• ถามครับถาม ถามเรื่องลายมือ?

  คำตอบที่ดีที่สุด: ลายมือที่มาจากการเขียน จะเผยความลับของผู้เขียนได้มากมายครับ ลายมือที่เขียนลงบนแผ่นกระดาษของแต่ละคน ก็ไม่เหมือนกัน เพราะลายมือถูกกำหนดโดยข้อมูลต่างๆที่มีอยู่ในสมองของแต่ละคน ซึ่งมีไม่เหมือนกัน แต่ละคนก็มีเอกลักษณ์ของตน และลายมือจะเผยนิสัยใจคอความสามารถ สุขภาพ อารมณ์ การฝึกฝน และปัจจัยอื่นๆอีกมากมายของแต่ละคน เช่น คนมีสุขภาพไม่ดี... แสดงเพิ่มเติม
  คำตอบที่ดีที่สุด: ลายมือที่มาจากการเขียน จะเผยความลับของผู้เขียนได้มากมายครับ ลายมือที่เขียนลงบนแผ่นกระดาษของแต่ละคน ก็ไม่เหมือนกัน เพราะลายมือถูกกำหนดโดยข้อมูลต่างๆที่มีอยู่ในสมองของแต่ละคน ซึ่งมีไม่เหมือนกัน แต่ละคนก็มีเอกลักษณ์ของตน และลายมือจะเผยนิสัยใจคอความสามารถ สุขภาพ อารมณ์ การฝึกฝน และปัจจัยอื่นๆอีกมากมายของแต่ละคน เช่น คนมีสุขภาพไม่ดี มือสั่นด้วยโรคบางอย่าง ลายมือจะเขียนเส้นไม่ตรงแต่ขยุกขยิกเหมือนคลื่นไฟฟ้า หรือเขียนไม่ตรงเส้น อักษรตัวเดียวกันแต่ก็เขียนตัวไม่เท่ากัน และตัวไม่เอนไปในลู่ทางเดียวกัน บางตัวเล็ก บางตัวก็ใหญ่ คนมีการศึกษาสูงกับคนมีการศึกษาต่ำ ลายมือก็ไม่เหมือนกัน คนมีการศึกษาสูงแม้เขียนหวัดอย่างไรก็ยังมีระบบของเขา คนมีการศึกษาน้อย ตัวสะกด และตัวอักษร ก็จะบอกระดับการศึกษา และทักษะด้วยเช่นกัน คนที่ชอบความมีระเบียบเรียบร้อย ก็เขียนลายมือดูมีความบรรจง ตัวอักษรอ่านง่าย คนเขียนตัวเล็กๆ ก็เป็นคนชอบของเล็กๆ งานที่ละเอียด มีสายตาดีมองอะไรเล็กๆได้ เป็นนักบัญชี เป็นเลขาฯ เป็นช่างแก้ของที่ต้องใช้ความละเอียดได้ดี เอาคนลายมือไก่เขี่ย เขียนตัวใหญ่ๆ มาทำงานละเอียดก็ไม่เหมาะเท่ากับคนที่เขียนตัวเล็กและบรรจง แต่คนที่เขียนลายมือไก่เขี่ย หวัดๆ แต่ก็หวัดอย่างมีเอกลักษณ์ของเขา คนเหล่านี้ก็กลายเป็นผู้นำของประเทศและขององค์กรต่างๆก็มีมากมาย เพราะคนเหล่านี้ชอบมีความคิดอิสระเป็นของตนเอง ไม่คิดอยู่ในกรอบเสมอไป คนเขียนตัวเอนมากๆ มักมีอารมณ์ที่อ่อนไหว คนเขียนตัวตรงๆก็เป็นคนมีหลักมั่นคง คนเขียนอย่างไรที่ผิดแปลกไปจากคนทั่วๆไป ก็มีสิ่งนั้นเป็นเครื่องบอกเหตุว่า ที่ผิดแปลกไปนั้นๆ เพราะสาเหตุอะไร ครับผม
  6 คำตอบ · การอ้างอิง · 4 ปีที่ผ่านมา
 • หลักคำสอนของพระพุทธศาสนาคืออะไร สิ่งที่คำสอนของพุทธศาสนาคืออะไร?

  คำตอบที่ดีที่สุด: หลักคำสอนของศาสนาพุทธ ถ้าคุณจะถามพุทธชนจากแต่ละนิกาย ก็จะได้คำตอบไม่เหมือนกันนะครับ ถ้าคุณจะศึกษาพุทธประวัติ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และสาเหตุดั้งเดิมของการออกบรรพชาของเจ้าชายสิทธัตถะ ก็จะได้คำตอบดั้งเดิมของแก่นสารและคำสอนของศาสนาพุทธ ซึ่งคุณจะค้นหาได้จากทาง Internet ได้ง่ายมาก และง่ายดาย ความเห็นส่วนตัว... แสดงเพิ่มเติม
  คำตอบที่ดีที่สุด: หลักคำสอนของศาสนาพุทธ ถ้าคุณจะถามพุทธชนจากแต่ละนิกาย ก็จะได้คำตอบไม่เหมือนกันนะครับ ถ้าคุณจะศึกษาพุทธประวัติ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และสาเหตุดั้งเดิมของการออกบรรพชาของเจ้าชายสิทธัตถะ ก็จะได้คำตอบดั้งเดิมของแก่นสารและคำสอนของศาสนาพุทธ ซึ่งคุณจะค้นหาได้จากทาง Internet ได้ง่ายมาก และง่ายดาย ความเห็นส่วนตัว แก่นสารและคำสอนหลักของศาสนาพุทธคือ "การดับทุกข์" ทุกอย่างอื่นๆ ก็เหมือนอย่างที่ท่านพุทธทาสภิกขุได้กล่าวไว้เสมอ คือ เป็นผักชียี่หร่าและเครื่องปรุงเครื่องเสริม แต่เนื้อล้วนๆคือ การดับทุกข์ อนึ่ง เจ้าชายสิทธัตถะ โดยพฤตินัย ได้ปฏิเสธคำสอนของศาสนาพราหมณ์ซึ่งมีอยู่รอบๆตัวท่าน ในทุกระดับชุมชนในขณะนั้น และได้พยายามทดแทนคำสอนนั้น ด้วยคำสอนของท่านเอง ด้วยการออกประกาศสั่งสอนตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์เอง และสอนบรรดาสาวกให้ทำตาม บรรดาสาวกทั้งหลายที่ออกมาจากศาสนาพราหมณ์ เหตุไฉนจึงได้นำเอาศาสนาที่พระศาสดาได้ปฏิเสธแล้ว นำกลับเข้ามาผนวกเข้ากับคำสอนดั้งเดิมของพระศาสดาอีกเล่า? ก็เหลือที่ผมจะเข้าใจได้ ครับผม
  6 คำตอบ · ศาสนาและจิตวิญญาณ · 4 ปีที่ผ่านมา
 • การกำหนดอัตราส่วนของพื้นที่ของ ACE และพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ABCD?

  คำตอบที่ดีที่สุด: พื้นที่ สี่เหลี่ยมผืนผ้า ABCD = (AB)(AD) พื้นที่ สามเหลี่ยม ACD = (AB)(AD)/2 พื้นที่ สามเหลี่ยม AED = (AD)(DE)/2 = (AD)(2)/2 = (AD) พิ้นที่ สามเหลี่ยม ACE = ACD - AED = (AB)(AD)/2 - (AD) Ratio ของ สามเหลียม ACE ต่อ สี่เหลี่ยม ABCD = [(AB)(AD)/2 - (AD)]/(AB)(CD) ครับผม
  คำตอบที่ดีที่สุด: พื้นที่ สี่เหลี่ยมผืนผ้า ABCD = (AB)(AD) พื้นที่ สามเหลี่ยม ACD = (AB)(AD)/2 พื้นที่ สามเหลี่ยม AED = (AD)(DE)/2 = (AD)(2)/2 = (AD) พิ้นที่ สามเหลี่ยม ACE = ACD - AED = (AB)(AD)/2 - (AD) Ratio ของ สามเหลียม ACE ต่อ สี่เหลี่ยม ABCD = [(AB)(AD)/2 - (AD)]/(AB)(CD) ครับผม
  1 คำตอบ · คณิตศาสตร์ · 4 ปีที่ผ่านมา
 • จะเขียนชวนเพื่อนชาวต่างชาติมาเที่ยวจะต้องเขียนอย่างไรครับ?

  คำตอบที่ดีที่สุด: "ปราสาทหินเปือยน้อย อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น Prasaht-Hin-Peuy-Noi in the Peuy-Noi District, Khon Kean Province เป็นปราสาทหินสมัยขอมในยุคพุทธศตวรรษที่16 is an ancient temple palace in the Cambodian Empire era, dated back about 1000 year ago, ที่ยังสมบรูณ์มากที่หนึ่ง where everything is still remarkably well preserved in its... แสดงเพิ่มเติม
  คำตอบที่ดีที่สุด: "ปราสาทหินเปือยน้อย อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น Prasaht-Hin-Peuy-Noi in the Peuy-Noi District, Khon Kean Province เป็นปราสาทหินสมัยขอมในยุคพุทธศตวรรษที่16 is an ancient temple palace in the Cambodian Empire era, dated back about 1000 year ago, ที่ยังสมบรูณ์มากที่หนึ่ง where everything is still remarkably well preserved in its original condition. การเดินทางโดยรถบัสจากกรุงเทพมาลงที่อำเภอบ้านไผ่แล้วต่อรถโดยสารมาอำเภอเปือยน้อย To get there, one can travel by tour bus, from Bangkok to Khon Kean Province. Get off the bus at the Bahn Pai District. Then catch a local bus to Peuy Noi District. ที่พักใกล้ๆมีที่พักให้เช่าคืนละ300บาท There are local comfortable hotels that charge only about 300 Bath per night for a guest room. อาหารเป็นอาหารพื้นบ้านทางภาคอิสาน Here you can enjoy authentic North Eastern Thai food among other choices. มาสัมผัสวิถีชีวิตของชาวอิสานเรียบง่ายเป็นกันเอง". Come and experience the tranquil lifestyle of the local people.
  1 คำตอบ · ช่วยแนะนำการทำการบ้าน · 4 ปีที่ผ่านมา
 • ขอชื่อเพลง " ...เหมือนฝันเลือนลาง..เคว้งคว้างว่างเปล่า..." เพลงอะไรคะ?

  คำตอบที่ดีที่สุด: เนื้อเพลงนี้คงมาจากเพลง บัลลังก์เมฆ หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับ ลองฟังดู ถ้าไม่ใช่ก็ช่วยทักด้วย จะค้นให้อีกที ครับผม
  คำตอบที่ดีที่สุด: เนื้อเพลงนี้คงมาจากเพลง บัลลังก์เมฆ หรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับ ลองฟังดู ถ้าไม่ใช่ก็ช่วยทักด้วย จะค้นให้อีกที ครับผม
  2 คำตอบ · อื่นๆ เกี่ยวกับดนตรี · 4 ปีที่ผ่านมา
 • แบบนี้เป็นโรคจิตหรือไม่?

  คำตอบที่ดีที่สุด: พูดอย่างตรงไปตรงมา เราทุกคนก็เป็นโรคจิตบางอย่างนะ ผมก็เป็นโรคจิตเหมือนกัน แต่คงไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อคนอื่นมากนัก เด็กที่คุณกล่าวถึงนี้ เป็นโรคจิตที่จะกล่าวหาจับผิดคนอื่นๆไปตลอดชีวิตของเขา ถ้าทางบ้านสอนให้รู้จักคิดด้วย ในการ "เอาใจเขา มาใส่ใจเรา" อยู่เสมอ เด็กนั้นก็จะเริ่มตรึกตรองได้ว่า ุถ้าในมุมกลับ... แสดงเพิ่มเติม
  คำตอบที่ดีที่สุด: พูดอย่างตรงไปตรงมา เราทุกคนก็เป็นโรคจิตบางอย่างนะ ผมก็เป็นโรคจิตเหมือนกัน แต่คงไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อคนอื่นมากนัก เด็กที่คุณกล่าวถึงนี้ เป็นโรคจิตที่จะกล่าวหาจับผิดคนอื่นๆไปตลอดชีวิตของเขา ถ้าทางบ้านสอนให้รู้จักคิดด้วย ในการ "เอาใจเขา มาใส่ใจเรา" อยู่เสมอ เด็กนั้นก็จะเริ่มตรึกตรองได้ว่า ุถ้าในมุมกลับ คนอื่นมาทำกับเขาอย่างที่เขาทำต่อคนอื่น เขาจะมีปฏิกริยาอย่างไร? ถ้าทางบ้านไม่สอน ครูไม่สอน สังคมโลกก็จะสอนให้ แต่ค่าเล่าเรียนจะแพง และเจ็บปวดที่สุด จนกว่าเขาจะเรียนรู้ว่า อะไรคือการขอบคุณ อะไรคือความถูกต้อง และคำพูดอะไรที่ทำให้เขาขาดเพื่อนที่ใกล้ชิด และทำไมคนจึงไม่ชอบคบค้าสมาคมกับเขา ครับผม
  3 คำตอบ · การเลี้ยงดูเด็ก · 4 ปีที่ผ่านมา
 • Sandwich กับ Hamburger ต่างกันอย่างไร?

  คำตอบที่ดีที่สุด: Sandwich คืออาหารที่ทำด้วยขนมปังสองชิ้นประกบกัน หรือขนมปังชิ้นยาวๆผ่ากลางยัดไส้ด้วยแผ่นเนื้อและสิ่งอื่นๆ เป็นแผ่นเนื้ออะไรก็ได้ เช่น เนื้อไก่ แฮม หรือเนื้อสัตว์อื่น หรือไม่มีเนื้อสัตว์เลยก็ได้ เสริมด้วย cheese หรือผักชนิดต่างๆ หรือน้ำซอสต่างๆแล้วแต่จะพอใจผู้กิน Hamburger ก็คือ sandwich ชนิดหนึ่ง แต่มีใช่ sandwich ทุกชนิดเรียกว่า... แสดงเพิ่มเติม
  คำตอบที่ดีที่สุด: Sandwich คืออาหารที่ทำด้วยขนมปังสองชิ้นประกบกัน หรือขนมปังชิ้นยาวๆผ่ากลางยัดไส้ด้วยแผ่นเนื้อและสิ่งอื่นๆ เป็นแผ่นเนื้ออะไรก็ได้ เช่น เนื้อไก่ แฮม หรือเนื้อสัตว์อื่น หรือไม่มีเนื้อสัตว์เลยก็ได้ เสริมด้วย cheese หรือผักชนิดต่างๆ หรือน้ำซอสต่างๆแล้วแต่จะพอใจผู้กิน Hamburger ก็คือ sandwich ชนิดหนึ่ง แต่มีใช่ sandwich ทุกชนิดเรียกว่า hamburger โดยทั่วไปแล้ว hamburger มักเป็นขนมปังมีลักษณะกลมๆ เปลือกขนมปังเป็นสีน้ำตาล และเนื้อตรงกลางส่วนมากเป็นเนื้อวัวบดปั้นเป็นแผ่นกลมๆไม่หนานัก แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นเสมอไป ตัวอย่าง McDonald ขาย hamburgers เป็นส่วนมาก แต่ Subway จะขาย sandwich เป็นส่วนมาก ครับผม
  3 คำตอบ · อาหารแต่ละชาติ · 4 ปีที่ผ่านมา
 • คุณมี เคล็ดลับหรือวิธีดูแลยางรถยนต์ ช่วยประหยัดน้ำมัน กันใหมครับ?

  คำตอบที่ดีที่สุด: นอกเหนือจากที่คุณหน่องและคุณ Smartie-G ตอบมาให้แล้ว ถ้าคุณ check ระดับความดันของลมในยางอยู่เสมอให้ได้เท่าๆกันทั้ง 4 ล้อ และไม่ให้อ่อนหรือแข็งกว่าที่บริษัทผู้ผลิตแนะนำให้ ทั้งจะทุ่นน้ำมันไปในตัวด้วย ถ้าลมอ่อนเกินไป ยางจะสึกมากที่ขอบๆยาง ถ้าสูบแข็งเกินไป ยางจะสึกตรงกลางเส้นในบริเวณที่นูนติดพื้นถนนมากที่สุด เวลาออกรถ... แสดงเพิ่มเติม
  คำตอบที่ดีที่สุด: นอกเหนือจากที่คุณหน่องและคุณ Smartie-G ตอบมาให้แล้ว ถ้าคุณ check ระดับความดันของลมในยางอยู่เสมอให้ได้เท่าๆกันทั้ง 4 ล้อ และไม่ให้อ่อนหรือแข็งกว่าที่บริษัทผู้ผลิตแนะนำให้ ทั้งจะทุ่นน้ำมันไปในตัวด้วย ถ้าลมอ่อนเกินไป ยางจะสึกมากที่ขอบๆยาง ถ้าสูบแข็งเกินไป ยางจะสึกตรงกลางเส้นในบริเวณที่นูนติดพื้นถนนมากที่สุด เวลาออกรถ อย่าออกเร็วจนเป็นเหตุให้เกิดควันโขมงเพราะยางล้อไหม้... ซิ่งจัด! เวลาเบร็ค ชลอลงนิ่มๆ รถจะไม่ไถล ยางจะไม่สึกเกินความจำเป็น ถ้าพวงมาลัย กินซ้ายหรือกินขวาเวลาวิ่งทางไกล ต้องไปตั้งความถ่างของล้อไหม่ และเข้าเครื่องตั้งศูนย์ถ้วงตระกั่วใหม่ทั้ง 4 ล้อ ทุกๆ 6-12 เดือนให้สลับล้อหน้าเป็นล้อหลัง ไขว้กันตามแผนผังที่หนังสือคู่มือประจำรถแนะให้ทำ ถ้าเอาใจใส่กับสิ่งเหล่านี้ ยางรถทั้งสี่ล้อ จะใช้ได้นานที่สุด ครับผม
  7 คำตอบ · ซ่อมบำรุง และซ่อมแซม · 4 ปีที่ผ่านมา
 • ถามไถ่เรื่อง"Levonorgestrel 0.75 mg"?

  คำตอบที่ดีที่สุด: Levonorgestrel 0.75 mg เป็นยาป้องกันการตั้งครรภ์ ถ้ามิได้มีวิธีการป้องกันไว้ก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ โอกาสที่จะตั้งท้องก็มีอยู่ แต่ถ้ากินยานี้หลังจากมีเพศสัมพันธ์แล้ว ก็จะไม่ท้อง เพราะตัวยานี้ไประงับไข่ที่ผสมแล้ว ไม่ให้เกาะติดผนังมดลูก จึงไม่ท้อง ข้อความ (......) คงหมายถึง "การมีเพศสัมพันธ์" ครับผม
  คำตอบที่ดีที่สุด: Levonorgestrel 0.75 mg เป็นยาป้องกันการตั้งครรภ์ ถ้ามิได้มีวิธีการป้องกันไว้ก่อนที่จะมีเพศสัมพันธ์ โอกาสที่จะตั้งท้องก็มีอยู่ แต่ถ้ากินยานี้หลังจากมีเพศสัมพันธ์แล้ว ก็จะไม่ท้อง เพราะตัวยานี้ไประงับไข่ที่ผสมแล้ว ไม่ให้เกาะติดผนังมดลูก จึงไม่ท้อง ข้อความ (......) คงหมายถึง "การมีเพศสัมพันธ์" ครับผม
  1 คำตอบ · อื่นๆ เกี่ยวกับสุขภาพ · 4 ปีที่ผ่านมา
 • How are Thai names Sai, Aoy and Chart pronounced?

  คำตอบที่ดีที่สุด: There are five tones in the Thai language. For example, the word "ma" can mean come, horse, or dog, depending on the tone. Therefore, the tone is critical. The word: "Sai, or Tsai" can mean: sand, late, gyrating from side to side, intestine, depending on the tone and pronunciation of the word. "Aoy"... แสดงเพิ่มเติม
  คำตอบที่ดีที่สุด: There are five tones in the Thai language. For example, the word "ma" can mean come, horse, or dog, depending on the tone. Therefore, the tone is critical. The word: "Sai, or Tsai" can mean: sand, late, gyrating from side to side, intestine, depending on the tone and pronunciation of the word. "Aoy" is pronounced like "oil" with falling tone, meaning "sugar cane." "Chart" is pronounced: "Chaht" without the "R" sound. The equivalent meaning is the root word "nat... meaning "birth", like the root word of: nation, native, incarnate, etc. Hope this helps. To learn Thai well, one must learn to laugh a lot, smile a lot, and laugh with those whom you are trying to learn from and are around you. Enjoy. Take life easy. The natives will heartily laugh with you. ********* Update: BTW, I am not a linguist. I just know that there is no "tsai" sound in Thai, just "sai." Just as there is no "V" sound, like in "victor" sound, only "w" sound, like walk or want. Hope that this clarifies some fine point.
  3 คำตอบ · ภาษา · 4 ปีที่ผ่านมา
 • ริมฝีปากดำ เกิดจากอะไร ทำอย่างไรให้หายได้?

  คำตอบที่ดีที่สุด: สาเหตุเหมือนที่คุณ basic ได้เขียนไว้ในข้อ 2 และ 3 ว่า ระบบหมุนเวียนของเลือดผิดปกติ และ เป็นผลข้างเคียงจากสารเคมี เช่น จากการสูบบุหรี่อัดเข้าปอดแรงๆเต็มที่อย่างต่อเนื่องมาหลายปี ในควันบุหรี่ มีสารเคมีเรียกว่า tar คือเขม่าดำของควัน ซึ่งปอดของนักอมควันทั้งหลาย ถ้ามีโอกาสถ่ายรูปได้เป็นสีให้เห็น ก็จะเห็นเป็นสีดำเต็มปอด... แสดงเพิ่มเติม
  คำตอบที่ดีที่สุด: สาเหตุเหมือนที่คุณ basic ได้เขียนไว้ในข้อ 2 และ 3 ว่า ระบบหมุนเวียนของเลือดผิดปกติ และ เป็นผลข้างเคียงจากสารเคมี เช่น จากการสูบบุหรี่อัดเข้าปอดแรงๆเต็มที่อย่างต่อเนื่องมาหลายปี ในควันบุหรี่ มีสารเคมีเรียกว่า tar คือเขม่าดำของควัน ซึ่งปอดของนักอมควันทั้งหลาย ถ้ามีโอกาสถ่ายรูปได้เป็นสีให้เห็น ก็จะเห็นเป็นสีดำเต็มปอด และเส้นเลือดปอดทั้งหมดจะมีสีดำฉาบอยู่ นี่ก็คือสาเหตุสำคัญของการเป็นมะเร็งในปอด เมื่อเขม่าดำจำนวนมากได้ฝังตัวไปในเส้นเลือดและหมุนเวียนไปทั่วตัว สีดำนั้นก็จะปรากฏให้เห็นที่ริมฝีปาก ที่เล็บมือ เล็บเท้า ที่ใบหู ที่หัวนม มีวิธีแก้ไขด้วยการเลิกสูบบุหรี่ สีดำในเลือดจะลดน้อยลงไปอย่างช้าๆ ถ้าจะแก้ใขให้รวดเร็วมากขึ้น ปรึกษาหมอ หรือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องอาหารเสริม ให้แนะนำวิธีทำ detoxification ให้ ร่างกายจะขับถ่ายสารพิษออกจากร่างกายได้ ถ้าริมฝีปากดำมิได้เกิดจากการสูบบุหรี่จัด ก็ควรจะไปหาหมอให้ตรวจสาเหตุว่าเลือดมีสารเคมีอะไรผิดปกติหรือไม่ ครับผม
  2 คำตอบ · อื่นๆ เกี่ยวกับสุขภาพ · 4 ปีที่ผ่านมา
 • เขาใสน้ำมะนาวลงไปในน้ำเชื่อม เพื่ออะไร?

  คำตอบที่ดีที่สุด: การเติมน้ำมะนาวลงในน้ำเชื่อม มีจุดประสงค์สองอย่างคือ 1. เพื่อทำให้น้ำเชื่อมจางลง to prevent "recrystallizing, หรือ recrystallization" (คือ ป้องกันไม่ให้น้ำเชื่อมตกผลึกอีกครั้งหนึ่ง) 2. เพิ่มรสชาติ เปรี้ยวๆหวานๆลงในอาหารนั้นอีกด้วย ครับผม ***************** ขอขอบคุณ คุณวิตมโลที่ให้ความชื่นชม... แสดงเพิ่มเติม
  คำตอบที่ดีที่สุด: การเติมน้ำมะนาวลงในน้ำเชื่อม มีจุดประสงค์สองอย่างคือ 1. เพื่อทำให้น้ำเชื่อมจางลง to prevent "recrystallizing, หรือ recrystallization" (คือ ป้องกันไม่ให้น้ำเชื่อมตกผลึกอีกครั้งหนึ่ง) 2. เพิ่มรสชาติ เปรี้ยวๆหวานๆลงในอาหารนั้นอีกด้วย ครับผม ***************** ขอขอบคุณ คุณวิตมโลที่ให้ความชื่นชม ผมไม่ได้เป็นครูสอนภาษาอังกฤษหรอกครับ แต่เพราะผมอยู่สหรัฐมานานมากแล้ว จึงคุ้นเคยกับทั้งสองภาษาอย่างดี ไม่ต้องสมัครเป็นลูกศิษย์หรอกครับ การที่คุณและสมาชิกท่านอื่นๆอีกหลายท่านที่ได้เข้ามาอ่าน มาตอบ มาหาความรู้ ความผ่อนคลาย และแสดงความคิดเห็นในรู้รอบอย่างเสรีเป็นประจำ ก็เป็นเสมือนเพื่อนที่มีคุณประโยชน์ต่อผม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในห้วงสำนึกของผมอยู่เสมอแล้วครับ
  3 คำตอบ · การทำอาหารและสูตรอาหาร · 4 ปีที่ผ่านมา
 • การถ่ายเทข้อมูลระหว่างโทรศัพท์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ อย่างใดปลอดภัยกว่า?

  คำตอบที่ดีที่สุด: ความปลอดภัย ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมในแต่ละกรณีของคุณ เพราะว่า setting และ applications ต่างๆในเครื่องโทรศัพท์ หรือ computer มีอะไรบ้าง และคุณได้ให้อนุญาตให้ใครล้วงข้อมูล หรือ เปลี่ยน setting ในเครื่องได้มากน้อยเท่าใด ก็สุดที่จะจำได้หรือควบคุมได้ ที่สำคัญก็คือคุณมี program anitvirus หรือ program ป้องกันอะไรบ้าง และตั้งค่าไว้อย่างไร ครับผม แสดงเพิ่มเติม
  คำตอบที่ดีที่สุด: ความปลอดภัย ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมในแต่ละกรณีของคุณ เพราะว่า setting และ applications ต่างๆในเครื่องโทรศัพท์ หรือ computer มีอะไรบ้าง และคุณได้ให้อนุญาตให้ใครล้วงข้อมูล หรือ เปลี่ยน setting ในเครื่องได้มากน้อยเท่าใด ก็สุดที่จะจำได้หรือควบคุมได้ ที่สำคัญก็คือคุณมี program anitvirus หรือ program ป้องกันอะไรบ้าง และตั้งค่าไว้อย่างไร ครับผม
  3 คำตอบ · อื่นๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ · 4 ปีที่ผ่านมา
 • ตามหายายที่หาย ชื่อแสงหล้า เสียงดัง(saengla siangdang)ไม่แน่ใจนะคะชื่อภาษาอังกฤษถูกรึป่าว ยายหายไป สามสิบกว่าป?

  คำตอบที่ดีที่สุด: คำแนะนำของ คุณวิตมโล ที่ให้ติดต่อกับสถานทูตอเมริกาในกรุงเทพ ก็เป็นอีกหนทางหนึ่งซึ่งอาจจะได้ผล เพราะสถานทูตย่อมมีประวัติอยู่ใน computer database ของคนอเมริกันที่เคยมาประเทศไทย หรือเป็นทูตมาก่อน และของคนไทยที่เคยไปขอ visa ไปสหรัฐในอดีต แต่ไม่ทราบว่าเขาจะเก็บประวัติไว้นานเท่าใด ก่อนที่จะลบทิ้งไป... แสดงเพิ่มเติม
  คำตอบที่ดีที่สุด: คำแนะนำของ คุณวิตมโล ที่ให้ติดต่อกับสถานทูตอเมริกาในกรุงเทพ ก็เป็นอีกหนทางหนึ่งซึ่งอาจจะได้ผล เพราะสถานทูตย่อมมีประวัติอยู่ใน computer database ของคนอเมริกันที่เคยมาประเทศไทย หรือเป็นทูตมาก่อน และของคนไทยที่เคยไปขอ visa ไปสหรัฐในอดีต แต่ไม่ทราบว่าเขาจะเก็บประวัติไว้นานเท่าใด ก่อนที่จะลบทิ้งไป ผมแนะนำให้เอาหลักฐานทุกอย่างเท่าที่มีอยู่ ไปติดต่อด้วยตนเองที่สถานทูต เขาคงจะช่วยได้ อย่างน้อยอาจจะได้ชื่อที่สะกดเป็นภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง มิฉะนั้นจะตามตัวไม่พบ ขณะเดียวกัน ผมจะลองหาหนทางใหม่ๆ ค้นหาชื่อและดึงข้อมูลจาก Internet อีกครั้งหนึ่ง ได้ผลอย่างไร อีกไม่กี่วันจะรายงานให้ทราบ ครับผม
  4 คำตอบ · ครอบครัว · 4 ปีที่ผ่านมา
 • ซื้อบ้านแล้วพบว่ามีปัญหาหลังจากหมดสัญญาแล้วจะทำอย่างไรดี?

  คำตอบที่ดีที่สุด: เอาใบสัญญาไปให้ทนายดู และขอคำปรึกษาจากทนายหลายๆคน ก่อนที่จะเสียเงินว่าจ้างใครนะครับ ไม่อยากให้เจอทนาย "กำมะlaw" อย่างที่ท่านผู้หนึ่งในรู้รอบนี้ เพิ่งจะระบายมาไม่กี่วันนี้เอง ทนายที่ดีก็คงมีอยู่นะครับ แต่อาจต้องใช้เวลาหา และคัดเลือกกันหน่อย ครับผม
  คำตอบที่ดีที่สุด: เอาใบสัญญาไปให้ทนายดู และขอคำปรึกษาจากทนายหลายๆคน ก่อนที่จะเสียเงินว่าจ้างใครนะครับ ไม่อยากให้เจอทนาย "กำมะlaw" อย่างที่ท่านผู้หนึ่งในรู้รอบนี้ เพิ่งจะระบายมาไม่กี่วันนี้เอง ทนายที่ดีก็คงมีอยู่นะครับ แต่อาจต้องใช้เวลาหา และคัดเลือกกันหน่อย ครับผม
  2 คำตอบ · อื่นๆ เกี่ยวกับบ้านและสวน · 4 ปีที่ผ่านมา
 • ถ้าสุนัขบีเกิ้ลของคุณมีสีขน 4 สี คุณจะทำอย่างไรต่อไป ?

  คำตอบที่ดีที่สุด: ผมคงจะนั่งนับสีของขนของมันทุกวัน คอยดูว่าเมื่อไหร่มันจะขึ้น 5 สีมาให้ดูให้เป็นที่ฮืฮากันได้จริงๆซะที แต่ในระหว่างรอคอย ผมก็คงจะรักและดูแลมัน ให้ความสุขแก่มัน เหมือนที่มันก็ให้ความสุข ความเป็นมิตร และความจงรักภักดีต่อผมผู้เป็นเจ้าของซึ่งได้เลี้ยงดูมันมาตั้งแต่ยังตัวเล็กๆอยู่ ครับผม
  คำตอบที่ดีที่สุด: ผมคงจะนั่งนับสีของขนของมันทุกวัน คอยดูว่าเมื่อไหร่มันจะขึ้น 5 สีมาให้ดูให้เป็นที่ฮืฮากันได้จริงๆซะที แต่ในระหว่างรอคอย ผมก็คงจะรักและดูแลมัน ให้ความสุขแก่มัน เหมือนที่มันก็ให้ความสุข ความเป็นมิตร และความจงรักภักดีต่อผมผู้เป็นเจ้าของซึ่งได้เลี้ยงดูมันมาตั้งแต่ยังตัวเล็กๆอยู่ ครับผม
  7 คำตอบ · หมา · 4 ปีที่ผ่านมา
 • แฟนผมห่างกับผม20ปีแต่เค้าไม่ยอมรับผมสักทีผมควรทำอย่างไร?

  คำตอบที่ดีที่สุด: คุณก็มิได้ระบุว่าคุณอายุน้อยกว่าหรือมากกว่า 20 ปี คุณ basic คาดคะเนจากคำเขียนของคุณว่า คุณคงจะอายุน้อยกว่าแฟน และถ้าคุณอายุประมาณ 20 เศษๆ แฟนก็คงอายุ 40 เศษๆ ผมก็เดาว่า คงจะอายุประมาณนั้นกระมัง ในสมัยนี้ความแตกต่างเรื่องอายุมิใช่เรื่องแปลกจนสังคมรับไม่ได้ ที่สำคัญก็คือคุณทั้งสองจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและเข้าใจกันหรือไม่... แสดงเพิ่มเติม
  คำตอบที่ดีที่สุด: คุณก็มิได้ระบุว่าคุณอายุน้อยกว่าหรือมากกว่า 20 ปี คุณ basic คาดคะเนจากคำเขียนของคุณว่า คุณคงจะอายุน้อยกว่าแฟน และถ้าคุณอายุประมาณ 20 เศษๆ แฟนก็คงอายุ 40 เศษๆ ผมก็เดาว่า คงจะอายุประมาณนั้นกระมัง ในสมัยนี้ความแตกต่างเรื่องอายุมิใช่เรื่องแปลกจนสังคมรับไม่ได้ ที่สำคัญก็คือคุณทั้งสองจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและเข้าใจกันหรือไม่ ก็เป็นเรื่องที่สำคัญกว่า ถ้าคุณทั้งสองยินดีใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความเข้าใจกัน ก็มิใช่ธุระคนอื่นที่จะนำไปครหานินทาแต่อย่างไร เพราะนั่นเป็นความพึงพอใจของคุณทั้งสอง และคุณทั้งสองก็มิได้ทำอะไรที่เป็นเรื่องที่คุณตัองละอายใครหรือปกปิดให้ลับตาใคร ที่คุณบอกว่า แฟนคุณไม่ยอมรับคุณนั้น เขาทำอะไรที่แสดงให้เห็นว่าเขาไม่ยอมรับคุณครับ? เพราะเขาเห็นว่าคุณเป็นผู้นำไม่ได้ ต้องเป็นผู้ตามเขาหรือทำตามที่เขาต้องการตามใจเขาหรือ? เพราะเขาอายที่จะให้คุณทำตัวเป็นแฟนเขาอย่างเปิดเผยหรือ? เพราะเขาเห็นว่าคุณเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือหรือน่าไว้ใจหรือ? เขามองคุณไม่ขึ้นต่อหน้าผู้อื่นหรือ? เพราะเขามิได้ให้เกียรติคุณในฐานะเป็นแฟนเขาหรือ? ทุกอย่างที่เอ่ยมานี้คงจะมีเค้ามูลแห่งความจริงอยู่ ใช่หรือไม่? ผมขอให้ข้อคิดกับคุณนิดหนึ่งนะครับ ปัญหาของคุณมิได้เพิ่งจะเกิดขึ้น และคงจะไม่หมดไปในระยะสั้นๆเช่นกัน ถ้าคุณพอใจจะอดทนอยู่ในสภาวะเช่นนี้ต่อไปอีกสักช่วงชีวิตหนึ่ง ปัญหานี้จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆ เมื่อคุณอายุ 40 เขาจะอายุ 60 ถ้าคุณยังกินอยู่ด้วยกัน เขาจะมองคุณอย่างพากภูมิใจที่สุด เพราะคุณได้ไช้ความอดทนต่อความไม่มั่นใจของเขาที่มีต่อคุณ คุณได้พิสูจน์ให้เขาเห็นว่าคุณเป็นคนที่เชื่อถือได้ พึ่งได้ มีสติปัญญา แม้ว่าในขณะนี้ เขายังไม่ยอมรับคุณ และไม่มีความมั่นใจในตัวคุณ คุณอย่าทำชั่วตอบแทนความชั่ว แต่จะเอาชนะความชั่วด้วยความดีของคุณ ไม่จำเป็นที่คุณต้องแย่งชิงอำนาจจะแฟน ถ้าคุณจะใช้วาจาที่ถ่อมสุภาพ แต่เป็นผลแห่งความคิดที่สุขุมรอบคอบ เขาจะสังเกตเห็นเอง และจะยอมรับคุณมากขึ้นทุกๆวัน ตั้งแต่วันที่คุณติดสินใจที่จะพิสูจน์ตัวเองว่า เป็นผู้ที่เชื่อถือได้ ความเชื่อถือ มิใช่สิ่งที่ใครจะหยิบยื่นให้โดยปราศจากการทดสอบหรือพิสูจน์มาก่อน เวลาก็คือปัจจัยสำคัญแห่งการพิสูจน์การยอมรับทุกชนิด ครับผม
  5 คำตอบ · ครอบครัว · 4 ปีที่ผ่านมา
 • แมวพันธุ์อะไร?

  คำตอบที่ดีที่สุด: มีลักษณะคล้าย แมว เปอร์เซีย (Persian Cat) [1] ครับผม ****************** เมื่อมีโอกาสแวะเข้ามาอ่านดูอีกครั้งหนึ่งและตรวจสอบความแน่นอนและแม่นยำของภาพ ก็พบว่า นี่เป็นแมวพันธุ์ Himalayan ต่างหาก ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับพันธุ์ เปอร์เซีย จึงจำเป็นต้องเข้ามาแก้ไขคำตอบ Himalayan (คำตอบสุดท้าย) [2] ครับผม
  คำตอบที่ดีที่สุด: มีลักษณะคล้าย แมว เปอร์เซีย (Persian Cat) [1] ครับผม ****************** เมื่อมีโอกาสแวะเข้ามาอ่านดูอีกครั้งหนึ่งและตรวจสอบความแน่นอนและแม่นยำของภาพ ก็พบว่า นี่เป็นแมวพันธุ์ Himalayan ต่างหาก ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับพันธุ์ เปอร์เซีย จึงจำเป็นต้องเข้ามาแก้ไขคำตอบ Himalayan (คำตอบสุดท้าย) [2] ครับผม
  2 คำตอบ · แมว · 4 ปีที่ผ่านมา
 • เวลาที่เพื่อน ๆ ถามน้องว่า ทำอะไรอยู่ จะซักถามให้ตอบชัด ๆ ไหมว่า ดูอะไร ทำอะไร อ่านอะไร เพื่อน ๆ เป็นพี่ขี้หวง ขี้ห่วง..?

  คำตอบที่ดีที่สุด: เดี๋ยวนี้ ผมไม่เป็นคนขี้หวง หรือขี้ห่วง ใครมากนักหรอกครับ และขี้เกียจโทรไปถามใครโน่นนี่ ซอกแซก แม้ว่าผมมีญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงไม่น้อยที่ใกล้ชิดกันดีอยู่ การสื่อสารก็สดวก แม้จะอยู่ไกลกันบ้างในด้านระยะทาง เพราะคิดว่า ถ้าเขาอยู่ดีกินดี เขาคงไม่ต้องให้ผมโทรไปเช็คดู ถ้าเขามีปัญหาอะไร หรืออยากจะสื่อด้วย เขาคงจะโทรมาให้ผมเอง... แสดงเพิ่มเติม
  คำตอบที่ดีที่สุด: เดี๋ยวนี้ ผมไม่เป็นคนขี้หวง หรือขี้ห่วง ใครมากนักหรอกครับ และขี้เกียจโทรไปถามใครโน่นนี่ ซอกแซก แม้ว่าผมมีญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงไม่น้อยที่ใกล้ชิดกันดีอยู่ การสื่อสารก็สดวก แม้จะอยู่ไกลกันบ้างในด้านระยะทาง เพราะคิดว่า ถ้าเขาอยู่ดีกินดี เขาคงไม่ต้องให้ผมโทรไปเช็คดู ถ้าเขามีปัญหาอะไร หรืออยากจะสื่อด้วย เขาคงจะโทรมาให้ผมเอง คือถ้าเขาคิดว่าผมจะช่วยเขาได้ หรือถ้าผมต้องการอะไรจากใคร ผมก็จะโทรไปถามเขา หรือปรึกษาเขาเอง ถ้าเราอยากนัดคุยเฮฮา กินข้าว หรือนัดพบ ก็ย่อมทำได้เสมอ และถ้ามีเหตุฉุกเฉิน เราจะรู้เองจากใครคนหนึ่งที่ใกล้ชิด ไม่คนหนึ่งก็คนใดจะโทรมาบอกให้อย่างแน่นอน อย่างฉับพลันได้ นี่คือสันดานของเพศชายที่ไม่ค่อยดีอย่างหนึ่ง ขาดความอบอุ่น ชอบความสันโดษ ความสงบ เลยค่อนข้างจะเย็นชา หรือเฉื่อยชา ที่ไม่ประสงค์จะยุ่งกับความเป็นไปของคนอื่นเขา ชอบเรียนรู้ ตริกตรอง และรับทราบไว้เท่านั้น จะว่าเป็นโรคจิตอ่อนๆชนิดหนึ่งก็คงได้นะครับ ไม่ทราบว่า จะมีวิธีช่วยรักษาให้ดีขึ้นกว่านี้ได้อย่างไร ก็อยากรู้อยู่นะ ครับผม
  2 คำตอบ · คนโสดและการออกเดต · 4 ปีที่ผ่านมา
 • ดูข่าวชาวบ้านที่เพิ่งได้รับเสาไฟฟ้าต้นแรกแล้วน้ำตาซึม ความคิดละลิ่วไปถึง 40ปีที่ผ่านมา เพื่อนสมาชิกได้ชมหรืออ่านข่าวแล้วหรือยัง?

  คำตอบที่ดีที่สุด: ค้นหาข่าวใน Internet ไม่พบ เสาไฟฟ้าต้นแรกที่ไหน และที่เหลืออีก 10 หมู่อยู่ที่ไหนครับ? ช่วยเพิ่มรายละเอียดอีกนิด จะขอบคุณมาก ครับผม *************************** ขอขอบคุณคุณ Basic ที่ได้ให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่ม ผมเพิ่งมีโอกาสเข้ามาอ่านและตอบรู้รอบอีกทีในเวลานี้ ลองคิดดูนะครับ พอยามค่ำสนธยา ก็ต้องจุดตะเกียงกัน และในบ้านก็ไม่มีตู้เย็น... แสดงเพิ่มเติม
  คำตอบที่ดีที่สุด: ค้นหาข่าวใน Internet ไม่พบ เสาไฟฟ้าต้นแรกที่ไหน และที่เหลืออีก 10 หมู่อยู่ที่ไหนครับ? ช่วยเพิ่มรายละเอียดอีกนิด จะขอบคุณมาก ครับผม *************************** ขอขอบคุณคุณ Basic ที่ได้ให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่ม ผมเพิ่งมีโอกาสเข้ามาอ่านและตอบรู้รอบอีกทีในเวลานี้ ลองคิดดูนะครับ พอยามค่ำสนธยา ก็ต้องจุดตะเกียงกัน และในบ้านก็ไม่มีตู้เย็น เครื่องแอร์ พัดลม วิทยุ TV โทรศัพท์ Internet หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าใดๆทั้งสิ้น ทั้ง 12 ครัวเรือน ทั้งหมู่บ้านเลยนะ เพราะจำต้องได้ย้ายจากหมู่บ้านเดิม ซึ่งกลายเป็นเขื่อนน้ำไปประมาณ 45 ปีผ่านมาแล้ว นี่เรียกว่า แม้จะอยากแต่ก็ "ไม่มีโอกาสพัฒนา" ไปตามชาวบ้านทั่วประเทศเลยนะ ถ้ามองดูถึงส่วนดี ชาวบ้านก็ยังอยู่ได้อย่าง สันโดษ เพียงพอ ไม่มีสิ่งยั่วยวนทางโลกมารบกวนให้มัวหมอง มีความไร้เดียงสา ปลอดจากอุบายและกลไกของนครที่พัฒนาแล้ว แต่ก็ดีใจด้วยครับ ที่ความเจริญและความสดวกของชีวิตจะไปเยือนถึงชาวบ้าน "ปางผึ้ง" ในเดือนหน้านี้ ขอต้อนรับน้องใหม่ เข้าสู่โลกแห่งวัตถุ เนื้อหนัง อันมีสีสัน ซับซ้อน และความยียวนด้วย ครับผม