• อยากทราบ..ระบบสารสนเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุข?

  - มีระบบสารสนเทศอะไรบ้างครับ - มีกี่ประเภทอะไรบ้างครับ - มีประโยชน์อย่างไรครับ - อื่นๆ (ผมอยาทราบจริงๆ ครับ) ** ต้องขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าครับ
  - มีระบบสารสนเทศอะไรบ้างครับ - มีกี่ประเภทอะไรบ้างครับ - มีประโยชน์อย่างไรครับ - อื่นๆ (ผมอยาทราบจริงๆ ครับ) ** ต้องขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าครับ
  2 คำตอบ · อื่นๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ · 7 ปีที่ผ่านมา
 • Search Engine [เสิร์ซเอนจิ้น] ?

  - ความหมายของ Search Engine [เสิร์ซเอนจิ้น] - ประเภทของ Search Engine [เสิร์ซเอนจิ้น] - กระบวนการและหลักการทำงานของ Search Engine [เสิร์ซเอนจิ้น] - ตัวอย่างเว็บไซต์ Search Engine [เสิร์ซเอนจิ้น] มีอะไรบ้าง - อื่นๆ เช่น วิดีโอ รูปภาพ แฟลช การ์ตูนภาพเครื่องไหว ** ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าครับ
  - ความหมายของ Search Engine [เสิร์ซเอนจิ้น] - ประเภทของ Search Engine [เสิร์ซเอนจิ้น] - กระบวนการและหลักการทำงานของ Search Engine [เสิร์ซเอนจิ้น] - ตัวอย่างเว็บไซต์ Search Engine [เสิร์ซเอนจิ้น] มีอะไรบ้าง - อื่นๆ เช่น วิดีโอ รูปภาพ แฟลช การ์ตูนภาพเครื่องไหว ** ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าครับ
  1 คำตอบ · Google · 7 ปีที่ผ่านมา
 • อยากทราบว่า นักวิชาการที่ให้ความหมายของ "ภาษา" มีท่านใดบ้างครับ?

  เช่น วิจินตน์ ภาณุพงศ์ อธิบายความหมายของภาษาว่า “ภาษา หมายถึง เสียงพูดที่มีระเบียบและมีความหมาย ซึ่งมนุษย์ใช้ในการสื่อความคิด ความรู้สึก และในการที่จะให้ผู้ที่เราพูดด้วยทำสิ่งที่เราต้องการ และแทนสิ่งที่เราพูดถึง” (วิจินตน์ ภาณุพงศ์ 2524 : 85) **** ประมาณนี้ครับคือผมหาได้ไม่มากพอครับ ต้องการที่จะศึกษาครับ **** ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้ามากครับ....
  เช่น วิจินตน์ ภาณุพงศ์ อธิบายความหมายของภาษาว่า “ภาษา หมายถึง เสียงพูดที่มีระเบียบและมีความหมาย ซึ่งมนุษย์ใช้ในการสื่อความคิด ความรู้สึก และในการที่จะให้ผู้ที่เราพูดด้วยทำสิ่งที่เราต้องการ และแทนสิ่งที่เราพูดถึง” (วิจินตน์ ภาณุพงศ์ 2524 : 85) **** ประมาณนี้ครับคือผมหาได้ไม่มากพอครับ ต้องการที่จะศึกษาครับ **** ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้ามากครับ....
  1 คำตอบ · การอ้างอิง · 7 ปีที่ผ่านมา
 • อยากเปิดร้านอินเตอร์เน็ตและเกมส์? ด่วนครับ!?

  1. ถ้าจะเปิดร้านอินเตอร์เน็ตและเกมส์ เพื่อนคนใหนพอรู้บ้างว่าจะต้องทำอะไรบ้างและมันยุ่งยากขนาดไหน [บ้านอยู่ในเมืองครับ] 2. ขอเป็นแผนธุรกิจก็ได้ครับ 4. เป็นแผนธุรกิจเกี่ยวกับการทำธุรกิจร้านอินเตอร์เน็ต ที่มีครบสมบูรณ์เพื่อเป็นแนวทางในการลงทุนได้เป็นอย่างดีหรือเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้จากเพื่อนธุรกิจเดียวกัน ** ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าครับ *
  1. ถ้าจะเปิดร้านอินเตอร์เน็ตและเกมส์ เพื่อนคนใหนพอรู้บ้างว่าจะต้องทำอะไรบ้างและมันยุ่งยากขนาดไหน [บ้านอยู่ในเมืองครับ] 2. ขอเป็นแผนธุรกิจก็ได้ครับ 4. เป็นแผนธุรกิจเกี่ยวกับการทำธุรกิจร้านอินเตอร์เน็ต ที่มีครบสมบูรณ์เพื่อเป็นแนวทางในการลงทุนได้เป็นอย่างดีหรือเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้จากเพื่อนธุรกิจเดียวกัน ** ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าครับ *
  4 คำตอบ · อื่นๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ · 7 ปีที่ผ่านมา