• คุณคิดว่าถ้าเราจะส่งเสริมให้ เด็กไทย รักการอ่านหนังสือนั้น จะเริ่มให้เขาอ่านหนังสือประเภทไหนก่อนดี

    จะเห็นว่าปัจจุบัน เด็กไทยอ่านหนังสือน้อยมาก มีนักวิชาการบอกว่า จะต้องฝึกให้เด็กรักการอ่านหนังสือที่ชอบก่อน แล้วจะอ่านหนังสืออื่นๆได้นานขึ้น พวกเราช่วยกันแนะนำหน่อยสิคะว่า จะดึงให้เด็กมารักการอ่านจะใช้หนังสืออะไรมาดึงดูดใจ ตัวเราเองอ่านแฮร์รี่ พอร์ตเตอร์ตามกระแสตอนแรกนะ จากนั้นเลยชอบหนังสือเป็นชุดๆ เลยล่ะ
    จะเห็นว่าปัจจุบัน เด็กไทยอ่านหนังสือน้อยมาก มีนักวิชาการบอกว่า จะต้องฝึกให้เด็กรักการอ่านหนังสือที่ชอบก่อน แล้วจะอ่านหนังสืออื่นๆได้นานขึ้น พวกเราช่วยกันแนะนำหน่อยสิคะว่า จะดึงให้เด็กมารักการอ่านจะใช้หนังสืออะไรมาดึงดูดใจ ตัวเราเองอ่านแฮร์รี่ พอร์ตเตอร์ตามกระแสตอนแรกนะ จากนั้นเลยชอบหนังสือเป็นชุดๆ เลยล่ะ
    6 คำตอบ · การสอน · 1 ทศวรรษที่ผ่านมา