• หน้าที่ฝ่ายค้านในสภา คือท้วงติงโดยไม่เสนอทางออก คือเท่านี้หรือ?

  คำตอบที่ดีที่สุด: กรณีคำถามของท่าน โดยส่วนตัวคิดว่ามันต้องมาจากจิตสำนึกเริ่มต้นของคำว่าอาสา การมาเป็นตัวแทน ต้องมีใจที่อาสามาทำหน้าที่ เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มชนที่ตนอาสาเขามา หากมีการเริ่มต้นได้ในลักษณะนี้แล้ว แม้จะทำหน้าที่ฝ่ายค้าน ก็จะทำงานอาสาดังเดิม คือตรวจสอบ ถ่วงดุล... แสดงเพิ่มเติม
  คำตอบที่ดีที่สุด: กรณีคำถามของท่าน โดยส่วนตัวคิดว่ามันต้องมาจากจิตสำนึกเริ่มต้นของคำว่าอาสา การมาเป็นตัวแทน ต้องมีใจที่อาสามาทำหน้าที่ เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มชนที่ตนอาสาเขามา หากมีการเริ่มต้นได้ในลักษณะนี้แล้ว แม้จะทำหน้าที่ฝ่ายค้าน ก็จะทำงานอาสาดังเดิม คือตรวจสอบ ถ่วงดุล เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มชนที่ตนได้อาสาเข้ามา เหตุกรณีใดรัฐบาลทำแล้วเป็นประโยชน์ส่วนรวม และเห็นประโยชน์ชัดเจน ก็ไม่ควรค้านตะพึดตะพือ แค่นี้ครับต้องสร้างตัวแทนของประชาชนที่มีสำนึกความเป็นตัวแทนประชาชนจริงๆ ให้ได้ครับ
 • ปี2555 ทำอย่างไร ? จะมีลูกค้าคุณภาพดีๆ ด้านการทำกิจกรรม walk rally, team building เยอะๆ ครับ เพราะมีฝีมือที่ไม?

  คำตอบที่ดีที่สุด: ไปชักชวนเขา มาร่วมงาน หรือไม่ก็ซักถามที่อยากรู้ เพื่อนำไปสู่กระบวนการแนวคิด ที่สามารถสร้างประโยชน์ให้ท่านได้ครับ
  คำตอบที่ดีที่สุด: ไปชักชวนเขา มาร่วมงาน หรือไม่ก็ซักถามที่อยากรู้ เพื่อนำไปสู่กระบวนการแนวคิด ที่สามารถสร้างประโยชน์ให้ท่านได้ครับ
  4 คำตอบ · อื่นๆ เกี่ยวกับสังคมศาสตร์ · 7 ปีที่ผ่านมา
 • กฎของชีวิตคือการ เกิด แก่ เจ็บ ตาย กฎของการใช้ชีวิตมีกันบ้างหรือเปล่าคะ?

  คำตอบที่ดีที่สุด: กฎการใช้ชีวิต มีกันหรือเปล่า แล้วอะไรเล่า เป็นกฎ เป็นหลักสำคัญในการดำเนินชีวิต ศาสนาอื่น ลัทธิอื่น เราคงไม่อาจไปก้าวล่วง แต่หากเป็นชาวพุทธ ด้วยกันแล้ว ก็คงต้องพึ่ง "มรรค" ด้วยกันทั้งสิ้น มรรค คืออะไร ในมรรคมีอะไร บอกอะไรเราบ้าง เป็นหน้าที่ของชาวพุทธ ที่จะหาหลักของ "มรรค"... แสดงเพิ่มเติม
  คำตอบที่ดีที่สุด: กฎการใช้ชีวิต มีกันหรือเปล่า แล้วอะไรเล่า เป็นกฎ เป็นหลักสำคัญในการดำเนินชีวิต ศาสนาอื่น ลัทธิอื่น เราคงไม่อาจไปก้าวล่วง แต่หากเป็นชาวพุทธ ด้วยกันแล้ว ก็คงต้องพึ่ง "มรรค" ด้วยกันทั้งสิ้น มรรค คืออะไร ในมรรคมีอะไร บอกอะไรเราบ้าง เป็นหน้าที่ของชาวพุทธ ที่จะหาหลักของ "มรรค" และเข้าใจในความสำคัญของการใช้ชีวิต ขอบคุณคำถามนี้ครับ สร้างสรรค์ สร้างประโยชน์
  12 คำตอบ · ศาสนาและจิตวิญญาณ · 7 ปีที่ผ่านมา
 • The days you went aways, are the songs to be looking find for you.?

  คำตอบที่ดีที่สุด: การมีเพลงรัก เพื่อเป็นสื่อแทนใจ หลายๆ เพลง (are the songs) เพื่อปลอบประโลมใจตนเอง ยามที่เขาจากไป (went aways) เป็นช่องทางหนึ่ง ให้คลายความคิดถึงได้เป็นอย่างดีนะครับ ชะโลมจิตใจให้มีพลังแห่งการรอคอย และสู้ต่อไป
  คำตอบที่ดีที่สุด: การมีเพลงรัก เพื่อเป็นสื่อแทนใจ หลายๆ เพลง (are the songs) เพื่อปลอบประโลมใจตนเอง ยามที่เขาจากไป (went aways) เป็นช่องทางหนึ่ง ให้คลายความคิดถึงได้เป็นอย่างดีนะครับ ชะโลมจิตใจให้มีพลังแห่งการรอคอย และสู้ต่อไป
  3 คำตอบ · คนโสดและการออกเดต · 7 ปีที่ผ่านมา
 • เพื่อนจะทำอย่างไร ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้กับเขา?

  คำตอบที่ดีที่สุด: ไม่ต้องไปทำอะไรครับ เพราะน้องเขาเอาตัวรอดของเขาเองอยู่แล้ว โดยการอธิบายให้รุ่นพี่ฟังว่า "หนูเป็นผู้หญิงคะ" อย่าไปมองว่าเป็นปัญหาอะไร มองว่าเป็นเรื่องของวัยตามธรรมชาติ อย่ากังวลให้มากไปเลยครับ ทำใจว่าเป็นเรื่องธรรมดา ไม่มีอะไรครับ (รุ่นพี่ถามน้องเขาเป็นเรื่องธรรมดา แต่หากแม่เป็นคนถาม อันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ครับ) แสดงเพิ่มเติม
  คำตอบที่ดีที่สุด: ไม่ต้องไปทำอะไรครับ เพราะน้องเขาเอาตัวรอดของเขาเองอยู่แล้ว โดยการอธิบายให้รุ่นพี่ฟังว่า "หนูเป็นผู้หญิงคะ" อย่าไปมองว่าเป็นปัญหาอะไร มองว่าเป็นเรื่องของวัยตามธรรมชาติ อย่ากังวลให้มากไปเลยครับ ทำใจว่าเป็นเรื่องธรรมดา ไม่มีอะไรครับ (รุ่นพี่ถามน้องเขาเป็นเรื่องธรรมดา แต่หากแม่เป็นคนถาม อันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ครับ)
  7 คำตอบ · เพื่่อน · 7 ปีที่ผ่านมา
 • เคยคิดที่จะทิ้งทุกสิ่ง..โดยการเดินจากไปและไม่กลับมาเลยมั๊ย?

  คำตอบที่ดีที่สุด: เคย ครับ และทำเป็นประจำด้วย ใส่ถุงดำ มัดปากอย่างเรียบร้อย เหวี่ยงทิ้งไปอย่างไม่มีเยื่อใย แล้วหันหลังกลับ ล้างมือเสร็จ เดินจากไปและไม่กลับมาเลย วันหลังมีต้องทิ้งใหม่ ค่อยมาใหม่ แล้วก็แบบเดิม โดยการเดินจากไปและไม่กลับมาเลย ครับ อันนี้ตั้งใจตอบให้ตรงประเด็นที่สุดนะเนี่ย
  คำตอบที่ดีที่สุด: เคย ครับ และทำเป็นประจำด้วย ใส่ถุงดำ มัดปากอย่างเรียบร้อย เหวี่ยงทิ้งไปอย่างไม่มีเยื่อใย แล้วหันหลังกลับ ล้างมือเสร็จ เดินจากไปและไม่กลับมาเลย วันหลังมีต้องทิ้งใหม่ ค่อยมาใหม่ แล้วก็แบบเดิม โดยการเดินจากไปและไม่กลับมาเลย ครับ อันนี้ตั้งใจตอบให้ตรงประเด็นที่สุดนะเนี่ย
  15 คำตอบ · มานุษยวิทยา · 7 ปีที่ผ่านมา
 • ผู้ที่มักใช้ปัญหาของผู้อื่นมาหักหลังเขาผู้นั้น น่าเอาเอาเยี่ยงอย่างหรือไม่อย่างไร?

  คำตอบที่ดีที่สุด: ไม่เข้าใจคำถามครับ ขออภัยครับ เอาปัญหาของผู้อื่น มาหักหลังเขา เอาปัญหาเขามาหักหลังเขา ก็เดิมเป็นปัญหาของเขาอยู่แล้ว จะเอามาหักหลังได้อย่างไร เพราะมันเป็นปัญหาอยู่ ขอยกตัวอย่างเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยครับ ขอบคุณครับ
  คำตอบที่ดีที่สุด: ไม่เข้าใจคำถามครับ ขออภัยครับ เอาปัญหาของผู้อื่น มาหักหลังเขา เอาปัญหาเขามาหักหลังเขา ก็เดิมเป็นปัญหาของเขาอยู่แล้ว จะเอามาหักหลังได้อย่างไร เพราะมันเป็นปัญหาอยู่ ขอยกตัวอย่างเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยครับ ขอบคุณครับ
  5 คำตอบ · การบังคับใช้กฏหมายและตำรวจ · 7 ปีที่ผ่านมา
 • ผู้หญิงปากร้าย(แสนงอน)กับผุ้ชายปากจัด (อบอู่น) เหมาะสมกันมั๊ย?

  คำตอบที่ดีที่สุด: โดยส่วนตัวคิดว่าเหมาะที่จะเป็นเพื่อนกัน มากกว่าเป็นคู่กัน เพราะเท่าทันกันในวาทะ บทพิสูจน์ที่สำคัญสำหรับเรื่องนี้ที่ชัดเจนว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม ที่ชัดเจนที่สุด ก็คือว่า หากเหมาะสมกันจริงๆ แล้ว เราคงไม่มีสาวสองพันปีหรอก จริงไหม ...555
  คำตอบที่ดีที่สุด: โดยส่วนตัวคิดว่าเหมาะที่จะเป็นเพื่อนกัน มากกว่าเป็นคู่กัน เพราะเท่าทันกันในวาทะ บทพิสูจน์ที่สำคัญสำหรับเรื่องนี้ที่ชัดเจนว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม ที่ชัดเจนที่สุด ก็คือว่า หากเหมาะสมกันจริงๆ แล้ว เราคงไม่มีสาวสองพันปีหรอก จริงไหม ...555
  14 คำตอบ · คนโสดและการออกเดต · 7 ปีที่ผ่านมา
 • ผีไทย ผีจีน ผีฝรั่ง คุณว่าผีไหนน่ากลัวที่สุด?

  คำตอบที่ดีที่สุด: ขึ้นอยู่กับนิยาม คำว่า "ผี" โดยส่วนตัว ให้นิยามว่า หมายถึงคนที่ตายแล้ว ดังนั้น ผีไทย คือคนไทยที่ตายแล้ว ผีจีน คือคนจีนที่ตายแล้ว ผีฝรั่ง คือคนฝรั่งที่ตายแล้ว ถามว่าผีไหนน่ากลัวที่สุด ตอบ เราเป็นคนไทย เมื่อเราตายแล้ว ก็จัดเป็นผีไทย จึงจำเป็นต้องกลัวผีไทย มากที่สุด เพราะ...กูยังไม่ตายยยยยยย...(ผีสามตัว ของน้าโย่ง... แสดงเพิ่มเติม
  คำตอบที่ดีที่สุด: ขึ้นอยู่กับนิยาม คำว่า "ผี" โดยส่วนตัว ให้นิยามว่า หมายถึงคนที่ตายแล้ว ดังนั้น ผีไทย คือคนไทยที่ตายแล้ว ผีจีน คือคนจีนที่ตายแล้ว ผีฝรั่ง คือคนฝรั่งที่ตายแล้ว ถามว่าผีไหนน่ากลัวที่สุด ตอบ เราเป็นคนไทย เมื่อเราตายแล้ว ก็จัดเป็นผีไทย จึงจำเป็นต้องกลัวผีไทย มากที่สุด เพราะ...กูยังไม่ตายยยยยยย...(ผีสามตัว ของน้าโย่ง เชิญยิ้ม)
  20 คำตอบ · ความเร้นลับและตำนานต่างๆ · 7 ปีที่ผ่านมา
 • วัย 20 ปลายๆของคุณกำลังทำอะไรกันอยู่?

  คำตอบที่ดีที่สุด: วัย 20 ปลายๆ ก็คงจะเตรียมเป็นพลเมืองวัย 30 ต้นๆ ชีวิตคงดำเนินต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงคงมีไม่มาก แต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้น นั้นสำคัญ เมื่อทบทวนไตร่ตรองตนเอง อ้าว เรา 30 แล้วเหรอ มันเยอะนะ ตรงนี้ที่กระทบใจ เราถึงฝันเราหรือยัง ใกล้หรือยัง นี่ครับคือปัญหา แล้ววันหนึ่งเราจะเป็น 30 ปลายๆ เตรียมเป็นพลเมืองวัย 40 ต้นๆ ต่อไป แสดงเพิ่มเติม
  คำตอบที่ดีที่สุด: วัย 20 ปลายๆ ก็คงจะเตรียมเป็นพลเมืองวัย 30 ต้นๆ ชีวิตคงดำเนินต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงคงมีไม่มาก แต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้น นั้นสำคัญ เมื่อทบทวนไตร่ตรองตนเอง อ้าว เรา 30 แล้วเหรอ มันเยอะนะ ตรงนี้ที่กระทบใจ เราถึงฝันเราหรือยัง ใกล้หรือยัง นี่ครับคือปัญหา แล้ววันหนึ่งเราจะเป็น 30 ปลายๆ เตรียมเป็นพลเมืองวัย 40 ต้นๆ ต่อไป
  12 คำตอบ · การเมือง · 7 ปีที่ผ่านมา
 • นิสัยสันดานไว้ใจคนอื่นแก้ไขได้ยังงัยบ้าง?

  คำตอบที่ดีที่สุด: สันดอนขุดได้ สันดานหาที่ขุดไม่ได้ กรณีคำถามจัดเป็นคนมีนิสัยสันดานที่ดี การให้เกียรติก่อน ส่วนใหญ่ก็จะได้รับเกียรตินั้นกลับมา มีบ้างไม่เป็นตามตรรกะนี้ อันนั้นเป็นปัญหาของเขา ไม่ใช่ปัญหาเรา ผมสรุปว่า ท่านเป็นคนที่น่าคบหาครับ ไม่ต้องไปแก้ไขอะไร
  คำตอบที่ดีที่สุด: สันดอนขุดได้ สันดานหาที่ขุดไม่ได้ กรณีคำถามจัดเป็นคนมีนิสัยสันดานที่ดี การให้เกียรติก่อน ส่วนใหญ่ก็จะได้รับเกียรตินั้นกลับมา มีบ้างไม่เป็นตามตรรกะนี้ อันนั้นเป็นปัญหาของเขา ไม่ใช่ปัญหาเรา ผมสรุปว่า ท่านเป็นคนที่น่าคบหาครับ ไม่ต้องไปแก้ไขอะไร
  7 คำตอบ · จิตวิทยา · 7 ปีที่ผ่านมา
 • คนใจร้ายใจดำเขากินอะไรเข้าไปคะ?

  คำตอบที่ดีที่สุด: เมื่ออยู่ในหมู่มิตรที่มีความใจร้ายใจดำ เราจะรู้ได้สัมผัสได้เอง ท่านตั้งคำถาม สมาชิกมาตอบ ท่านคงรู้สึกได้ถึงคนใจร้ายใจดำเขาปฏิบัติต่อเราอย่างไร
  คำตอบที่ดีที่สุด: เมื่ออยู่ในหมู่มิตรที่มีความใจร้ายใจดำ เราจะรู้ได้สัมผัสได้เอง ท่านตั้งคำถาม สมาชิกมาตอบ ท่านคงรู้สึกได้ถึงคนใจร้ายใจดำเขาปฏิบัติต่อเราอย่างไร
  9 คำตอบ · มานุษยวิทยา · 7 ปีที่ผ่านมา
 • มีคนหรือกลุ่มคนลบหลู่สถาบันคนไทยทุกคนเมื่อได้รู้ได้เห็นแต่ไม่ทำอะไร?

  คำตอบที่ดีที่สุด: รักสถาบัน เทิดทูนสถาบัน ต้องอย่าส่งเสริม ขยายความ ต้องเป็นใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท แต่ที่กระทำกันทุกวันนี้ รู้เท่าไม่ถึงการณ์กันมาก ส่งผลกระทบแรง โปรดใคร่ครวญเถิด พิจารณากันให้มากเถิด
  คำตอบที่ดีที่สุด: รักสถาบัน เทิดทูนสถาบัน ต้องอย่าส่งเสริม ขยายความ ต้องเป็นใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท แต่ที่กระทำกันทุกวันนี้ รู้เท่าไม่ถึงการณ์กันมาก ส่งผลกระทบแรง โปรดใคร่ครวญเถิด พิจารณากันให้มากเถิด
 • อะไรก็ไม่แน่นอนดูซิน้ำเพิ่งท่วมกรุงเทพ..ฟิลิปปินส์เจอพายุโซนร้อนวาชิเสียหายหนัก ปีหน้าจะเกิดอะไร?

  คำตอบที่ดีที่สุด: ใช่ครับ ฉะนั้น ปัจฉิมโอวาท จึงสำคัญมาก จงดำเนินชีวิตของตนด้วยความไม่ประมาทเถิด
  คำตอบที่ดีที่สุด: ใช่ครับ ฉะนั้น ปัจฉิมโอวาท จึงสำคัญมาก จงดำเนินชีวิตของตนด้วยความไม่ประมาทเถิด
 • พวกคุณทุกๆคนคิดว่าประชาชนชาวไทยทุกๆคนควรที่จะให้อภัยอดีตนายกทักษิณเดินทางเข้าประเทศหรือเปล่า?

  คำตอบที่ดีที่สุด: คงตอบแทนคนไทยทุกๆ คนไม่ได้นะครับ แต่โดยส่วนตัวคิดว่าท่านนายกทักษิณฯ เข้าประเทศไทยได้อยู่แล้ว แต่ที่ยังไม่เข้ามาขณะนี้ เพราะถูดตัดสินจำคุก ในคดีที่ไปเซนต์ยินยอมให้ภริยาท่านซื่อที่ดินรัชดา ขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งศาลตีความว่าผลประโยชน์ขัดกัน (ภาษากฎหมาย อย่าซีเรียสนะครับ) ซึ่งกระบวนการดังกล่าว... แสดงเพิ่มเติม
  คำตอบที่ดีที่สุด: คงตอบแทนคนไทยทุกๆ คนไม่ได้นะครับ แต่โดยส่วนตัวคิดว่าท่านนายกทักษิณฯ เข้าประเทศไทยได้อยู่แล้ว แต่ที่ยังไม่เข้ามาขณะนี้ เพราะถูดตัดสินจำคุก ในคดีที่ไปเซนต์ยินยอมให้ภริยาท่านซื่อที่ดินรัชดา ขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ซึ่งศาลตีความว่าผลประโยชน์ขัดกัน (ภาษากฎหมาย อย่าซีเรียสนะครับ) ซึ่งกระบวนการดังกล่าว ถูกดำเนินการขณะที่มีการทำรัฐประหารรัฐบาลของท่าน และผู้มีส่วนร่วมในการพิจารณาคดีของท่าน ก็มีความเป็นปฏิปักษ์กับนายกทักษิณ (ในทางจริยธรรม คุณธรรม จรรยาบรรณ เขาจะไม่กระทำกัน) เมื่อศาลท่านพิจารณาตัดสินออกมา ท่านนายกก็ไม่ยอมรับในคำตัดสิน เพราะถือว่าขบวนการไม่ชอบ ไม่เป็นธรรม ทีนี้จะลงเอยกันได้อย่างไร ผมเห็นด้วยกับแนวทาง แนวคิดของกลุ่ม นิติราษฎร์ ครับ จะเป็นทางออกที่สำคัญของสังคม และจะทำให้คนไทยกลับมาเหมือนเดิมกันได้ ไม่จำเป็นต้องมารักกันเหมือนเดิมหรอกครับ (เพราะไม่เคยมี) แค่บรรยากาศบ้านเมืองเหมือนเดิม เตินหน้าพัฒนาประเทศต่อไป เพื่อเยาวชน ลูกหลานของเรา ที่เขาก็เฝ้าติดตามเรื่องราวต่างๆ อยู่ ให้พัฒนาอยู่กับสังคมโลกนี้ให้ได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย เป็นเยาวชนของประเทศไทย และรับผิดชอบต่อประเทศนี้ต่อไป ในวันข้างหน้าครับ
  11 คำตอบ · อื่นๆ เกี่ยวกับการเมืองและรัฐบาล · 7 ปีที่ผ่านมา
 • วันนี้อังคารวันแข็งครับป็นวันสาปแช่งพวกลบหลู่สถาบัน?

  คำตอบที่ดีที่สุด: ไม่ได้ตอบคำถาม แต่พอดีวันนี้ได้ไปฟังเทศน์ มา หลวงพ่อท่านถามผู้ที่มาฟังเทศน์ของท่าน คำหนึ่งว่า ทุกคนในที่่นี้ รัก พ่อ แม่ ไหม ตอบโดยพร้อมเพรียงกัน โดยทันทีทันใด อย่างเสียงดังฟังชัดว่า "รักครับ" แล้วหลวงพ่อ ท่านก็ถามคำถามต่อมา ท่านถามว่า "ทุกคนในที่นี้ เคยเถียง พ่อ แม่ ไหม" ตอบโดยพร้อมเพรียงกัน โดยทันทีทันใด... แสดงเพิ่มเติม
  คำตอบที่ดีที่สุด: ไม่ได้ตอบคำถาม แต่พอดีวันนี้ได้ไปฟังเทศน์ มา หลวงพ่อท่านถามผู้ที่มาฟังเทศน์ของท่าน คำหนึ่งว่า ทุกคนในที่่นี้ รัก พ่อ แม่ ไหม ตอบโดยพร้อมเพรียงกัน โดยทันทีทันใด อย่างเสียงดังฟังชัดว่า "รักครับ" แล้วหลวงพ่อ ท่านก็ถามคำถามต่อมา ท่านถามว่า "ทุกคนในที่นี้ เคยเถียง พ่อ แม่ ไหม" ตอบโดยพร้อมเพรียงกัน โดยทันทีทันใด อย่างเสียงดังฟังชัดว่า "เคย" หลวงพ่อก็บอก อ้าว แล้วท่านก็ถามต่อไปอีกว่า ตอนเถียงพ่อ แม่ มีสติไหม ตอนนี้เสียงเริ่มแตก ส่วนใหญ่ตอบมีสติบ้าง ไม่มีสติบ้าง หลวงพ่อท่านจึงสรุปตอนท้ายว่า ที่เถียงพ่อ แม่ นั้น ทุกคนมีสติ แต่ขาดสัมปชัญญะ ฉะนั้นเราจึงควรต้องมี สติสัมปชัญญะ คือมีรู้สึกตัวอยู่เสมอๆ ประมาณนี้ ท่านผู้ตั้งคำถามคิดว่าไงครับ ระหว่างมีสติ กับมีสติสัมปชัญญะ ผมว่าถ้ามีสติสัมปชัญญะ วันอังคาร ก็เป็นเพียงอีกวันหนึ่งเท่านั้นครับ
 • คุณมั่นใจแค่ไหนว่าทหารไม่โกงกินค่าซ่อมอาวุธยุทธภันท์?

  คำตอบที่ดีที่สุด: ขอคิดต่าง จากสมาชิกหลายๆ ท่าน (มุมกลับ) ผมเชื่อมั่นว่า ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้รับผิดชอบบ้านเมือง ทุกยุคทุกท่าน เป็นคนดี มีความบริสุทธ์ใจต่อบ้านเมือง หากท่านเหล่านั้นกระทำผิดจริง ท่านเหล่านั้นก็ต้องได้รับโทษกันไปแล้วในอดีตที่ผ่านมา มีตัวอย่างให้เห็นได้ชัดเจน ที่คนในสังคมส่วนหนึ่ง (ส่วนแรง ไม่ใช่ส่วนใหญ่) ว่าเป็นคนไม่ดี... แสดงเพิ่มเติม
  คำตอบที่ดีที่สุด: ขอคิดต่าง จากสมาชิกหลายๆ ท่าน (มุมกลับ) ผมเชื่อมั่นว่า ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้รับผิดชอบบ้านเมือง ทุกยุคทุกท่าน เป็นคนดี มีความบริสุทธ์ใจต่อบ้านเมือง หากท่านเหล่านั้นกระทำผิดจริง ท่านเหล่านั้นก็ต้องได้รับโทษกันไปแล้วในอดีตที่ผ่านมา มีตัวอย่างให้เห็นได้ชัดเจน ที่คนในสังคมส่วนหนึ่ง (ส่วนแรง ไม่ใช่ส่วนใหญ่) ว่าเป็นคนไม่ดี ตอนนี้ก็อยู่ในประเทศนี้ไม่ได้ เป็นต้น ดังนั้น บุคคลสำคัญของบ้านของเมืองในอดีตที่ผ่านๆ มา เป็นคนดีครับ เพราะท่านไม่เคยมีคดี มีข้อครหา ติดเนื้อติดตัวไปเลยครับ และพวกเราจะมานั่งสงสัยกันอยู่ทำไม ครับกับการคอรัปชั่นของประเทศนี้เพราะมันไม่เคยมี ถ้ามีเกิดขึ้นจริงก็ต้องถูกดำเนินคดีกันบ้างซิ ก็ไม่เห็นมีเลย สรุปคือผู้ใหญ่ในบ้านเมืองของเราท่านเป็นคนดี เชื่อถือได้อยู่ครับ
  15 คำตอบ · การทหาร · 7 ปีที่ผ่านมา
 • การให้สัมภาษณ์ที่เกาหลีใต้ของนช.หนีคุก?

  คำตอบที่ดีที่สุด: ติดตามได้ครับ แต่อย่าติดใจ เดี๊่ยวจะเสียสมดุล ครับท่าน
  คำตอบที่ดีที่สุด: ติดตามได้ครับ แต่อย่าติดใจ เดี๊่ยวจะเสียสมดุล ครับท่าน
  2 คำตอบ · กฎหมายและจริยธรรม · 7 ปีที่ผ่านมา
 • สาวบ้านนอกน่ารักหรือตลกในสายตาคุณ?

  คำตอบที่ดีที่สุด: ผมคิดว่า สาวบ้านนอกน่ารักเป็นต้นทุน และสาวบ้านนอกมีอารมณ์ขัน เป็นส่วนเสริม เช่นเดียวกับ สาวในเมืองน่ารักเป็นต้นทุน และสาวในเมือง มีอารมร์ขัน เป็นส่วนเสริม สรุปคือ ขึ้นชื่อว่าสาว ย่อมมีความน่ารักในสายตาชายหนุ่ม หากมีอารมณ์ขัน (ตลก) ก็เป็นส่วนเสริมให้ดูดียิ่งขึ้น สาว คือสาว ในสายตาของชายเสมอครับ
  คำตอบที่ดีที่สุด: ผมคิดว่า สาวบ้านนอกน่ารักเป็นต้นทุน และสาวบ้านนอกมีอารมณ์ขัน เป็นส่วนเสริม เช่นเดียวกับ สาวในเมืองน่ารักเป็นต้นทุน และสาวในเมือง มีอารมร์ขัน เป็นส่วนเสริม สรุปคือ ขึ้นชื่อว่าสาว ย่อมมีความน่ารักในสายตาชายหนุ่ม หากมีอารมณ์ขัน (ตลก) ก็เป็นส่วนเสริมให้ดูดียิ่งขึ้น สาว คือสาว ในสายตาของชายเสมอครับ
  16 คำตอบ · มานุษยวิทยา · 7 ปีที่ผ่านมา
 • สิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะช่วยคุ้มครองทุกคนที่ขอหรือไม่ ถ้าใช่ คนดีกับคนไม่ดีช่วยเท่ากันมั๊ย?

  คำตอบที่ดีที่สุด: เป็นคำถามที่แยบคาย คล้ายๆ หาคำตอบได้ยาก โดยส่วนตัวเชื่อว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองผู้ที่ศักดิ์สิทธิ์ จึงอยู่ที่ว่า ใครคือผู้ศักดิ์สิทธิ์ คนดี มักมีความศักดิ์สิทธิ์ น่าเชื่อถือ คนไม่ดี ความศักดิ์สิทธิ์ย่อมไม่มี สรุป สิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะคุัมครองผู้ที่ศักดิ์สิทธิ์ ครับ
  คำตอบที่ดีที่สุด: เป็นคำถามที่แยบคาย คล้ายๆ หาคำตอบได้ยาก โดยส่วนตัวเชื่อว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองผู้ที่ศักดิ์สิทธิ์ จึงอยู่ที่ว่า ใครคือผู้ศักดิ์สิทธิ์ คนดี มักมีความศักดิ์สิทธิ์ น่าเชื่อถือ คนไม่ดี ความศักดิ์สิทธิ์ย่อมไม่มี สรุป สิ่งศักดิ์สิทธิ์ จะคุัมครองผู้ที่ศักดิ์สิทธิ์ ครับ
  9 คำตอบ · ความเร้นลับและตำนานต่างๆ · 7 ปีที่ผ่านมา