบบธรรมดา หรือ แบบตั้งโปรแกรม ก็ได้ครับ
  6 คำตอบ · คณิตศาสตร์ · 1 ทศวรรษที่ผ่านมา
 • 100 - 64 / 4 * 2 = ? Please show the steps done, and also explain.?

  Please do not use "Ms Excel" or any similar tools to solve, but any calculator allowed. กรุณาแสดงขั้นตอนที่ทำ และอธิบาย อย่าใช้ "Ms Excel" หรือโปรแกรมคล้ายกัน ในการหาคำตอบ ใช้เครื่องคิดเลขแบบธรรมดา หรือ แบบตั้งโปรแกรม ก็ได้ครับ
  Please do not use "Ms Excel" or any similar tools to solve, but any calculator allowed. กรุณาแสดงขั้นตอนที่ทำ และอธิบาย อย่าใช้ "Ms Excel" หรือโปรแกรมคล้ายกัน ในการหาคำตอบ ใช้เครื่องคิดเลขแบบธรรมดา หรือ แบบตั้งโปรแกรม ก็ได้ครับ
  2 คำตอบ · Mathematics · 1 ทศวรรษที่ผ่านมา
 • ชายคนหนึ่ง ทำพินัยกรรม ยกอูฐ 17 ตัว ให้ลูกสามคน (ดูโจทย์ต่อในรายละเอียดครับ)

  คนโตได้ 1/2 คนที่สองได้ 1/3 คนเล็กได้ 1/9 (ในคณิตศาสตร์ เศษส่วน หากไม่ระบุว่าเป็นของจำนวณอะไร จะถือว่า เป็นของจำนวณทั้งหมด) ต่อมา เขาเสียชีวิต ลูกจึงแบ่งอูฐกัน คนโตได้ 1/2 ของ17 คือ 8+1/2 ตัว คนที่สองได้ 1/3 ของ17 คือ 5+2/3 คนเล็กได้ 1/9 ของ17 คือ 1+ 8/9 แต่ในทะเลทราย อูฐมีชีวิต จึงเป็นประโยชน์ การมีเศษ หมายถึง ต้องฆ่าอูฐ... แสดงเพิ่มเติม
  คนโตได้ 1/2 คนที่สองได้ 1/3 คนเล็กได้ 1/9 (ในคณิตศาสตร์ เศษส่วน หากไม่ระบุว่าเป็นของจำนวณอะไร จะถือว่า เป็นของจำนวณทั้งหมด) ต่อมา เขาเสียชีวิต ลูกจึงแบ่งอูฐกัน คนโตได้ 1/2 ของ17 คือ 8+1/2 ตัว คนที่สองได้ 1/3 ของ17 คือ 5+2/3 คนเล็กได้ 1/9 ของ17 คือ 1+ 8/9 แต่ในทะเลทราย อูฐมีชีวิต จึงเป็นประโยชน์ การมีเศษ หมายถึง ต้องฆ่าอูฐ ลูกๆจึงไม่รู้จะทำอย่างไร พวกเขาจึงไปหาผู้รอบรู้ (มี "รู้รอบ"ก็ดีเช่นนี้แหละ) ผู้รอบรู้มีอูฐอยู่ 1 ตัวจึงยกให้ (ผู้รอบรู้ท่านนี้สมเป็น ผู้รอบรู้จริงๆ เขาแสดงออกของความมีน้ำใจเสียสละ - แม้ว่าเขารู้ว่าที่สุด เขาจะไม่เสียอะไรก็ตาม) ตอนนี้ก็มีอูฐ 18 ตัว คนโตได้ 1/2 ของ18 คือ 9 ตัว คนที่สองได้ 1/3 ของ18 คือ 6 ตัว คนเล็กได้ 1/9 ของ18 คือ 2 ตัว ทั้งสาม"ได้เพิ่มจากเดิม"ทุกคน จึงนำอูฐไป แต่รวม 9+6+2=17 ตัว ดังนั้น อูฐยังเหลือ 1 ตัว ผู้รอบรู้จึงนำกลับไป โจทย์ถามว่า มีอูฐเพิ่มขึ้นจริงหรือ เป็นได้อย่างไร จึงมีอูฐเพียงพอที่จะแบ่ง โดยผู้รอบรู้ไม่เสียอะไรเลย
  2 คำตอบ · คณิตศาสตร์ · 1 ทศวรรษที่ผ่านมา
 • Xi + i = x (เลขโรมัน) ทำอย่างไรให้ สองข้างเท่ากัน (ห้ามลบ เพิ่มใดๆ ทั้งสิ้น)

  ....อิฐโรมันขีดไว้.............มองเมียง....อ่านเอย สิบเอ็ดบวกหนึ่งเพียง.......สิบอ้าง เชิญขยับหยิบจับเอียง......แล้วตอบ ไฉนจักให้สองข้าง...........เท่าต้องตำรา
  ....อิฐโรมันขีดไว้.............มองเมียง....อ่านเอย สิบเอ็ดบวกหนึ่งเพียง.......สิบอ้าง เชิญขยับหยิบจับเอียง......แล้วตอบ ไฉนจักให้สองข้าง...........เท่าต้องตำรา
  3 คำตอบ · คณิตศาสตร์ · 1 ทศวรรษที่ผ่านมา
 • "สยามลิขิต" คือสิ่งใด?

  ..."สยามลิขิต" สิ่งนี้............จำมา......นานเฮย ฉันทลักษณ์สุดค้นหา..........ประเภทได้ เล่ห์ผันผกภาษา.................แนวตอบ คือสิ่งใดแจงให้..................เสนาะซึ้งคำเฉลย
  ..."สยามลิขิต" สิ่งนี้............จำมา......นานเฮย ฉันทลักษณ์สุดค้นหา..........ประเภทได้ เล่ห์ผันผกภาษา.................แนวตอบ คือสิ่งใดแจงให้..................เสนาะซึ้งคำเฉลย
  1 คำตอบ · คำและการเล่นคำ · 1 ทศวรรษที่ผ่านมา
 • รถหนึ่งเทียมม้าคู่..ใช้เงินหกหมื่นห้า..ม้าหนึ่งนั้น..มีค่า..มากน้อยเท่าใด

  รถหนึ่งเทียมม้าคู่..ดูราคาแจ้งไว้..ใช้เงินหกหมื่นห้า..แต่ละม้าแจกแจง..แพงกว่ารถห้าเท่า..จึ่งขอเข้าคำถาม..ตามตำรา ป.สี่..ควรที่ม้าหนึ่งนั้น..มีค่าตามกรอบกั้น..มากน้อยเท่าใด ชี้แจง คำถามที่จะถามเป็นคำถามที่ผมรู้คำตอบแล้ว ถามมาเพื่อแก้เบื่อเหงาของเพื่อน(ถ้ามี) และคิดว่าจะช่วยกันอนุรักษ์ร้อยกรองไทย เพื่อนที่รู้คำตอบ... แสดงเพิ่มเติม
  รถหนึ่งเทียมม้าคู่..ดูราคาแจ้งไว้..ใช้เงินหกหมื่นห้า..แต่ละม้าแจกแจง..แพงกว่ารถห้าเท่า..จึ่งขอเข้าคำถาม..ตามตำรา ป.สี่..ควรที่ม้าหนึ่งนั้น..มีค่าตามกรอบกั้น..มากน้อยเท่าใด ชี้แจง คำถามที่จะถามเป็นคำถามที่ผมรู้คำตอบแล้ว ถามมาเพื่อแก้เบื่อเหงาของเพื่อน(ถ้ามี) และคิดว่าจะช่วยกันอนุรักษ์ร้อยกรองไทย เพื่อนที่รู้คำตอบ กรุณาตอบเป็นร้อยกรองนะครับ(ถ้าทำได้) ผู้ไม่รู้ ตอบแบบใดก็ได้ครับ
  3 คำตอบ · ตลกและปริศนา · 1 ทศวรรษที่ผ่านมา
 • เพื่อนต่างชาติผู้อยู่ ในไทย นานเฮย....ยกศัพท์คำประทับใจ ลึกซึ้ง

  "ดวงกมล"เหมาะยิ่งไฉน ใจมนุษย์ ระบุแก่นกลางก้นบึ้ง แอบเร้นกิเลสหนา ข้าฯขอถามกิเลสนั้น คือกระไร วานเพื่อนแจกแจงไข อย่าช้า ฝึกขจัดเหตุพิษภัย แต่เนิ่น หากปล่อยแกร่งแก่กล้า รุ่มร้อนทุกสถาน
  "ดวงกมล"เหมาะยิ่งไฉน ใจมนุษย์ ระบุแก่นกลางก้นบึ้ง แอบเร้นกิเลสหนา ข้าฯขอถามกิเลสนั้น คือกระไร วานเพื่อนแจกแจงไข อย่าช้า ฝึกขจัดเหตุพิษภัย แต่เนิ่น หากปล่อยแกร่งแก่กล้า รุ่มร้อนทุกสถาน
  2 คำตอบ · ศาสนาและจิตวิญญาณ · 1 ทศวรรษที่ผ่านมา
 • ........ฅ ฅนไยมิใช้.......................เรียกคน?

  ........ฅ ฅนไยมิใช้.......................เรียกคน น่าแปลก ค ควายพิกล..............ถูกใช้ วอนปราชญ์แจกแจงกล.............แห่งเหตุ รู้กระจ่างประดับไว้.....................แน่แท้ภูมิใจ
  ........ฅ ฅนไยมิใช้.......................เรียกคน น่าแปลก ค ควายพิกล..............ถูกใช้ วอนปราชญ์แจกแจงกล.............แห่งเหตุ รู้กระจ่างประดับไว้.....................แน่แท้ภูมิใจ
  5 คำตอบ · ภาษา · 1 ทศวรรษที่ผ่านมา
 • Why 's twice TEN equal to twice ELEVEN ?

  ปัญหาครั้งนี้ใช่ จักกวน เพียงเพื่ออยากชักชวน ร่วมแก้ อย่ายุ่งแต่คำผวน "กลับ"สนุก อ่านพูดชัดถ้อยแล้ สื่อให้ถูกความ
  ปัญหาครั้งนี้ใช่ จักกวน เพียงเพื่ออยากชักชวน ร่วมแก้ อย่ายุ่งแต่คำผวน "กลับ"สนุก อ่านพูดชัดถ้อยแล้ สื่อให้ถูกความ
  2 คำตอบ · ภาษา · 1 ทศวรรษที่ผ่านมา