• คำถวายลาอาหารแด่พระสงฆ์ กล่าวนำโดยประโยคที่ว่า เสสาพาคาโว อัมหากัง ปาปุนันติ อาหารหวานคาวที่พระคุณเจ้าได้พิจารณาฉันแล้ว?

  อิมังอันเป็นกุศลส่วนรวมกัน เพื่อเลี้ยงดูพุทธสาสนิกชน ขออย่าได้มีบาปกรรมเลย เพื่อเบาใจกับข้าพเจ้าทั้งหลาย ที่พระคุณเจ้าได้อนุญาตแล้ว ขอได้โปรดสาธุขึ้นพร้อมกันด้วยเถิด อยากทราบท่านผู้รู้รอบว่า พอจะมีท่านใดทราบคำถวายลาอาหารพระสงฆ์แบบคำพูดแบบโบราณเนื้อหาคล้าย ๆ กับตัวอย่างข้างต้นบ้าง แต่มีประโยคที่กล่าวขึ้นและกล่าวคำจบด้วยถ้อยคำที่สวยกว่านี้นิดนึง... แสดงเพิ่มเติม
  อิมังอันเป็นกุศลส่วนรวมกัน เพื่อเลี้ยงดูพุทธสาสนิกชน ขออย่าได้มีบาปกรรมเลย เพื่อเบาใจกับข้าพเจ้าทั้งหลาย ที่พระคุณเจ้าได้อนุญาตแล้ว ขอได้โปรดสาธุขึ้นพร้อมกันด้วยเถิด อยากทราบท่านผู้รู้รอบว่า พอจะมีท่านใดทราบคำถวายลาอาหารพระสงฆ์แบบคำพูดแบบโบราณเนื้อหาคล้าย ๆ กับตัวอย่างข้างต้นบ้าง แต่มีประโยคที่กล่าวขึ้นและกล่าวคำจบด้วยถ้อยคำที่สวยกว่านี้นิดนึง ท่านใดพอมีความรู้ได้โปรดชี้แนะเป็นธรรมทานปัญญา..
  2 คำตอบ · อื่นๆ เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม · 4 ปีที่ผ่านมา
 • ในทางจิตวิทยาจะพบว่า การพูดให้เข้าถึงจิตสำนึก ขึ้นอยู่กับจังหวะ น้ำเสียง ภาษากาย และแววตา มากกว่า 80%?

  ในขณะที่เนื้อหาที่พูดมีอิทธิพลเพียง 20% การเข้าถึงจิตต้องใช้ส่วนของนาม เพราะจิตจะเข้าใจ เช่น เสน่ห์ที่ประทับจิต ไม่ได้เกิดจากใบหน้าที่สวยงาม แต่ขึ้นกับการรู้จักแสดงออกทางสีหน้า เสน่ห์ไม่ขึ้นกับรูปร่างที่สมส่วน แต่ขึ้นกับกริยาอาการมารยาท และ.. เสน่ห์ไม่ได้ขึ้นกับเสียงที่ไพเราะปานระฆังเงิน แต่ขึ้นกับ น้ำเสียง จังหวะ และความรู้สึก ที่พูดออกมา... แสดงเพิ่มเติม
  ในขณะที่เนื้อหาที่พูดมีอิทธิพลเพียง 20% การเข้าถึงจิตต้องใช้ส่วนของนาม เพราะจิตจะเข้าใจ เช่น เสน่ห์ที่ประทับจิต ไม่ได้เกิดจากใบหน้าที่สวยงาม แต่ขึ้นกับการรู้จักแสดงออกทางสีหน้า เสน่ห์ไม่ขึ้นกับรูปร่างที่สมส่วน แต่ขึ้นกับกริยาอาการมารยาท และ.. เสน่ห์ไม่ได้ขึ้นกับเสียงที่ไพเราะปานระฆังเงิน แต่ขึ้นกับ น้ำเสียง จังหวะ และความรู้สึก ที่พูดออกมา ต่างหากฯ *แต่ในหลักของความเป็นจริงอาจจะไม่ได้ถูกการยอมรับ จากเหตุผลทั้งหลายที่ดีเหล่านี้ได้เลย หากบุคคลนั้นยังมีอคติต่อตัวเรา* เราจึงต้องกลับมาพิจารณาใหม่ว่า ยังมีอคติหลงเหลืออยู่ในเชิงลึกของจิตที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเนื้ออยู่หรือไม่ แต่มันจะมีแรงต้านภายในโดยที่ตัวเองอาจยังไม่รู้ตัว เมื่อพบข้อบกพร่อง..จะขอยอมรับผิดและรีบลงมือแก้ไขตนเองทันที จะไม่ดื้อแพ่งให้เสียโอกาส เพราะชีวิตนี้...มันสั้นนัก...ขณะที่เรากำลังสนทนากันอยู่ ไม่ต่างกับการนับเวลาถอยหลัง 3 2 1 แล้วกลับมาเป็น 0 อีกครั้ง แล้วเราก็ยินดีที่จะกลับไปนับมันใหม่แบบซ้ำ ๆ เพียงเพราะเหตุของสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ..แล้วท่านล่ะมีหลักเกณฑ์วิธีการนับเลขชีวิตกันอย่างไร
  4 คำตอบ · เพื่่อน · 4 ปีที่ผ่านมา
 • ความถูกต้อง แต่อาจไม่ถูกใจคนอื่น?

  การทำงานที่ไม่ถูกต้อง แต่กลับเป็นเรื่องถูกใจของคนมักง่าย ถ้าเราหลับหูหลับตา ปล่อยให้ปัญหาต่างๆ เลยผ่านไป แล้วความเสื่อม ความเสียหายเกิดขึ้นตามมาภายหลัง เราจะปล่อยให้ความผิดลอยนวล เพราะเหตุผลไม่ใช่บ้านของเรา ไม่จำเป็นต้องทำดีนักหรอก หรือ เราจะคัดค้าน ยอมเสียเพื่อน โดยโต้แย้งอย่างออกนอกหน้า เพื่อความถูกต้อง แต่อาจไม่ถูกใจคนอื่น
  การทำงานที่ไม่ถูกต้อง แต่กลับเป็นเรื่องถูกใจของคนมักง่าย ถ้าเราหลับหูหลับตา ปล่อยให้ปัญหาต่างๆ เลยผ่านไป แล้วความเสื่อม ความเสียหายเกิดขึ้นตามมาภายหลัง เราจะปล่อยให้ความผิดลอยนวล เพราะเหตุผลไม่ใช่บ้านของเรา ไม่จำเป็นต้องทำดีนักหรอก หรือ เราจะคัดค้าน ยอมเสียเพื่อน โดยโต้แย้งอย่างออกนอกหน้า เพื่อความถูกต้อง แต่อาจไม่ถูกใจคนอื่น
  4 คำตอบ · อื่นๆ เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม · 4 ปีที่ผ่านมา
 • ทุกครอบครัวจะเป็นครอบครัวที่ผาสุก สังคมจะเกิดความสงบสุข ทำให้เกิดความสว่างไสวไปทั่วทุกหนทุกแห่ง ธรรมะจะคุ้มครองผู้ประพฤติธรรม?

  การกล่าววาจาที่ดี เปรียบเหมือนคำสัจจ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ภายในถ้อยคำนั้น ผู้รู้ย่อมกล่าวถ้อยคำให้ผู้ฟังเหล่านั้นได้อย่างเข้าใจง่าย แม้ว่าเราจะกล่าวถ้อยคำนั้นดีเพียงใด แต่ถ้าหากผู้รับฟังกลับตีความหมายเป็นอื่น จากหวังดีกลายเป็นหวังร้าย เราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร?
  การกล่าววาจาที่ดี เปรียบเหมือนคำสัจจ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ภายในถ้อยคำนั้น ผู้รู้ย่อมกล่าวถ้อยคำให้ผู้ฟังเหล่านั้นได้อย่างเข้าใจง่าย แม้ว่าเราจะกล่าวถ้อยคำนั้นดีเพียงใด แต่ถ้าหากผู้รับฟังกลับตีความหมายเป็นอื่น จากหวังดีกลายเป็นหวังร้าย เราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไร?
  3 คำตอบ · คนโสดและการออกเดต · 4 ปีที่ผ่านมา
 • เราโดนกับประโยคนี้เลย (ความจริงทำให้เจ็บปวดด้วยซ้ำเมื่อมาจากคนที่เราคิดว่า "จะโอ๋เรา" คนใจร้ายที่เอาแต่ว่า ว่า ว่า...) ร้องไห้โฮ โฮ โฮ...?

  ยังไงซะ..รู้ความจริงจากปากเรา ก็ดีกว่าไปรู้จากปากคนอื่นนะ..ไม่ต้องซัดทอดใครให้เสียเวลา...
  ยังไงซะ..รู้ความจริงจากปากเรา ก็ดีกว่าไปรู้จากปากคนอื่นนะ..ไม่ต้องซัดทอดใครให้เสียเวลา...
  4 คำตอบ · คนโสดและการออกเดต · 4 ปีที่ผ่านมา
 • มีผู้ใหญ่เคยสอนว่า "ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย"?

  แต่มันอาจทำให้คนฟัง..เสียใจได้ ถ้าเราบอกความจริงตอนผิดที่ผิดเวลา...(รู้สึกสำนึกผิด) แต่ไม่รู้จะหาจังหวะ ขอโทษเขาอย่างไร พี่ๆ เคยมีอารมณ์แบบนี้บ้างไหม
  แต่มันอาจทำให้คนฟัง..เสียใจได้ ถ้าเราบอกความจริงตอนผิดที่ผิดเวลา...(รู้สึกสำนึกผิด) แต่ไม่รู้จะหาจังหวะ ขอโทษเขาอย่างไร พี่ๆ เคยมีอารมณ์แบบนี้บ้างไหม
  6 คำตอบ · คนโสดและการออกเดต · 4 ปีที่ผ่านมา
 • คุณมีลักษณะสำคัญส่วนตนอย่างไร ที่ทำให้คนที่อยู่รอบข้างมีความสุข?

  เช่น กิริยาอาการเรียบร้อยทำให้ผู้พบเห็นเกิดความเลื่อมใส เป็นผู้ฟังที่ดี อารมณ์ดี ยิ้มเก่ง สุภาพ ช่างเอาใจ หรืออื่นๆ ที่นอกเหนือจากนี้
  เช่น กิริยาอาการเรียบร้อยทำให้ผู้พบเห็นเกิดความเลื่อมใส เป็นผู้ฟังที่ดี อารมณ์ดี ยิ้มเก่ง สุภาพ ช่างเอาใจ หรืออื่นๆ ที่นอกเหนือจากนี้
  3 คำตอบ · เพื่่อน · 5 ปีที่ผ่านมา
 • คุณเคยรู้สึกไหม ในยามหลับ เหมือนมีใครมาคอยดูแลเอาใจใส่ ด้วยฝ่ามืออันนุ่มนวลและอบอุ่นในหัวใจ?

  เธอ..ปราศจากร่างกาย คงไว้แค่ความรู้สึกที่ระลึกได้ เป็นความรู้สึกของความห่วงใย ที่ไม่ใช่จินตนาการ และไม่ใช่ความฝัน แต่มันเป็นความปรารถนาดีต่อตัวเรา ในอ้อมกอดที่ไร้พรหมแดน ม่านอากาศบาง ๆจะรู้สึกได้อย่างชัดเจนทุกครั้ง.. เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว...บริ๋ว ว ว บรรยายถึงบรรทัดนี้ พอจะดึงอารมณ์ของใคร บางคนให้เคลิ้ม...ตามมาตอบคำถามนี้..ได้บ้างไหมหนอ?... แสดงเพิ่มเติม
  เธอ..ปราศจากร่างกาย คงไว้แค่ความรู้สึกที่ระลึกได้ เป็นความรู้สึกของความห่วงใย ที่ไม่ใช่จินตนาการ และไม่ใช่ความฝัน แต่มันเป็นความปรารถนาดีต่อตัวเรา ในอ้อมกอดที่ไร้พรหมแดน ม่านอากาศบาง ๆจะรู้สึกได้อย่างชัดเจนทุกครั้ง.. เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว...บริ๋ว ว ว บรรยายถึงบรรทัดนี้ พอจะดึงอารมณ์ของใคร บางคนให้เคลิ้ม...ตามมาตอบคำถามนี้..ได้บ้างไหมหนอ? หนาวเนื้อห่มผ้า หนาวอุราห่มใจ เช้านี้..หนาวถึงข้างใน อุ๊ย..จะหนาวไปถึงไหนกัน
  6 คำตอบ · เพื่่อน · 5 ปีที่ผ่านมา
 • เคยมีความรู้สึกกับความทรงจำ ช่วงที่ดีที่สุด แบบนี้บ้างไหม?

  เดินจับมือกัน ทุกข์สุขด้วยกัน หัวเราะร้องไห้ด้วยกัน มานานเท่าไหร่.. ฉันไม่เคยลืม..จากใจ วันที่เรายิ้มวันที่ทะเลาะ ผ่านวันและคืนเหล่าน้้น จะยังงดงาม..ไม่เคยเปลี่ยนไป ยังคงเป็น..ดังเหมือนกับเมื่อวาน อยู่ในส่วนลึกความทรงจำ แตกต่างกัน..แค่เพียงในตอนนี้... ฉันนั้น..ไม่ได้มีเธออยู่ข้างๆ เหมือนวันที่เราเคยเดินข้างกาย ทุกๆ สิ่ง ทุกๆ อย่างมาด้วยกัน... แสดงเพิ่มเติม
  เดินจับมือกัน ทุกข์สุขด้วยกัน หัวเราะร้องไห้ด้วยกัน มานานเท่าไหร่.. ฉันไม่เคยลืม..จากใจ วันที่เรายิ้มวันที่ทะเลาะ ผ่านวันและคืนเหล่าน้้น จะยังงดงาม..ไม่เคยเปลี่ยนไป ยังคงเป็น..ดังเหมือนกับเมื่อวาน อยู่ในส่วนลึกความทรงจำ แตกต่างกัน..แค่เพียงในตอนนี้... ฉันนั้น..ไม่ได้มีเธออยู่ข้างๆ เหมือนวันที่เราเคยเดินข้างกาย ทุกๆ สิ่ง ทุกๆ อย่างมาด้วยกัน นับเป็นช่วงชีวิตที่ดีที่สุดแม้เป็น แค่เพียงเวลาสั้นๆ ที่เคยเกิดขึ้นกับฉันเพราะเธอ..
  4 คำตอบ · เพื่่อน · 5 ปีที่ผ่านมา
 • คุณเคยไม่ลืมอะไรบ้างไหม ซึ่งมันมีทั้งดีและร้าย?

  แม้ว่าจะผ่านมากี่วัน กี่เดือน กี่ปี กี่ชาติ มันก็ยังไม่ลืม แต่ตั้งใจไว้แล้ว ตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ ณ ชาตินี้ จะสะสางทุกเรื่องราวต่าง ๆ ที่เคยติดพันธนาการให้จบลง อย่างสวยงามที่สุด เพื่อจะได้ปลดเปลื้องภาระทางใจลงเสียที
  แม้ว่าจะผ่านมากี่วัน กี่เดือน กี่ปี กี่ชาติ มันก็ยังไม่ลืม แต่ตั้งใจไว้แล้ว ตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ ณ ชาตินี้ จะสะสางทุกเรื่องราวต่าง ๆ ที่เคยติดพันธนาการให้จบลง อย่างสวยงามที่สุด เพื่อจะได้ปลดเปลื้องภาระทางใจลงเสียที
  4 คำตอบ · สุขภาพจิต · 5 ปีที่ผ่านมา
 • วัดแรงปรารถนาของคนได้ 360 องศา คิดว่าคนหนึ่งคนจะเหลือทางพ้นทุกข์ได้กี่องศา เมื่อทั้งสุขและทุกข์เฉลี่ยเอาไปหมด?

  โดยแบ่งอัตราเฉลี่ยเท่า ๆ กันระหว่างความสุขและความทุกข์ คือฝ่ายละ 180 องศา บวกแล้ว เท่ากับ 360 องศา ติ๊กต๊อก.. ติ๊กต๊อก.. กรุณาตอบตามความเข้าใจที่รู้สึก... ตอบขำ..ตอบดี..ถูกใจ..จ๊๊ด..มีรางวัลให้...
  โดยแบ่งอัตราเฉลี่ยเท่า ๆ กันระหว่างความสุขและความทุกข์ คือฝ่ายละ 180 องศา บวกแล้ว เท่ากับ 360 องศา ติ๊กต๊อก.. ติ๊กต๊อก.. กรุณาตอบตามความเข้าใจที่รู้สึก... ตอบขำ..ตอบดี..ถูกใจ..จ๊๊ด..มีรางวัลให้...
  2 คำตอบ · สุขภาพจิต · 5 ปีที่ผ่านมา
 • เชื่อเรื่องการนอนมาก วันละไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมง จะช่วยทำให้หน้าอ่อนกว่าวัย จริงหรือไม่?

  เรียนเชิญท่านผู้ใหญ่และผู้น้อย.. ลองมาแชร์ความคิดกันหน่อย
  เรียนเชิญท่านผู้ใหญ่และผู้น้อย.. ลองมาแชร์ความคิดกันหน่อย
  5 คำตอบ · อื่นๆ เกี่ยวกับสุขภาพ · 5 ปีที่ผ่านมา
 • เวลาที่คนเรามีอารมณ์ผกผัน (รุนแรง) คุณมีวิธีกำจัดขยะอารมณ์ ได้ด้วยวิธีใดบ้าง?

  ครั้งหนึ่งในชีวิต เราเคยโดดลงน้ำทะเลบริเวณเกาะสมุย...เปียกโชกไปทั้งตัว...เดินขึ้นมาจากทะเล พบเพื่อนกับลูกสาวเดินสวนทางมาพอดี เธอมองหน้าเราแบบงง ๆ คล้าย ๆ อยากจะถามว่า เกิดอะไรขึ้น แต่แปลกนะ ดวงตาของเธอมีความสงสัย แต่ปาก...ไม่ยักจะเอ่ยถามเราแฮะ ครั้งเดียว...หลังจากนั้นก็ไม่เคยไปทะเลอีกเลย...เรื่องนี้เป็นอดีตที่ผ่านมามากกว่าสิบปีแล้ว
  ครั้งหนึ่งในชีวิต เราเคยโดดลงน้ำทะเลบริเวณเกาะสมุย...เปียกโชกไปทั้งตัว...เดินขึ้นมาจากทะเล พบเพื่อนกับลูกสาวเดินสวนทางมาพอดี เธอมองหน้าเราแบบงง ๆ คล้าย ๆ อยากจะถามว่า เกิดอะไรขึ้น แต่แปลกนะ ดวงตาของเธอมีความสงสัย แต่ปาก...ไม่ยักจะเอ่ยถามเราแฮะ ครั้งเดียว...หลังจากนั้นก็ไม่เคยไปทะเลอีกเลย...เรื่องนี้เป็นอดีตที่ผ่านมามากกว่าสิบปีแล้ว
  4 คำตอบ · เพื่่อน · 5 ปีที่ผ่านมา
 • ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าหมดหวัง ฝ่าฟันและยืนหยัดให้ได้ มีเป้าหมายอะไรที่ทำให้คุณยังยิ้มสู้?

  แม้ว่าวันนี้จะ...เหน็ดเหนื่อยเหลือเกิน มันเหน็ดเหนื่อยเหลือเกิน... กราบ...สวัสดีท่านผู้อาวุโส พ่อ แม่ พี่ น้อง ชาว รู้รอบ ทุกๆ ท่าน มาช่วยกันแชร์ประสบการณ์กำลังใจ...อันหอมหวาน กันหน่อยเร้ว โดยเฉพาะท่านผู้อาวุโสทั้งหลาย ท่านเซอร์ภพ ท่านนกแก้ว ท่านSin ที่ชอบแต่งกลอนไพเราะ ๆ ให้อ่าน ท่านชราทราบแล้วเปลี่ยน.. ฯลฯ ขอท่านทั้งหลายจงอย่าเพิ่งงง ... แสดงเพิ่มเติม
  แม้ว่าวันนี้จะ...เหน็ดเหนื่อยเหลือเกิน มันเหน็ดเหนื่อยเหลือเกิน... กราบ...สวัสดีท่านผู้อาวุโส พ่อ แม่ พี่ น้อง ชาว รู้รอบ ทุกๆ ท่าน มาช่วยกันแชร์ประสบการณ์กำลังใจ...อันหอมหวาน กันหน่อยเร้ว โดยเฉพาะท่านผู้อาวุโสทั้งหลาย ท่านเซอร์ภพ ท่านนกแก้ว ท่านSin ที่ชอบแต่งกลอนไพเราะ ๆ ให้อ่าน ท่านชราทราบแล้วเปลี่ยน.. ฯลฯ ขอท่านทั้งหลายจงอย่าเพิ่งงง ช่วยตอบกันมาให้หายคิดถึงก่อน.. แล้วจะมาเเฉลยให้ยิ้มแก้วปริ...ท้าความหนาวสะเทือนไปถึงขั้วหัวใจ.. ขอโทษ..ที่ไม่ได้เอ่ยนามบางท่านมา ณ ที่นี้...แต่ขอบอกได้เลย ได้หายหน้าไปมากกว่าหนึ่งปียัง "miss you" ทุกท่านเด้อ อ อ..
  2 คำตอบ · เพื่่อน · 5 ปีที่ผ่านมา