• ชีวิตคืออะไร? ตามหลักการวิทยาศาสตร์ ชีวิตมีองค์ประกอบอะไรบ้างไหม?

  ผมมีความเห็นและความเข้าใจของผมเอง แต่อยากทราบว่า ท่านผู้อ่านทั้งหลายมีความเชื่อ และความเข้าใจส่วนตัวอย่างไรครับ? ตอบได้ตามสบาย ตามที่คิด และเข้าใจในขณะนี้ วันข้างหน้าอาจไม่ค่อยเหมือนวันนี้ก็ได้นะครับ
  ผมมีความเห็นและความเข้าใจของผมเอง แต่อยากทราบว่า ท่านผู้อ่านทั้งหลายมีความเชื่อ และความเข้าใจส่วนตัวอย่างไรครับ? ตอบได้ตามสบาย ตามที่คิด และเข้าใจในขณะนี้ วันข้างหน้าอาจไม่ค่อยเหมือนวันนี้ก็ได้นะครับ
  6 คำตอบ · ศาสนาและจิตวิญญาณ · 7 ปีที่ผ่านมา
 • ขอทราบความเห็น และคำนิยามของคำว่า "กฏ" เช่นกฏต่างๆในธรรมชาติ คืออะไร?

  ตอบตามความคิดเห็น หรือความเข้าใจของคุณเองก็ได้ครับ
  ตอบตามความคิดเห็น หรือความเข้าใจของคุณเองก็ได้ครับ
  4 คำตอบ · ศาสนาและจิตวิญญาณ · 7 ปีที่ผ่านมา
 • มีใครอยากทราบไหมว่า คนเอา "ป้ายเหลือง" มาแขวนคอโดยทางลัดนั้น เขามีวิธีทำกันอย่างไร?

  ดูตัวอย่างได้จาก คำถามและคำตอบ ของคนมีสองชื่อจาก บราชิล คนหนึ่งเข้ามาถามใช้ชื่อ "Mr" ชื่อนี้เป็นผู้ชงกาแฟ อีกคนหนึ่งชื่อ "Wrestling Pro" เป็นผู้ดื่มกาแฟ และรับป้ายเหลืองไปแขนคอ ทั้งสองชื่อเป็นคนคนเดียวกัน ทั้งผู้ถามและผู้ตอบ ไปหากินในต่างประเทศ เช่นจากบราซิล หรือเวียตนาม มาประเทศไทย ปิดข้อมูลของต้วเองเป็นความลับ ไม่ให้ใครเห็น... แสดงเพิ่มเติม
  ดูตัวอย่างได้จาก คำถามและคำตอบ ของคนมีสองชื่อจาก บราชิล คนหนึ่งเข้ามาถามใช้ชื่อ "Mr" ชื่อนี้เป็นผู้ชงกาแฟ อีกคนหนึ่งชื่อ "Wrestling Pro" เป็นผู้ดื่มกาแฟ และรับป้ายเหลืองไปแขนคอ ทั้งสองชื่อเป็นคนคนเดียวกัน ทั้งผู้ถามและผู้ตอบ ไปหากินในต่างประเทศ เช่นจากบราซิล หรือเวียตนาม มาประเทศไทย ปิดข้อมูลของต้วเองเป็นความลับ ไม่ให้ใครเห็น ผู้ถามจะตั้งคำถาม 5-6 ข้ออย่างต่อเนื่อง ผู้ตอบจะตามเข้ามาตอบอย่างต่อเนื่อง ผู้ถามก็จะเลือกเบ้สให้ กระทู้เหล่านั้นก็จะหายจากหมวดคำถามคำตอบ ไปอยู่ในหมวด "ได้รับคำตอบแล้ว" การปฏิบัติการนี้ เสร็จสิ้นภายในไม่เกินสองชั่วโมง โดยที่คนส่วนมากไม่เห็นหรือไม่เข้าใจ ครับผม
  4 คำตอบ · Yahoo รู้รอบ · 7 ปีที่ผ่านมา
 • "ความจริงคือสิ่งสัมพัทธ์" (Truth is Relative) มีใครอธิบายให้กระจ่างได้ไหมครับ?

  ผมได้ยินถ้อยคำนี้มานาน แต่ไม่เคยเข้าใจอย่างชัดเจนว่า ทำไมผู่มีการศึกษาดีๆในสมัยนี้ จีงกล่าวอย่างนั้นและเชื่อกันอย่างนั้น ถ้าจะยกตัวอย่างจากประสบการณ์ในชีวิตให้เห็นชัดๆ ก็จะช่วยได้มาก ครับผม
  ผมได้ยินถ้อยคำนี้มานาน แต่ไม่เคยเข้าใจอย่างชัดเจนว่า ทำไมผู่มีการศึกษาดีๆในสมัยนี้ จีงกล่าวอย่างนั้นและเชื่อกันอย่างนั้น ถ้าจะยกตัวอย่างจากประสบการณ์ในชีวิตให้เห็นชัดๆ ก็จะช่วยได้มาก ครับผม
  10 คำตอบ · ศาสนาและจิตวิญญาณ · 7 ปีที่ผ่านมา
 • คุณ miss "ลืมเรื่องภาวะโลกร้อนไปแล้วหรือยัง?" เปิดได้ 4 ชั่วโมงก็ปิดไปแล้ว รีบร้อนไปไหนครับ?

  ขอตอบด้วยได้ไหมครับ? กำลังเขียนตอบให้แต่ก็สายเกินไปแล้ว ผมก็ตั้งคำถามซ้ำใหม่ แล้วก็ตอบเองเลยนะครับ มีใครอยากตอบเพิ่มด้วยอีกก็ได้ครับ ผมนะเลือก best answer เองให้ครับ
  ขอตอบด้วยได้ไหมครับ? กำลังเขียนตอบให้แต่ก็สายเกินไปแล้ว ผมก็ตั้งคำถามซ้ำใหม่ แล้วก็ตอบเองเลยนะครับ มีใครอยากตอบเพิ่มด้วยอีกก็ได้ครับ ผมนะเลือก best answer เองให้ครับ
  4 คำตอบ · ภาวะโลกร้อน · 7 ปีที่ผ่านมา
 • ถ้ากรรมเป็นผู้สร้างโลก และ สร้างสรรพสิ่งทั้งปวง กลไกของกรรมมีอะไรทีเป็นสิ่งกำหนดว่าใครไปเกิดเป็นอะไร?

  กระทู้นี้มาจากคำตอบของคุณ "ningnong" ที่ตอบคำถามของผม "เกี่ยวกับกฏแห่งกรรม" ว่า ศาสนาพุทธ ๑ ไม่มีหลักเชื่อว่าพระเจ้าสร้างโลก แต่มีหลักเชื่อว่า กรรมเป็นผู้สร้างโลก และ สร้างสรรพสิ่ง (กัมมุนา วัตตะตีโลโก) ผมอย่าทราบว่า มีอะไรเป็นกลไกของการกำหนดว่า ใครจะเกิดเป็นไส้เดือน กิ้งกือ หรือ ผีเปรต เทวดา หรือเป็นมนุษย์ในสี่วรรณะอะไร... แสดงเพิ่มเติม
  กระทู้นี้มาจากคำตอบของคุณ "ningnong" ที่ตอบคำถามของผม "เกี่ยวกับกฏแห่งกรรม" ว่า ศาสนาพุทธ ๑ ไม่มีหลักเชื่อว่าพระเจ้าสร้างโลก แต่มีหลักเชื่อว่า กรรมเป็นผู้สร้างโลก และ สร้างสรรพสิ่ง (กัมมุนา วัตตะตีโลโก) ผมอย่าทราบว่า มีอะไรเป็นกลไกของการกำหนดว่า ใครจะเกิดเป็นไส้เดือน กิ้งกือ หรือ ผีเปรต เทวดา หรือเป็นมนุษย์ในสี่วรรณะอะไร หรือเมื่อไหร่ มีหลักวิชาการที่มีเหตุผลและน่าเชื่อถืออย่างไรบ้างใหม? นอกเหนือจากการกล่าวลอยๆและปราศจากหลักฐานอ้างอิง หรือหลักการณ์ที่นำมาวิเคราะห์หรือศึกษากันให้ชัดเจนได้ มีไหมครับ?
  8 คำตอบ · ศาสนาและจิตวิญญาณ · 8 ปีที่ผ่านมา
 • คำเขียนที่ว่า "ใครไม่เข้าใจความจริงแห่งอริยสัจ ก็เวียนว่ายตายเกิดกันต่อไป" หมายความว่าอะไร?

  แสดงว่า ใครที่เข้าใจความจริงแห่งอริยสัจ ก็ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดกันต่อไป อย่างนั้นหรือ? ผมเห็นว่า การเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นปรากฏการณ์แห่งความจริงของคนและสัตว์ในโลกนี้ แต่การเวียนว่ายตายเกิดของวิญญาณจิต มีหลักฐานอะไรที่เชื่อถือได้นำมายืนยันครับว่าเป็นความจริง? ผมเคยได้ยินผู้กล่าวว่าเขา "ระลึกชาติได้"... แสดงเพิ่มเติม
  แสดงว่า ใครที่เข้าใจความจริงแห่งอริยสัจ ก็ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดกันต่อไป อย่างนั้นหรือ? ผมเห็นว่า การเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นปรากฏการณ์แห่งความจริงของคนและสัตว์ในโลกนี้ แต่การเวียนว่ายตายเกิดของวิญญาณจิต มีหลักฐานอะไรที่เชื่อถือได้นำมายืนยันครับว่าเป็นความจริง? ผมเคยได้ยินผู้กล่าวว่าเขา "ระลึกชาติได้" ผมอยากได้ชื่อและที่อยู่หรือตัวอย่างคนเป็นๆที่มีชีวิตอยู่ขณะนี้ ที่นักวิชาการจะส่งคนไปสัมภาษณ์และพิสูจน์ให้เห็นจริง และรู้ว่าเขาพูดความจริง มีบ้างไหมครับ?
  10 คำตอบ · ศาสนาและจิตวิญญาณ · 8 ปีที่ผ่านมา
 • "หยินหยาง" คืออะไร? เหตุใดจึงเป็นที่มาของ "กฎแห่งกรรม" ?

  "หยินหยาง" และ "กฎแห่งกรรม" มีความสัมพันธ์กันอย่างไร?
  "หยินหยาง" และ "กฎแห่งกรรม" มีความสัมพันธ์กันอย่างไร?
  4 คำตอบ · ศาสนาและจิตวิญญาณ · 8 ปีที่ผ่านมา
 • กฏแห่งกรรม มาจากไหน? ใครเป็นผู้ตั้งกฏนี้?

  ถ้ามีกฏ ต้องมีผู้ตั้งกฏ กฏมีไว้ควบคุมระบบการทำกิจ กฏคือปลายเหตุ มิใช่ปฐมเหตุ ปฐมเหตุของสิ่งทั้งปวงคือ "สิ่งหรือผู้ศักดิสืทธิ์สูงสุดในสากลโลก" ที่ผมเรียกสั้นๆว่า "พระเจ้า" พระองค์เป็นผู้กำหนดกฏแห่งกรรมไว้เพื่อเป็นหลักการพิพากษามนุษย์และวิญญาณจิตทั้งปวงในจักรวาลนี้ ผู้ที่ไม่เชื่อว่า "พระเจ้ามีจริง" ก็สถาปนา... แสดงเพิ่มเติม
  ถ้ามีกฏ ต้องมีผู้ตั้งกฏ กฏมีไว้ควบคุมระบบการทำกิจ กฏคือปลายเหตุ มิใช่ปฐมเหตุ ปฐมเหตุของสิ่งทั้งปวงคือ "สิ่งหรือผู้ศักดิสืทธิ์สูงสุดในสากลโลก" ที่ผมเรียกสั้นๆว่า "พระเจ้า" พระองค์เป็นผู้กำหนดกฏแห่งกรรมไว้เพื่อเป็นหลักการพิพากษามนุษย์และวิญญาณจิตทั้งปวงในจักรวาลนี้ ผู้ที่ไม่เชื่อว่า "พระเจ้ามีจริง" ก็สถาปนา "กฏแห่งกรรม" ให้เป็นพระเจ้าและทำหน้าที่ของพระเจ้าในการกำหนดชตาชีวิตใน "ภพ" หน้าว่าจะไปเกิดเป็นอะไรต่อไป ผมอยากทราบว่า ผู้อ่านในชุมชนนี้มีความเห็นและเหตุผลสนับสนุนความเห็นของตนเองอย่างไรครับ? อนึ่ง กฏแห่งกรรม มิได้ตั้งขึ้นมาโดยมนุษย์คนใด มนุษย์ได้เรียนรู้จักกฏนี้มาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แล้ว ก่อนศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาใดๆจะมีขึ้น กฏนี้ก็มีจารึกในสมองของแต่ละคนแล้ว ไม่ว่าผู้นั้นจะมีศาสนาหรือไม่ หรือจะรับทราบกฏนี้ในใจของเขาหรือไม่ ก็มิได้ทำให้กฏนี้เป็นโมฆะไปแต่อย่างไร จริงหรือไม่? ผมจะมอบคำถามนี้ให้พี่น้องทั้งหลายโหวตกันเองนะครับว่า คำตอบใดมีคุณค่าและมีข้อคิดดีเด่นที่สุด ผมเองก็อยากทราบว่าพี่น้องคิดอย่างไรในแต่ละคำตอบครับ
  7 คำตอบ · ศาสนาและจิตวิญญาณ · 8 ปีที่ผ่านมา
 • เป็นไปได้ไหม ถ้าวุฒิสภาซึ่งประกอบด้วย สว. 150 ท่าน ทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ การทำรัฐประหารก็ไม่จำเป็นต้องมี?

  เสื้อแดงและเสื้อเหลืองก็ไมีจำเป็นต้องมีอีกในอนาคต และนัก "กินเมือง" ก็จะ "กินข้าวแดง" ?
  เสื้อแดงและเสื้อเหลืองก็ไมีจำเป็นต้องมีอีกในอนาคต และนัก "กินเมือง" ก็จะ "กินข้าวแดง" ?
  10 คำตอบ · รัฐบาล · 8 ปีที่ผ่านมา
 • เกี่ยวกับ สว. ผมอ่านจากลิ๊งค์ข้างล่างแลัว ยังมี 6 คำถาม ใครช่วยตอบได้ไหมครับ?

  1.ได้เงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงตามกฏหมายเท่าไหร่? มีงบค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ช่วยหรือเลขาฯด้วยหรือไม่? 2. ขณะนี้ สว. มีทั้งหมดกี่คน? มาจากการเลือกตั้งกี่คน? จากการแต่งตั้งกี่คน? 3. หารายชื่อ สว.ทั้งหมดได้ที่ไหน? 4. วุฒิสภาประชุมกันเองบ่อยแค่ไหน? 5. ประชาชนจะอ่านรายงานการประชุมได้จากไหน? (คือมีเว๊ปไซท์ให้ไปอ่านได้ไหม?) 6. สส. และ สว.... แสดงเพิ่มเติม
  1.ได้เงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงตามกฏหมายเท่าไหร่? มีงบค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ช่วยหรือเลขาฯด้วยหรือไม่? 2. ขณะนี้ สว. มีทั้งหมดกี่คน? มาจากการเลือกตั้งกี่คน? จากการแต่งตั้งกี่คน? 3. หารายชื่อ สว.ทั้งหมดได้ที่ไหน? 4. วุฒิสภาประชุมกันเองบ่อยแค่ไหน? 5. ประชาชนจะอ่านรายงานการประชุมได้จากไหน? (คือมีเว๊ปไซท์ให้ไปอ่านได้ไหม?) 6. สส. และ สว. ประชุมร่วมกันในรัฐสภาเมื่อได? และเพื่ออะไร? (ลิ๊งค์) http://www.ect.go.th/thai/senator/senate1.htm
  5 คำตอบ · รัฐบาล · 8 ปีที่ผ่านมา
 • การเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2551 นั้น มีอายุในการรับใช้ในตำแหน่งนั้นกี่ปี?

  เดี๋ยวนี้ สว. ทั้ง 150 คนนี้ ยังทำหน้าที่คงเดิมร่วมกับ สส. ชุดใหม่นี้หรือไม่? สว.เหล่านี้มีสิทธิที่จะตั้งกระทู้ถาม ซักฟอก และมีมติตามรัฐธรรมนูญในการปลดออกจากตำแหน่ง สส. รัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรี ที่พบว่าทำทุจริตใช่หรือไม่? ผมอ่านจากลิ๊งค์ข้างล่างนี้ครับ แต่หาข้อมูลเพิ่มไม่พบ... แสดงเพิ่มเติม
  เดี๋ยวนี้ สว. ทั้ง 150 คนนี้ ยังทำหน้าที่คงเดิมร่วมกับ สส. ชุดใหม่นี้หรือไม่? สว.เหล่านี้มีสิทธิที่จะตั้งกระทู้ถาม ซักฟอก และมีมติตามรัฐธรรมนูญในการปลดออกจากตำแหน่ง สส. รัฐมนตรี หรือนายกรัฐมนตรี ที่พบว่าทำทุจริตใช่หรือไม่? ผมอ่านจากลิ๊งค์ข้างล่างนี้ครับ แต่หาข้อมูลเพิ่มไม่พบ มีใครช่วยให้ความกระจ่างด้วยครับ http://thaipoliticsgovernment.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2551
  4 คำตอบ · การเมือง · 8 ปีที่ผ่านมา