• ลืมพาสเวิร์ดทำอย่างไรดีคะ?

    ถ้าเราลืมพาสเวิรด์ และลืมคำถามปลอดภัยที่จะค้นหา และลืมข้อมูลตัวเองตอนที่สมัคร จึงไม่สามารถรู้รหัสและเปลี่ยนรหัสได้ ทำอย่างไรดีคะ อีเมล์ของyahoo ค่ะ พอกดไปที่ ลืมหรัส มีคำถามเพื่อยืนยัน แต่ก้อตอบไม่ผ่านค่ะ ตอนนี้ถูกล็อด 24 ชม.ค่ะ
    ถ้าเราลืมพาสเวิรด์ และลืมคำถามปลอดภัยที่จะค้นหา และลืมข้อมูลตัวเองตอนที่สมัคร จึงไม่สามารถรู้รหัสและเปลี่ยนรหัสได้ ทำอย่างไรดีคะ อีเมล์ของyahoo ค่ะ พอกดไปที่ ลืมหรัส มีคำถามเพื่อยืนยัน แต่ก้อตอบไม่ผ่านค่ะ ตอนนี้ถูกล็อด 24 ชม.ค่ะ
    4 คำตอบ · บัญชี และรหัสผ่าน · 10 ปีที่ผ่านมา