• ทำไมเกาหลีใต้ถึงเจริญ?

  ทั้ง ๆ ที่ไม่มีกษัตริย์ ที่ทรงทำงานหนักที่สุดในโลกแบบไทย และไม่มีการทะเลาะระหว่างสี นักกาเรมืองโกง ก็โดดหน้าผาตายที่กรุงโซล (อดีตประธานาธิบดี) ส่วนอดีตนายกทักษิณ รวยมาก่อนแล้ว ที่ซุกหุ้น ก็ทำกันเหมือนตระกูล ณ อยุธยา และหุ้นของคนชั้นสูง ที่ดินรัชดา เมียซื้อผิดตรงไหน ทีเมียอภิสิทธิ์ซื้อที่ดินได้ 100 ล้านบาท เมียชวนหลีกภัยซ์้อได้ 1 พันล้าน... แสดงเพิ่มเติม
  ทั้ง ๆ ที่ไม่มีกษัตริย์ ที่ทรงทำงานหนักที่สุดในโลกแบบไทย และไม่มีการทะเลาะระหว่างสี นักกาเรมืองโกง ก็โดดหน้าผาตายที่กรุงโซล (อดีตประธานาธิบดี) ส่วนอดีตนายกทักษิณ รวยมาก่อนแล้ว ที่ซุกหุ้น ก็ทำกันเหมือนตระกูล ณ อยุธยา และหุ้นของคนชั้นสูง ที่ดินรัชดา เมียซื้อผิดตรงไหน ทีเมียอภิสิทธิ์ซื้อที่ดินได้ 100 ล้านบาท เมียชวนหลีกภัยซ์้อได้ 1 พันล้าน ไม่เเห็นใครว่า สรุป ทำไมไทยที่นับถือพุทธและกษัตริย์ ถึงเจริญยาก ที่รุ่งเรืองนั้น ผลประโยชน์ของเจ้าของที่ดินในกรุงเทพฯ ฯลฯ สาเหตุต่าง ๆ เป็นดังนี้ โดยสรุปคือ ๑. เกาหลีใต้ ประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในคอนโด มีเขตที่พัก กับที่ทำงานเช่น โรงงาน สำนักงาน ท่าเรือ เมืองโรงหนัง สถาบันการศึกษา สวนสาธารณะ ฯลฯ แยกออกจากกัน มีการวางผังเมืองอย่างดี จึงไม่น้ำท่วมแบบไทย! ทั้ง ๆ ที่ ที่ดินราชพัสดุ กว่า 13 ล้านไร่ มีทั่วประเทศ กลับไม่ได้อำนวยความสะดวกในการจัดผังเมืองเลย ๒. การเลิกนับถือพุทธมาเป็นคริสต์ เพราะพุทธถือว่า ทุกสิ่งเป็นเพียงมายา แต่คริสต์นั้น พระเจ้าคือความรักและศูนย์กลางของชีวิต ดูที่ http://www.christiananswers.net/q-aiia/aiia-buddhism-harris.html ทำไมฉันเลิกติดตามศาสนาพุทธและเป็นคริสเตียน เกาหลีใต้ในปัจจุบันนับถือคริสต์ 70-80% เพราพระเจ้าตอบคำถามชีวิตได้หมด ไม่ใช่มีคุณธรรมสูง และโกงกินผลประโยชน์ตามชนชั้นวรรณะ เจ้าขุนมูลนายในไทย ๓. ใครที่ไปเที่ยวเกาหลีใต้ จะเห็นว่าไม่มีอะไรเลย อาหารก็ไม่อร่อย หนาวก็หนาว ผิดกับไทย ที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งคนชั้นสูงมีผลประโยชน์ไปทุกหย่อมหญ้า ปล่อยให้ประชาชนยากจนและหลงงมงาย ขัดขวางระบบประชาธิปไตย ที่ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียง และเน้นการสร้างภาพโฆษณา ทั้งที่ประเทศและคนส่วนใหญ่ไร้การพัฒนา Billionair to pay kids to drop colloege http://www.youtube.com/watch?v=rLjIQPsV6VU&feature=related สังเกตว่า เมืองนอก ความคิดดี ๆ เกิดได้เสมอ ผิดกับไทย อะไร ก็ต้องพอเพียง วิจารณ์ เศรษฐกิจพอเพียง ก็ถึงขั้นเข้าข่าย ขายชาติ ไม่จงรักภักดี ติดคุก 5-25 ปี และโดนปรับ 1 ล้านบาท (เพิ่มโทษในสมัยนายกมาร์ก) กฎหมายหมิ่น เริ่มมีในสมัย จอมพล ป. ที่ต้องการกษัตริย์มาช่วยนโยบายชาตินิยม แต่ต้องการเผยความจริงเรื่อง ใครฆ่า ร.8 ในเวลาต่อมา จึงถูกปฎิวัติ โดยจอมพลสฤษฎิ์ ต้องซาบซึ้ง น้ำหูน้ำตาไหล กษัตริย์ญี่ปุ่น ไม่มายุ่งกับประชาชน เช่นเดียวกับ สุลต่านมาเลเซีย บรูไน สวีเดน เนเธอร์แลนด์ อังกฤษ ฯลฯ แต่ประเทศพัฒนา ในหลวงทำงานหนักที่สุดในโลก และรวยที่สุดในโลก ในขณะที่ประชาชนต่างลำบากเพราะน้ำท่วม ทั้ง ๆ ที่เขื่อนต่าง ๆ รุมปล่อยน้ำในช่วงปลายเดือน ก.ย. โดยไม่ปล่อยก่อนหน้านั้น ระบบกษัตริย์ของไทย เหมาะกับระบบไพร่ ทาส จงรักภักดี เหมือนสุนัข ความเห็นด้านล่าง ทำไมเปรียบเทียบ ไทยกับเขมร พม่า ลาว ทำไมไม่เปรียบเทียบกับประเทศที่เจริญแล้ว ที่เขาเห็นความสำคัญของกรรมกร และคนทุกดน ไม่ใช่แค่เน้นกษัตริย์ ทำไมคนชั้นสูง ไม่เห็นหยาดเหงื่อแรงงานของประชาชน ที่ก่อสร้่างและทำสิ่งต่าง ๆ มาหลายรุ่น คนชั้นกลางในกรุงเทพฯ ข้าราชการและลูกหลาน รวมถึงคนที่หัวอนุรักษ์ ต่างเน้นถึงความจงรักภักดี ที่ไม่ทำให้ไทยพัฒนา มีแต่เน้นอยู่อย่างพอเพียง แล้วความหรูหราฟุ่มเฟือยของคนชั้นสูง? ที่ของไทย ไม่ได้น้อยไปกว่าใครในโลก ไม่ใช่สร้างภาพแบบที่สื่อเปิดเผย! ด่าทักษิณ และครอบครัวชินวัตร ทำกันได้อย่างเปิดเผย! แต่ที่วิจารณ์กษํตริย์ทำไมได้เลย เพราะรัฐธรรมนูญเขียนว่า พระมหากษัตริย์ทรงเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะล่วงละเมิดในทางใด ๆ มิได้ หมดแล้ว ประเทศไทย สิ้นหวังกับระบบเจ้าขุนมูลนาย ที่เน้นการโกงกินคอรัปชั่น จนรวยที่สุดในโลก ทำไมประเทศอื่น ถึงไม่มีการโกงกินแบบมูมมาม ในระบบราชการ แบบไทย ไม่ใช่เพราะศาสนาพุทธและระบบการปกครอง ตามธรรมเนียมของราชการไทยหรือ? แล้วก็หาว่าผมอกตัญญู ไม่รู้ใครเลวกว่าใครกันแน่! คนที่ยกย่องระบบนี้ คือ พวกชอบโกงกินคอรัป ผมเกิดในเมืองไทย ผมเป็นคนไทย แต่ผมต้องการเห็นประเทศไทยเจริญ มีคอรัปชั่นในราชการน้อยลง ไม่ใช่บริษัทที่รับงานรัฐ นำเงินไปถวาย แล้ว สตง, ปปป. ก็ไม่กล้าตรวจสอบ นักการเมืองก็โดนกล่าวหาว่า ร่ำรวย กินเปอร์เซ็นต์ ทั้ง ๆ ที่ไทยเป็นระบบกินหัวคิว การปกครองแบบประชาธิปไตยของไทย เป็นแค่ผักชีโรยหน้าเท่านั้นเอง ผมไม่ได้หมิ่น ผมต้องการบอกว่า กษัตริย์ควรมีความโปร่งใส เปิดเผยที่ดิน ทรัพย์สิน ผลประโยชน์ รายได้ อำนาจ ทั้งหมด ไม่ใช่ตรวจสอบ วิจารณ์ไม่ได้ ประเทศที่อากาศดี ภูมิประเทศดี สมบูรณ์แบบไทย ทำไมถึงไม่นึกถึงบุญคุณของพระเจ้าที่สร้างโลก กลับมาสร้างระบบการปกครองที่เน้นให้กษัตริย์มีอำนาจเหนือประชาชน และประวัติศาสตร์หลายตอนก็คลุมเครือ เช่น การสิ้นพระชนม์ของรัชกาลที่ 8 กับพระเจ้าตากสิน ทำไมคนไทยถึงไม่มีสิทธิ์ตั้งคำถาม หรือสงสัยในกษัตริย์ ที่เป็นเพียงคนธรรมดา ที่แก่งแย่งชิงอำนาจมาแต่สมัยโบราณ และได้รับสิทธิ์ของศักดินาคือยึดครองที่ดิน โดยหลักสมมติเทพ ซึ่งเป็นดั่งพระเจ้าแผ่นดิน จึงทำให้ไทยไม่เจริญ มีแต่ผลประโยชน์ตามชนชั้นศักดินา ประชาชนยังยากจนและงมงายกับศาสนาพุทธ ที่เป็นปรัชญา แต่ไม่มีสาระแห่งการพัฒนาอะไร นอกจากว่า ใครโกงก็โกงไป โกงไม่ผิดในระบบราชการไทย ขอเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์ ทำไมผมต้องมาคอยเพิ่มรายละเอียดพวกนี้ ทำไมคนชั้นสุง คือกษัตริย์และเครือญาติ ไม่มีจิตสำนึก ในการพัฒนาประเทศ ทำไมถึงให้แต่ข้อมูลที่มีแต่ภาพพจน์ดี ๆ แต่คนส่วนใหญ่กลับยากจน และมีช่องว่างฐานะมากอันดับโลก ๑. ณ อยุธยา มี 44 สายตระกูล มาจากลูกหลานของเจ้่าจอม สนม ของรัชกาลที่ 4 และ 5 เป็นส่วนใหญ่ ต่างได้รับประโยชน์จากที่ดิน ซึ่งความเจริญทางเศรษฐกิจ ทำให้มูลค่าที่ดินสูงขึ้นมาก และมาดำรงตำแหน่ง สำคัญในหน่วยงานราชการต่าง ๆ ต่างทำงานประสานกัน เช่น สื่อสารมวลชน การศึกษา วัฒนธรรม ทหาร ฯลฯ เพื่อรักษา,ฐานอำนาจของชนชั้นให้คงอยู่ต่อไปแ ๒. มีประเทศที่เจริญแล้ว ประเทศไหนบ้าง ที่นับถือพุทธ แล้วประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี ขอวีซ่าไปประเทศไหนก็ได้ หรือไม่ต้องขอเลย แสดงว่า ศาสนาพุทธ มีส่วนส่งเสริมให้ระบบการปกครอง ราชการ และวัฒนธรรมแบบไทย ๆ (ทีไม่ดี เช่น การโกงกินคอรัปชั่นในระบบราชการ) ดำรงต่อไป ตามระบบเจ้าขุนมูลนาย หรือระบบอุปถัมภ์ (feudalism) ๓. ใคร ๆ ก็ปกป้องผลประโยชน์ของตัวเอง แต่ไทยจะเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบฝรั่งเศส เนปาล อียิปต์ คงยาก เพราะอิทธิพลของสื่อสารมวลชน
  16 คำตอบ · อื่นๆ เกี่ยวกับการเมืองและรัฐบาล · 7 ปีที่ผ่านมา
 • กลางวงจันทร์ จิบเมรัยอย่างเดียวดาย เคยกันไหม?

  เมามาย...ใต้ฟากฟ้า กลางวงจันทร์ แลนภา...มองจันทรา เพียงครึ่งเสี้ยว อยากตะโกน...ให้กู่ก้อง ร้องบอกกล่าว ค่ำคืนเหงา...มาเยือนเรา อีกคราครั้ง ใจอาจเหงา...สัมผัสกาย ยังอบอุ่น เมรัยหนุน...เสริมความอุ่น ยามเย็นเยือก ลมหนาวหนุน...เสริมอารมณ์ จิบน้ำจันทร์ แต่ใจเคว้ง...อีกคราครั้ง ก่อนนิทรา ปล.อย่าเข้าใจผิดว่าเป็นการ... แสดงเพิ่มเติม
  เมามาย...ใต้ฟากฟ้า กลางวงจันทร์ แลนภา...มองจันทรา เพียงครึ่งเสี้ยว อยากตะโกน...ให้กู่ก้อง ร้องบอกกล่าว ค่ำคืนเหงา...มาเยือนเรา อีกคราครั้ง ใจอาจเหงา...สัมผัสกาย ยังอบอุ่น เมรัยหนุน...เสริมความอุ่น ยามเย็นเยือก ลมหนาวหนุน...เสริมอารมณ์ จิบน้ำจันทร์ แต่ใจเคว้ง...อีกคราครั้ง ก่อนนิทรา ปล.อย่าเข้าใจผิดว่าเป็นการ ส่งเสริมการดื่มสุราขณะขับขี่นะจ๊ะ อิอิอิ อารมณ์มันพาไป ขณะนั่งดวดเมรัยมองจันทร์ เลยลงมาตั้งคำถามจ้า...
  5 คำตอบ · บทกวี · 8 ปีที่ผ่านมา
 • ท่านเชื่อตามคำแถลงปิดคดียุบพรรคของคุณชวนว่ามีขบวนการล้มล้างคู่ต่อสู้กันหรือไม่อย่างไร?

  "นายชวน หลีกภัย" ประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า "คำแถลงการณ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรของพรรคถือว่าเป็นคำชี้แจงที่สมบูรณ์ที่สุดแล้ว เพราะบรรจุรายละเอียดไว้อย่างครบถ้วนแล้ว วันแถลงปิดคดีจึงเป็นเพียงการใช้เวลาที่ศาลจะเปิดโอกาสให้แถลงการณ์ โดยไม่มีใครทราบได้ว่าศาลจะมีการตัดสินคดีในวันนั้นกันเลยหรือไม่" ตามที่มีกระแสสังคม... แสดงเพิ่มเติม
  "นายชวน หลีกภัย" ประธานที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า "คำแถลงการณ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรของพรรคถือว่าเป็นคำชี้แจงที่สมบูรณ์ที่สุดแล้ว เพราะบรรจุรายละเอียดไว้อย่างครบถ้วนแล้ว วันแถลงปิดคดีจึงเป็นเพียงการใช้เวลาที่ศาลจะเปิดโอกาสให้แถลงการณ์ โดยไม่มีใครทราบได้ว่าศาลจะมีการตัดสินคดีในวันนั้นกันเลยหรือไม่" ตามที่มีกระแสสังคม หรือที่มีการโหมกระแสว่าพรรคประชาธิปัตย์ควรถูกยุบไปด้วย เนื่องจากมีหลายพรรคการเมืองแล้วถูกยุบไปก่อนหน้านี้แล้ว นายชวนก็กล่าวว่า "ถ้าทำผิดก็ต้องถูกยุบ ถ้าไม่ทำผิดก็ไม่ต้องถูกยุบ อย่างไรก็ตามตรงนี้ต้องทำความเข้าใจกันด้วย เพราะมีคนออกมาให้ข้อมูลผิดๆกับสังคมเสมอ อาทิ การที่มีอดีต ส.ส.คนหนึ่งออกมาพูดถึงกรณีของพรรคพลังเกษตรกร ซึ่งเป็นคนละประเด็นกับพรรคประชาธิปัตย์เลย เพราะพรรคพลังเกษตรกรไม่เสนอรายงานที่ กกต.ให้เสนอมา 5 ครั้งแล้ว เขาก็เลยถูกเสนอให้ยุบพรรคไป เพราะเขาไม่สู้คดีด้วย ทั้งนี้ตนเข้าใจว่าส่วนใหญ่ที่มีการวิจารณ์กันนั้น แม้แต่สื่อก็ไม่เข้าใจในประเด็นปัญหาเหมือนกัน จึงทำให้คนเข้าใจผิดในเรื่องเหล่านี้ไป ซึ่งคนที่พยายามสร้างกระแสเช่นนี้ก็ทำงานอย่างต่อเนื่องมาตลอด แต่ตนก็เห็นว่าระยะหลังกระแสได้เปลี่ยนแปลงไปพอสมควร โดยเดิมเห็นว่าพรรคจะถูกยุบแน่มาหลายเดือนแล้ว แต่พอมาระยะหลังก็เปลี่ยนเป็นเห็นว่าจะไม่ถูกยุบ" ส่วนความเข้าใจกับสังคม นายชวนก็คิดว่า "เพราะอาจมีบางคนที่มองในมุมที่ต่างกัน ซึ่งจะอยู่ที่ข้อมูลว่าเขาได้รับมาอย่างไร โดยปัญหาส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประชาชนว่าจะได้รับข้อมูลมาอย่างไร ที่สื่อมวลชนก็มีส่วนในการช่วยได้มากเลยทีเดียวในการที่จะให้ข้อมูลความจริงได้ โดยจะต้องทำให้สังคมรับรู้ว่า ไม่มีอะไรดีไปกว่าความจริง สังคมจึงจะอยู่รอด และบ้านเมืองก็จะอยู่รอดได้ด้วยความจริงเช่นกัน เมื่อสิ่งใดถูกก็ต้องเป็นถูก และอะไรผิดก็ต้องเป็นผิด" นายชวนยังกล่าวอีกว่า "เชื่อสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ดำเนินการมานั้นไม่ใช่การกระทำผิดโดยตั้งใจแต่อย่างใด และเชื่อมั่นเช่นนั้นมาตั้งแต่ต้นจึงเข้ามาทำคดีเอง เพราะเห็นว่าจุดเริ่มต้นมาจากการเมืองแท้ๆ" ส่วนเรื่องความเป็นห่วงว่าจะมีปมขัดแย้งกันมากขึ้นไม่ว่าผลตัดสินจะออกมาอย่างไร นายชวน ก็กล่าวว่า "เราจะไปห้ามคนที่ไม่เชื่อไม่ได้ แต่เมื่อมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้กันแล้ว ใครจะไปเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นมาได้ เพราะเดิมเวลาเราพูดว่ามีความพยายามในการกดดันศาลด้วยวิธีการต่างๆ คนทั่วไปก็มักจะคิดว่าเป็นแค่คำพูดลอยๆไม่มีความหมายอะไร จนมาวันหนึ่งใครจะเชื่อว่าตุลาการฯจะต้องมาประสบปัญหาเช่นนั้น ซึ่งก็เกิดมานานพอสมควรแล้ว เพียงแต่ไม่ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีกัน และสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เพิ่งเริ่มเกิด แต่มีการทำกันอย่างต่อเนื่องมานานแล้ว" ท่านเชื่อมั้ยว่าเรื่องนี้ถูกเชื่อมโยงมาเพื่อล้มล้างพรรคประชาธิปัตย์ให้สิ้นซากเหมือนกับกับอื่นๆที่สูญสิ้นกันไปแล้วหรือไม่??? ใครคิดทำกันเช่นนั้นแล้วจะทำไปเพื่ออะไร? ท่านเชื่อมั่นในคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญในครั้งนี้หรือไม่อย่างไร? และท่านคิดว่าเมื่อคำตัดสินให้ยกคำร้องไปด้วยคะแนนเสียง 4:2 จะเป็นสาเหตุแห่งความวุ่นวายทางการเมืองต่อไปอย่างไรหรือไม่ประการใดเอ่ย
  11 คำตอบ · กฎหมายและจริยธรรม · 8 ปีที่ผ่านมา
 • นายกจะซื่อสัตย์ต่อประชาชนอย่างจริงใจ..ได้หรือเปล่า?

  การตอบข้อข้องใจของนักข่าวและนักการเมืองท่านทำได้ดี (ในความรู้สึกของผมนะ) เพราะทั้งนักข่าวและนักการเมืองมีหลากหลายในด้านความคิด ถึงแม้ว่าปริญญาบัตรจะพ่วงท้ายพวกเขาโดยทางสังคมยกย่องให้เป็นปัญญาชนแต่คำถามที่หลุดออกจากปากพวกเขาผมฟังแล้วรู้สึกเสียดายแทนวุฒิการศึกษาของเขาซึ่งอาจารย์ได้ประสิทธิประสาทวิชามาให้ ... แสดงเพิ่มเติม
  การตอบข้อข้องใจของนักข่าวและนักการเมืองท่านทำได้ดี (ในความรู้สึกของผมนะ) เพราะทั้งนักข่าวและนักการเมืองมีหลากหลายในด้านความคิด ถึงแม้ว่าปริญญาบัตรจะพ่วงท้ายพวกเขาโดยทางสังคมยกย่องให้เป็นปัญญาชนแต่คำถามที่หลุดออกจากปากพวกเขาผมฟังแล้วรู้สึกเสียดายแทนวุฒิการศึกษาของเขาซึ่งอาจารย์ได้ประสิทธิประสาทวิชามาให้ แม้แต่คำสัตย์ที่ให้ไว้ในวันประทานปริญญาบัตรก็ไม่เคยอยู่ในหัวใจ ไม่เช่นนั้น ชาวบ้านตาดำๆอย่างผมหลายๆคนคงจะไม่รู้สึกเบื่อนักการเมือง และนักข่าวที่นำเสนอตัวเองมากกว่า
  6 คำตอบ · รัฐบาล · 8 ปีที่ผ่านมา
 • จับนักเรียนที่ชูป้ายฉันเห็นคนตายที่ราชประสงค์เข้าสถานพินิจเพื่อบำบัด?

  ระหว่าง "เด็กชูป้ายฉันเห็นคนตายที่ราชประสงค์" กับคนที่ทำให้คนตายที่"ราชประสงค์" ใครควรถูกบำบัดมากว่ากัน หรือเดี๋ยวนี้ ยกย่องคนสั่งฆ่า และประนามคนที่บอกว่า"เห็นคนตาย"หรือ หรือว่าเขาโดนจับเพราะชุมนุมเกิน5คน แต่มีนาจำได้ว่า ช่วงหนึ่งที่เสื้อหลากสีชุมนุมที่หน้าราบ11เพื่อเป็นกำลังใจให้นายกนั้น วันนั้นคนมาชุมนุมเป็นแสนๆ... แสดงเพิ่มเติม
  ระหว่าง "เด็กชูป้ายฉันเห็นคนตายที่ราชประสงค์" กับคนที่ทำให้คนตายที่"ราชประสงค์" ใครควรถูกบำบัดมากว่ากัน หรือเดี๋ยวนี้ ยกย่องคนสั่งฆ่า และประนามคนที่บอกว่า"เห็นคนตาย"หรือ หรือว่าเขาโดนจับเพราะชุมนุมเกิน5คน แต่มีนาจำได้ว่า ช่วงหนึ่งที่เสื้อหลากสีชุมนุมที่หน้าราบ11เพื่อเป็นกำลังใจให้นายกนั้น วันนั้นคนมาชุมนุมเป็นแสนๆ มากมายจนต้องตัดต่อภาพให้เหลือแค่ไม่กี่ร้อยคน
 • ประเทศไทยกำลังจะเป็นหนี้บุญคุณของนายอภิสิทธิตลอดไป?

  พณฯท่านนายก จะบอกลูกหลานของเราว่า เรายอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาเอกราชของชาติไว้ ลูกหลานเราก็จะ เฮๆๆๆๆ พณฯท่านอภิสิทธิผู้เปี่ยมด้วยปัญญา คุณกบเลครับ คุณบอกว่า ไม่คิดจะรักษาแผ่นดินก็อย่ายุแหย่ให้เกิดความเข้าใจผิดเลยครับ **คนอย่างผมที่สนับสนุนการส่งทหารเข้าทวงดิแดนคืน กลายเป็นผู้ยุแหย่หรือครับ คิดได้งัยสกปรกจังเรยย** ข้อก่อนหน้านี้คุณบอกว่า... แสดงเพิ่มเติม
  พณฯท่านนายก จะบอกลูกหลานของเราว่า เรายอมเสียดินแดนส่วนน้อยเพื่อรักษาเอกราชของชาติไว้ ลูกหลานเราก็จะ เฮๆๆๆๆ พณฯท่านอภิสิทธิผู้เปี่ยมด้วยปัญญา คุณกบเลครับ คุณบอกว่า ไม่คิดจะรักษาแผ่นดินก็อย่ายุแหย่ให้เกิดความเข้าใจผิดเลยครับ **คนอย่างผมที่สนับสนุนการส่งทหารเข้าทวงดิแดนคืน กลายเป็นผู้ยุแหย่หรือครับ คิดได้งัยสกปรกจังเรยย** ข้อก่อนหน้านี้คุณบอกว่า ไม่มีห้างให้เขมรเผาจะส่งทหารไปทำไม **ทหารนะครับ ไม่ใช่ยาม เขมรกำลังจะยึดดินแดนทับซ้อนมากมาย คุณรอให้ทหารมาเฝ้าห้างหรือครับ ถ้ากลัวนัก ไปถอดชุดทหารแล้วไปใส่ชุดยามเฝ้าประตูดีกว่ามังครับ คนที่คุณว่าขายชาติ ได้ทำอะไรบ้าง ๖ พ.ค.๔๘ นรม.(พ.ต.ท.ทักษิณ ฯ) ให้ฝ่ายไทยเตรียมประเด็นหารือกับกัมพูชาในการเคลื่อนย้ายชุมชน กัมพูชา และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่บริเวณตลาดทางขึ้นปราสาทพระวิหาร เพื่อนำเข้าที่ประชุมหารือกับ นายฮุนเซน นรม.กัมพูชา ใน ๑๓ - ๑๔ พ.ค.๔๘ ๑๐ พ.ค.๔๘ ผบ.ทบ.ได้สั่งการในที่ประชุม ศปก.ทบ.เพื่อรองรับตามสั่งการของ นรม.ที่มีบัญชาให้ กต. เตรียมประเด็นหารือกับฝ่ายกัมพูชา เรื่องปัญหาเขตแดนบริเวณเขาพระวิหาร โดยขอให้ฝ่ายกัมพูชาเตรียมย้ายชุมชน รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเส้นทางที่มีการก่อสร้างรุกล้ำเขตแดน และหากฝ่ายกัมพูชายังไม่ดำเนินการใด ๆ ฝ่ายไทย อาจใช้กำลังผลักดัน ๑๑ - ๑๖ พ.ค.๔๘ มีการเคลื่อนไหวเพิ่มเติมกำลังของทั้งสองฝ่าย โดยกัมพูชาได้ปิดประตูทางขึ้นปราสาท และอพยพครอบครัวของกำลังพลออกไปจากพื้นที่เดิม ๑๖๕ ครอบครัว คงเหลืออยู่ประมาณ ๒๐ ครอบครัว
 • ชาวyahooรอบรู้ (การเมือง) ตอบคำถามใจใกล้กลางจะทำได้ไหม?

  เจอคำตอบแบบเอียงขุ่นๆ ปวดใจ รักษารอบรู้ให้น่าอยู่นานๆ มาตรฐานแนน่นอนแบบ m1cdnก็okน่ะ
  เจอคำตอบแบบเอียงขุ่นๆ ปวดใจ รักษารอบรู้ให้น่าอยู่นานๆ มาตรฐานแนน่นอนแบบ m1cdnก็okน่ะ
  6 คำตอบ · การเมือง · 9 ปีที่ผ่านมา
 • กลอนประตู กลอนหน้าต่าง?

  กลอนประตู หน้าต่าง อย่างที่ขอ อยากมาต่อ กลอนยาว ยามข่าวหาย การเมืองยัง กรุ่นร้อน ขจรขจาย รอวันได้ เอาคืน รื้อฟื้นไฟ แค่เปลี่ยนแนว แนวเปลี่ยน เลี่ยนเรื่องหนัก สาวใบหัก ชักใบเรือ เพื่อไฉน แนวการเมือง เปลี่ยนดีกรี กวีไทย ว่ากันไป ตามสบาย สหายเอย กลอนประตู หน้าต่าง บ้านหลังนี้ ขอบคุณที่ มาชะโงก โบกมือให้ หลายคนมี วาทะ อันสะใจ ร่ายต่อไป... แสดงเพิ่มเติม
  กลอนประตู หน้าต่าง อย่างที่ขอ อยากมาต่อ กลอนยาว ยามข่าวหาย การเมืองยัง กรุ่นร้อน ขจรขจาย รอวันได้ เอาคืน รื้อฟื้นไฟ แค่เปลี่ยนแนว แนวเปลี่ยน เลี่ยนเรื่องหนัก สาวใบหัก ชักใบเรือ เพื่อไฉน แนวการเมือง เปลี่ยนดีกรี กวีไทย ว่ากันไป ตามสบาย สหายเอย กลอนประตู หน้าต่าง บ้านหลังนี้ ขอบคุณที่ มาชะโงก โบกมือให้ หลายคนมี วาทะ อันสะใจ ร่ายต่อไป นะท่าน ฉันยังรอ วางการเมือง สักพัก มันหนักมาก แม้ใจอยาก แก้ปัญหา เดินหน้าต่อ คิดจนล้า คิดเรื่อยเปื่อย เหนื่อยจนพอ คิดจนท้อ ขอเลิกคิด ปล่อยจิตปลง
  6 คำตอบ · บทกวี · 9 ปีที่ผ่านมา
 • ทำไมนักการเมืองไทย โกงแล้วไม่เคยติดคุก?

  เห็นทุกวันนี้ ก็ยังคอรัปชั่นกันเป็นปกติ เหมือนสมัยอดีตที่ผ่านมา ทำไมระบบตรวจสอบการคอรัปชั่้น ไม่มีประสิทธิภาพแบบนี้ เราจะทำยังไงได้บ้าง เพื่อจัดการคนโกงครับ
  เห็นทุกวันนี้ ก็ยังคอรัปชั่นกันเป็นปกติ เหมือนสมัยอดีตที่ผ่านมา ทำไมระบบตรวจสอบการคอรัปชั่้น ไม่มีประสิทธิภาพแบบนี้ เราจะทำยังไงได้บ้าง เพื่อจัดการคนโกงครับ
  5 คำตอบ · การบังคับใช้กฏหมายและตำรวจ · 9 ปีที่ผ่านมา
 • การสั่งฆ่าคนเป็นบาป หนีกฎหมายได้ แต่หนีกฎแห่งกรรมไม่ได้ คุณเชื่อหรือไม่?

  กฎแห่งกรรม มีความละเอียดมากกว่ากฎหมาย อย่าคิดว่า ควบคุมกฎหมายได้ ควบคุมกระบวนการยุติธรรมได้ เท่านั้น คุณ หรือ ใครผู้ใด ไม่สามารถ ควบคุมกฎแห่งกรรมได้ ควบคุมกระบวนการของยมพระบาลได้ ตราบใดที่คุณ เกิดมาอยู่บนโลกมนุษย์ "อย่าทำผิดกฎแห่งกรรมด้วย ไม่ใช่คำนึงแต่กฎหมาย จงจำไว้ อภิสิทธิ์ น้องรัก"
  กฎแห่งกรรม มีความละเอียดมากกว่ากฎหมาย อย่าคิดว่า ควบคุมกฎหมายได้ ควบคุมกระบวนการยุติธรรมได้ เท่านั้น คุณ หรือ ใครผู้ใด ไม่สามารถ ควบคุมกฎแห่งกรรมได้ ควบคุมกระบวนการของยมพระบาลได้ ตราบใดที่คุณ เกิดมาอยู่บนโลกมนุษย์ "อย่าทำผิดกฎแห่งกรรมด้วย ไม่ใช่คำนึงแต่กฎหมาย จงจำไว้ อภิสิทธิ์ น้องรัก"
  19 คำตอบ · กฎหมายและจริยธรรม · 9 ปีที่ผ่านมา
 • ผมเดินทางผ่านจังหวัด สิงห์บุรี ชัยนาทและสุพรรณบุรีเห็นโครงการเอาดินมาถมคลองแล้วก็ขุดดินที่ถมนั้นให้เป็นคลอง?

  ผมให้ความเห็นว่าเป็นการทุจริตเชิงนโยบายอย่างหนึ่ง อยากให้ สตง.เข้าตรวจสอบด้วยครับ เสียดายงบประมาณแผ่นดินครับ ผมว่าเป็นการทุจริตเชิงนโยบาย อยากให้ สตง.เข้าตรวจสอบครับ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่ พันเอก เอี่ยม น้ำจันทร์ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จ.ลพบุรี โทร ๐๘๑ ๗๗๘๘ ๓๖๔ email: aiem2335@yahoo.co.th
  ผมให้ความเห็นว่าเป็นการทุจริตเชิงนโยบายอย่างหนึ่ง อยากให้ สตง.เข้าตรวจสอบด้วยครับ เสียดายงบประมาณแผ่นดินครับ ผมว่าเป็นการทุจริตเชิงนโยบาย อยากให้ สตง.เข้าตรวจสอบครับ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่ พันเอก เอี่ยม น้ำจันทร์ ศูนย์การทหารปืนใหญ่ จ.ลพบุรี โทร ๐๘๑ ๗๗๘๘ ๓๖๔ email: aiem2335@yahoo.co.th
  2 คำตอบ · กฎหมายและจริยธรรม · 9 ปีที่ผ่านมา
 • ช่วยบอกเหตุผลดีๆของการที่ทหารยิงประชาชนในวัดปทุมฯได้สักข้อไหม?

  จากการที่มีการกล่าวหาว่าทหารยิงประชาชนที่บริเวณวัดปทุมฯในห้วงเวลาสุดท้ายของการชุมนุม ผมอยากได้เหตุผลที่ทำไมทหารต้องยิงประชาชนตามคำกล่าวอ้างนั้น
  จากการที่มีการกล่าวหาว่าทหารยิงประชาชนที่บริเวณวัดปทุมฯในห้วงเวลาสุดท้ายของการชุมนุม ผมอยากได้เหตุผลที่ทำไมทหารต้องยิงประชาชนตามคำกล่าวอ้างนั้น
  15 คำตอบ · อื่นๆ เกี่ยวกับการเมืองและรัฐบาล · 9 ปีที่ผ่านมา
 • คำถามที่ท่านนายกฯคงไม่กล้าตอบ 3?

  ผมเข้ามาเป็นสมาชิก (รู้รอบ)เพราะได้รับลิงค์มาว่า ท่านนายกฯจะตอบเองทุกคำถาม ตอนนี้ก็ย้งรออยู่ ยังหวังอยู่ทั้งๆทีรู้ว่าจะผิดหวัง เข้าเรื่องดีกว่า -***สำนึกและความรับผิดชอบที่ท่านนายกฯย้ำเสมอในช่วงที่ท่านแสวงหาอำนาจ จนถึงขณะนี้ท่านได้ครอบครองอำนาจอยู่ ปร ะเด็นของผมคือ... แสดงเพิ่มเติม
  ผมเข้ามาเป็นสมาชิก (รู้รอบ)เพราะได้รับลิงค์มาว่า ท่านนายกฯจะตอบเองทุกคำถาม ตอนนี้ก็ย้งรออยู่ ยังหวังอยู่ทั้งๆทีรู้ว่าจะผิดหวัง เข้าเรื่องดีกว่า -***สำนึกและความรับผิดชอบที่ท่านนายกฯย้ำเสมอในช่วงที่ท่านแสวงหาอำนาจ จนถึงขณะนี้ท่านได้ครอบครองอำนาจอยู่ ปร ะเด็นของผมคือ การใช้กำลังพร้อมอาวุธหนักเข้าไปเข้าไปจัดการกับผู้ที่อยู่ในที่ชุมนุมบางส่วนที่มีอาวุธนั้น โดยที่ท่านต้องทราบอยู่แล้วว่าการกระทำอย่างนี้จะต้องมีผู้บริสุทธิ์ต้องบาดเจ็บและเสียชีวิต และขณะนี้มีแล้ว โดยเฉพาะวันนี้ข่าวสดได้ลงข่าวที่พยาบาลอาสาที่ตายในวัดปทุม หัวกระสุนที่อยู่ในศพหายไป(หัวกระสุนสามรถตามรอยปืนได้) ***คำถามถึงท่านนายกฯ.คือ สำนึกและความรับผิดชอบของท่านได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่ครับ
  8 คำตอบ · กฎหมายและจริยธรรม · 9 ปีที่ผ่านมา
 • คำถามที่ท่านนายกฯคงไม่กล้าตอบ 2?

  2. สมมุติว่า ในอนาคตไม่กี่ปีข้างหน้าโครงสร้างทางการเมืองเปลี่ยนไป มีคณะบุคคลกลุ่มหนึ่งให้บุคคลหนึ่งเข้ามาเป็นนายกฯ.ภายใต้กรอบกติกาที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้เช่นเดียวกับท่านนายกฯปัจจุบัน แล้วสมมุติต่อไปอีกว่า ในวิถีการดำรงตำแหน่งของนายกฯ.ในอนาคตท่านนั้น มีกลุ่มคนหลายๆกลุ่มมีความเชื่อและความคิดต่างกับนายกฯในอนาคตท่านนั้นอย่างสิ้นเชิง... แสดงเพิ่มเติม
  2. สมมุติว่า ในอนาคตไม่กี่ปีข้างหน้าโครงสร้างทางการเมืองเปลี่ยนไป มีคณะบุคคลกลุ่มหนึ่งให้บุคคลหนึ่งเข้ามาเป็นนายกฯ.ภายใต้กรอบกติกาที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้เช่นเดียวกับท่านนายกฯปัจจุบัน แล้วสมมุติต่อไปอีกว่า ในวิถีการดำรงตำแหน่งของนายกฯ.ในอนาคตท่านนั้น มีกลุ่มคนหลายๆกลุ่มมีความเชื่อและความคิดต่างกับนายกฯในอนาคตท่านนั้นอย่างสิ้นเชิง เขาเหล่านั้นจึงออกมาชุมนุมขับไล่นายกฯในอนาคตท่านนั้น โดยมีอีกหลายกลุ่มเช่นกันเข้ามาร่วมผสมโรงด้วย เช่น กลุ่มการเมืองที่เสียผลประโยชน์ (อาจจะเป็นพวกท่านในอนาคตก็ได้) กลุ่มทุนต่างๆที่เสียผลประโยชน์(ก็อาจเป็นพวกท่านในอนาคตอีกเช่นกัน) หรือแม้แต่กลุ่มกองกำลังต่างๆที่เสียผลประโยชน์ในอนาคต หรือพวกรับจ้างต่างๆ เข้ามาร่วมการขับไล่นายกฯในอนาคต (แล้วเราก็สมมุติต่อไปอีกนิดว่า กลุ่มคนที่เข้าร่วมขับไล่นายกฯที่มีความเห็นต่างจากเค้าในอนาคตนั้น หนึ่งในผู้ร่วมขับไล่มีบุตรหรือธิดาของท่านที่กำลังเติบโตขึ้นมาในอนาคตเข้าร่วมด้วย โดยที่นายกฯในอนาคตนั้น สามารถควบคุมสั่งการทหารได้ตั้งแต่ระดับ ผบ.ทบ.ลงมาได้เต็มที่) คำถามถึงท่านนายกฯ คือ ท่านนายกฯยังเชื่อและศรัทธาในการกระทำของท่านในปัจจุบันหรือไม่ว่า คนที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกับท่าน สามารถกระทำการในการขอคืนพื้นที่ด้วยวาวุธหนักและกระสุนจริงได้เช่นเดียวกับท่าน
  10 คำตอบ · กฎหมายและจริยธรรม · 9 ปีที่ผ่านมา