• คิดเล่นๆว่า ถ้าเหลือเวลาอีก 7 วันจะเสียชีวิต จะทำอะไรกันค่ะ?

  แม้ไม่ใช่คำถามใหม่..แต่ก็เป็นคำถามที่ดีมากๆ เพื่อหมั่นทบทวน พิจารณาถึงสัจธรรม ความจริง เมื่อมีเกิดขึ้น ก็ต้องมีดับไป เป็นธรรมดา กลัวก็ต้องพบ ไม่กลัวก็ต้องพบ ความตาย อันมีอยู่ ถ้าได้สิทธิพิเศษ รู้วันตายล่วงหน้าจะทำอะไร ความรู้สึกตอนนี้คงคิดว่าไม่ทำอะไรเป็นพิเศษ แต่จะถือโอกาสที่เหลือ รำลา บอกเล่า... แสดงเพิ่มเติม
  แม้ไม่ใช่คำถามใหม่..แต่ก็เป็นคำถามที่ดีมากๆ เพื่อหมั่นทบทวน พิจารณาถึงสัจธรรม ความจริง เมื่อมีเกิดขึ้น ก็ต้องมีดับไป เป็นธรรมดา กลัวก็ต้องพบ ไม่กลัวก็ต้องพบ ความตาย อันมีอยู่ ถ้าได้สิทธิพิเศษ รู้วันตายล่วงหน้าจะทำอะไร ความรู้สึกตอนนี้คงคิดว่าไม่ทำอะไรเป็นพิเศษ แต่จะถือโอกาสที่เหลือ รำลา บอกเล่า ถึงความเป็นจริงที่เที่ยงแท้ของชีวิต กับญาติกาวงศา ลูกหลาน เพื่อนรัก ให้หมั่นพิจารณาถึงคุณค่าชีวิตไว้เสมอๆ ว่า "ขอให้ดำเนินชีวิต ด้วยความไม่ประมาทเถิด"
  12 คำตอบ · ศาสนาและจิตวิญญาณ · 6 ปีที่ผ่านมา
 • ถ้าสถาบันพระปกเกล้าถอนรายงานผลการศึกษาแนวทางการสร้างความ ปรองดองออกจากผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการปรองดอง ...?

  ด้วยสถานะของสถาบันแห่งนี้ ความทรงเกียรติภาคภูมิแห่งสถาบัน อันได้ชื่อว่าเป็นต้นแบบแห่งการศึกษาเรื่องการปกครองของบ้านเมือง กรณีศึกษา ที่มีบทสรุป และข้อเสนอแนะต่อสังคม และได้นำเสนอไปแล้ว ดังนั้นสิ่งสำคัญขณะนี้คือจุดยืนที่มั่นคง ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ ถ้าเรายังยืนอยู่ตรงกันทั้งประเทศว่าเราเป็นประเทศไทย... แสดงเพิ่มเติม
  ด้วยสถานะของสถาบันแห่งนี้ ความทรงเกียรติภาคภูมิแห่งสถาบัน อันได้ชื่อว่าเป็นต้นแบบแห่งการศึกษาเรื่องการปกครองของบ้านเมือง กรณีศึกษา ที่มีบทสรุป และข้อเสนอแนะต่อสังคม และได้นำเสนอไปแล้ว ดังนั้นสิ่งสำคัญขณะนี้คือจุดยืนที่มั่นคง ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ ถ้าเรายังยืนอยู่ตรงกันทั้งประเทศว่าเราเป็นประเทศไทย ที่มีรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ขอโปรดได้ช่างน้ำหนักเหล่านี้ ต่อกรณีที่เกิดขึ้นทางสังคมเถิด ยกตัวอย่างกรณีเทียบเคียง วันนี้ฟังสุรยุทธ์ กรณีบอมบ์สงขลา เมีเคสหนึ่ง พ่อปกป้องลูก ลูกช่วยชีวิตพ่อ หากสังคมเป็นได้เยี่ยงนี้ เราประเทศไทยไปได้
  5 คำตอบ · รัฐบาล · 7 ปีที่ผ่านมา
 • เรามาตั้งสมมุติฐานกันดีไหมสำหรับเรื่องราวดังๆที่เกิดขึ้นที่สุพรรณบุรีนะว่าสาเหตุน่าจะมาจากอะไรกันแน่?

  มาตรฐานการรักษาความปลอดภัย ยังด้อย ความพร้อมรับต่อสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงยังไม่มี สรุป คือ อุบัติเหต ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ก่อน การรักษาความปลอดภัย ไม่ได้มาตรฐาน
  มาตรฐานการรักษาความปลอดภัย ยังด้อย ความพร้อมรับต่อสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงยังไม่มี สรุป คือ อุบัติเหต ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ก่อน การรักษาความปลอดภัย ไม่ได้มาตรฐาน
  19 คำตอบ · เหตุการณ์ปัจจุบันในกระแส · 7 ปีที่ผ่านมา
 • ทำใมเค้าไม่ได้เจ็ดล้านเจ็ดคะ?

  กรณีเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ กรณีเหตุการณ์ความรุนแรงต่อประชาชนที่เกิดขึ้น จนเป็นเหตุให้ประชาชนเสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บ เงินเพียงเท่านี้ถือว่าน้อยมากครับ เพราะอะไร เพราะเราเป็นประเทศประชาธิปไตย เมื่อผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย แม้จะสิบคนหรือแสนคน รัฐบาลก็ต้องฟังเขา มิใช่หรือครับ แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะอะไรครับ... แสดงเพิ่มเติม
  กรณีเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ กรณีเหตุการณ์ความรุนแรงต่อประชาชนที่เกิดขึ้น จนเป็นเหตุให้ประชาชนเสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บ เงินเพียงเท่านี้ถือว่าน้อยมากครับ เพราะอะไร เพราะเราเป็นประเทศประชาธิปไตย เมื่อผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย แม้จะสิบคนหรือแสนคน รัฐบาลก็ต้องฟังเขา มิใช่หรือครับ แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะอะไรครับ (ยังเป็นเรื่องของข้อเท็จจริงทางกฎหมายอยู่) พิจารณากรณีที่เกิดตาม link ที่แนบ จริงครับโดยความรู้สึกจากก้นบึ้งของจิตใจแล้ว เศร้าใจครับ และเป็นปัญหาเรื้อรังของสังคมมาอย่างยาวนาน รอเวลาที่จะลามเข้าสู่ส่วนสำคัญของประเทศ หากไม่ได้รับการดูแล รักษา ที่ถูกต้องถูกโรค ถูกเหตุการณ์ ประเทศนี้ แม้กระทั่งความกล้าในการที่จะพูดประฌามคนพวกนี้ว่าเป็นโจรกระจอก ยังไม่ได้เลย ยังนำมาเป็นปัญหา แล้วเราต้องเชิดชูกลุ่มคนเหล่านี้หรือครับว่าเป็นอะไร พฤติกรรมการกระทำต่างๆ ชัดเจนมากๆ ประสงค์ร้าย ไม่หวังดี ก่อวินาศกรรม ไม่มีความจงรักภักดีต่อชาติ พวกนี้โดยส่วนตัวยิ่งกว่าผูู้ก่อการร้ายอีก พวกที่กระทำการเหล่านี้ คือพวก****ต่อชาติ เลวที่สุด หากรัฐยังเกรงใจอยู่ปล่อยให้กระทำต่อประชาชนเช่นนี้้ ระวังจะ****กว่าพวกนี้
  6 คำตอบ · รัฐบาล · 7 ปีที่ผ่านมา
 • พี่น้องเสื้อแดงล่ะครับสบายดีใหมเป็นไงครับตอนนี้เอาไงดีมาช่วยกันเอาทรัพยากรน้ำมันคืนมานะครับ?

  อยากให้เปิดใจกว้างๆ เราคนไทยด้วยกัน ทิ้งความรู้สึกที่เข้าใจว่าแบ่งแยกออกไป เอาความเป็นคนสยาม คนไทย เป็นตัวตั้ง แล้วตั้งสติ ทบทวน อย่าพึงแต่ฟังความ ขอให้ คิด วิเคราะห์ หาหลักฐานประกอบ หากชัด ดังว่าก็ชอบด้วยหลักคิด...ครับ เริ่มจากสัมมาทิฎฐิครับ ความเห็นชอบ
  อยากให้เปิดใจกว้างๆ เราคนไทยด้วยกัน ทิ้งความรู้สึกที่เข้าใจว่าแบ่งแยกออกไป เอาความเป็นคนสยาม คนไทย เป็นตัวตั้ง แล้วตั้งสติ ทบทวน อย่าพึงแต่ฟังความ ขอให้ คิด วิเคราะห์ หาหลักฐานประกอบ หากชัด ดังว่าก็ชอบด้วยหลักคิด...ครับ เริ่มจากสัมมาทิฎฐิครับ ความเห็นชอบ
 • รถไฟความเร็วสูงลาวไปจีนกำลังจะสร้างแล้ว เมืองไทยเมื่อไรจะมีกท.-เชียงใหม่?

  กรณีเหล่านี้ ขอให้ย้อนกลับไปดูนโยบายตอนที่หาเสียงไว้ครับ เมื่อได้รับเลือกมาแล้ว ต้องทำตามนโยบายให้ได้นะครับ เอาความฝันต่างๆ เหล่านั้น ให้ปรากฏความจริงให้ได้ แม้กระทั่งสร้างเกาะ ป้องกันน้ำท่วม อย่าให้เป็นลมๆ แล้งๆ ดังแต่ก่อน (ดังแต่ก่อน คือ เป็นกรณีเรื่องอื่นที่รัฐบาลก่อนๆ ปราศรัย ไม่ใช่เรื่องนี้ เพราะเรื่องนี้ใหม่ สด ท้าทาย และต้องทำให้ได้)... แสดงเพิ่มเติม
  กรณีเหล่านี้ ขอให้ย้อนกลับไปดูนโยบายตอนที่หาเสียงไว้ครับ เมื่อได้รับเลือกมาแล้ว ต้องทำตามนโยบายให้ได้นะครับ เอาความฝันต่างๆ เหล่านั้น ให้ปรากฏความจริงให้ได้ แม้กระทั่งสร้างเกาะ ป้องกันน้ำท่วม อย่าให้เป็นลมๆ แล้งๆ ดังแต่ก่อน (ดังแต่ก่อน คือ เป็นกรณีเรื่องอื่นที่รัฐบาลก่อนๆ ปราศรัย ไม่ใช่เรื่องนี้ เพราะเรื่องนี้ใหม่ สด ท้าทาย และต้องทำให้ได้) จุดฝันยังไม่มีเลยแม้แต่น้อย (ในวงเล็บ) สำหรับตระกูลชินวัตร ขอยอมรับว่าเป็นนักขายฝัน และสามารถทำฝันของประชาชน ให้เกิดเป็นความจริงได้ ตรงนี้ผมขอนอบน้อมเต็มใจและสุดใจขณะนี้ (๒๕๕๕) ในฐานะคนไทยหนึ่งเสียง ไม่ได้มากกว่านี้ มีเท่ากันกับคนไทยทุกๆ คน ครับ
  10 คำตอบ · อื่นๆ เกี่ยวกับการเมืองและรัฐบาล · 7 ปีที่ผ่านมา
 • ทำไมช่วงนี้ชาวพม่ามาทำงานในไทยเยอะขึ้น?

  โดยส่วนตัวจากประสบการณ์ ไม่คิดว่าชาวพม่ามาทำงานในไทยเยอะขึ้นหรอกครับ น่าจะเกิดจากคนไทยเราเองนี่แหละที่มีความสนใจในเรื่องนีิมากขึ้น พอสนใจมากขึ้นกว่าเดิม สังเกตมากกว่าเดิม ความรู้สึกดังคำถามก็จะตามมา ข้อเท็จจริงท่านเชื่อหรือไม่ครับ ขณะที่เราคนไทยยังตกงานอยู่ แต่งานที่พวกเขาเหล่านี้ (พม่า) เข้ามาทำ เป็นงานที่ส่วนใหญ่คนไทย... แสดงเพิ่มเติม
  โดยส่วนตัวจากประสบการณ์ ไม่คิดว่าชาวพม่ามาทำงานในไทยเยอะขึ้นหรอกครับ น่าจะเกิดจากคนไทยเราเองนี่แหละที่มีความสนใจในเรื่องนีิมากขึ้น พอสนใจมากขึ้นกว่าเดิม สังเกตมากกว่าเดิม ความรู้สึกดังคำถามก็จะตามมา ข้อเท็จจริงท่านเชื่อหรือไม่ครับ ขณะที่เราคนไทยยังตกงานอยู่ แต่งานที่พวกเขาเหล่านี้ (พม่า) เข้ามาทำ เป็นงานที่ส่วนใหญ่คนไทย ไม่ยอมมาทำแล้วเกือบทั้งนั้นครับ ไม่แปลกใจ ไม่ตกใจ คงต้องเดินหน้าสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ให้ได้ ครับ อนาคตเรา มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน ครับ
  13 คำตอบ · เหตุการณ์ปัจจุบันในกระแส · 7 ปีที่ผ่านมา
 • จำได้ไหมคะว่าทำไมถึงอายที่จะพูดภาษาอังกฤษ?

  โดยส่วนตัวไม่ค่อยกลัวครับ พูดไปเรื่อย แต่กังวลมากกว่าว่าเขาจะเข้าใจไหม จะถูก Tense ไหม เหมาะสมหรือไม่ แต่หากพิจารณาองค์รวมแล้ว ก็น่าจะเป็นเรื่องของเขา ที่เราพยายามแล้ว แมนบ่...
  โดยส่วนตัวไม่ค่อยกลัวครับ พูดไปเรื่อย แต่กังวลมากกว่าว่าเขาจะเข้าใจไหม จะถูก Tense ไหม เหมาะสมหรือไม่ แต่หากพิจารณาองค์รวมแล้ว ก็น่าจะเป็นเรื่องของเขา ที่เราพยายามแล้ว แมนบ่...
 • ช่วยทีเครียดเรื่องศาสนา ไม่อยากเป็นสัตว์2เมืองอยู่แบบนี้?

  เรื่องศาสนา เป็นเรืองของสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ จะศาสนาใดก็ล้วนสอนคนเป็นคนดีทั้งนั้น ถามใจตัวเองดีกว่า เพราะมีโอกาสสัมผัสหลายศาสนา แล้วเรารู้สึกเช่นไร นำความรู้สึกนั้นของตนนั่นแหละต่อศาสนา สอนลูกๆ ส่วนลูกๆ เขาจะโตแบบใด สิ่งแวดล้อม สังคมของเขาจะชี้นำเอง สำหรับตัวเราก็ขอให้มีตัวตนของเราอย่างสมบูรณ์ครับ
  เรื่องศาสนา เป็นเรืองของสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ จะศาสนาใดก็ล้วนสอนคนเป็นคนดีทั้งนั้น ถามใจตัวเองดีกว่า เพราะมีโอกาสสัมผัสหลายศาสนา แล้วเรารู้สึกเช่นไร นำความรู้สึกนั้นของตนนั่นแหละต่อศาสนา สอนลูกๆ ส่วนลูกๆ เขาจะโตแบบใด สิ่งแวดล้อม สังคมของเขาจะชี้นำเอง สำหรับตัวเราก็ขอให้มีตัวตนของเราอย่างสมบูรณ์ครับ
  13 คำตอบ · ศาสนาและจิตวิญญาณ · 7 ปีที่ผ่านมา
 • ท่านคิดว่า ปลัดสุพจน์ ทุจริตในหน้าที่จริงหรือไม่จริง อย่างไร?

  โดยส่วนตัวชัดเจนมากในพฤติกรรม ข้อเท็จจริงที่ปรากฏ แต่โดยไม่ส่วนตัว ก็คงต้องให้เวลา เพราะอะไร เพราะระบบของเรายังคงเป็นแบบนี้อยู่ จำสมัยบิ๊กเสื้อรัดรูปได้ไหมตอนเสียชีวิต ภรรยาหลวงภรรยาน้อยยังฟ้องเรียกร้องกันอยู่เลย กรณีสมบัติที่ทิ้งไว้สามพันกว้าล้าน ผมก็ไม่แปลกใจเลยที่ผลสำรวจโพล ที่ว่าให้โกงได้แต่ขอให้แบ่งปัน เพราะอะไร... แสดงเพิ่มเติม
  โดยส่วนตัวชัดเจนมากในพฤติกรรม ข้อเท็จจริงที่ปรากฏ แต่โดยไม่ส่วนตัว ก็คงต้องให้เวลา เพราะอะไร เพราะระบบของเรายังคงเป็นแบบนี้อยู่ จำสมัยบิ๊กเสื้อรัดรูปได้ไหมตอนเสียชีวิต ภรรยาหลวงภรรยาน้อยยังฟ้องเรียกร้องกันอยู่เลย กรณีสมบัติที่ทิ้งไว้สามพันกว้าล้าน ผมก็ไม่แปลกใจเลยที่ผลสำรวจโพล ที่ว่าให้โกงได้แต่ขอให้แบ่งปัน เพราะอะไร เพราะเขาโตมากับสภาพแวดล้อมอย่างนั้น เมื่อถุูกถามคนดีของเขาจริงๆ มันไม่มี มันมีแต่โกงแล้วแบ่ง กับโกงแล้วไม่แบ่ง เขาก็ต้องเลือกว่าหากโกงแล้วแบ่งก็น่าจะยอมรับได้ เพราะทางเลือกมีแค่นี้จรังๆ สะท้อนเรื่องนี้เพราะเห็นนำมาวิพากวิจารณ์กันเยอะในเวลานี้ กรณีผลสำรวจ
  4 คำตอบ · กฎหมายและจริยธรรม · 7 ปีที่ผ่านมา
 • นิทานสามอันดับแรกที่จะนึกถึงคืออะไร?

  โคนันทะวิสาร สิงหไตรภพ แก้วหน้าม้า
  โคนันทะวิสาร สิงหไตรภพ แก้วหน้าม้า
  27 คำตอบ · อื่นๆ เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม · 7 ปีที่ผ่านมา
 • การให้ร้ายป้ายสีเป็นเรื่องของสามัญสำนึกของพวกนี้หรือป่าว?

  อาจเป็นเพราะเราไม่ศึกษาประวัติศาสตร์ เอาเฉพาะประวัติศาสตร์ของเรากันก่อน เราเป็นเรา เป็นไทย ทุกวันนี้ได้ อย่างไร เรามีประชาธิปไตยวันนี้แล้วหรืออย่างไร ตกลงเราจะดำเนินเดินไปไหนเราจะตามใคร
  อาจเป็นเพราะเราไม่ศึกษาประวัติศาสตร์ เอาเฉพาะประวัติศาสตร์ของเรากันก่อน เราเป็นเรา เป็นไทย ทุกวันนี้ได้ อย่างไร เรามีประชาธิปไตยวันนี้แล้วหรืออย่างไร ตกลงเราจะดำเนินเดินไปไหนเราจะตามใคร
  7 คำตอบ · รัฐบาล · 7 ปีที่ผ่านมา
 • คิดเห็นอย่างไรกับยาบ้าเต็มบ้านเต็มเมือง?

  การได้เห็นกระบวนการยาเสพติดถูกจับกุมจำนวนมาก เป็นเพราะกระบวนการป้องกันปราบปรามได้ทำหน้าที่ จึงทำให้เห็นภาพการจับกุมอย่างที่เห็น ซึ่งแต่เดิมกระบวนการเหล่านี้ก็ดำเนินการกันอยู่ แต่เป็นเพียงว่าวันนี้กระบวนการปราบปราม ได้ทำหน้าที่แล้ว
  การได้เห็นกระบวนการยาเสพติดถูกจับกุมจำนวนมาก เป็นเพราะกระบวนการป้องกันปราบปรามได้ทำหน้าที่ จึงทำให้เห็นภาพการจับกุมอย่างที่เห็น ซึ่งแต่เดิมกระบวนการเหล่านี้ก็ดำเนินการกันอยู่ แต่เป็นเพียงว่าวันนี้กระบวนการปราบปราม ได้ทำหน้าที่แล้ว
  12 คำตอบ · การเมือง · 7 ปีที่ผ่านมา
 • เส้นผมเปื่อนเลือดควรใช้วิธีใดทำความสะอาด?

  หากเส้นผมเปื้อนเลือด คงไม่ต้องหาวิธีทำความสะอาด อยู่ที่กรณีเปื้อนได้อย่างไร ความเปื้อนที่บริสุทธิ์ กับไม่บริสุทธิ์ มันก็ได้เปื้อนไปแล้ว ...ครับ
  หากเส้นผมเปื้อนเลือด คงไม่ต้องหาวิธีทำความสะอาด อยู่ที่กรณีเปื้อนได้อย่างไร ความเปื้อนที่บริสุทธิ์ กับไม่บริสุทธิ์ มันก็ได้เปื้อนไปแล้ว ...ครับ
  4 คำตอบ · การทำผม · 7 ปีที่ผ่านมา
 • สัญญาใจมีผลบังคับใช้ได้หรือไม่ ทางกฎหมาย?

  สัญญา คือความตกลงระหว่างบุคคล จะบังเกิดผลได้จริง ก็ต้องรักษาสัญญา คือเมื่อฝ่ายหนึ่งมีคำเสนอ อีกฝ่ายหนึ่งมีคำสนอง ก็เกิดสัญญา ไม่จำเป็นต้องมีลายลักษณ์อักษรก็ได้ เพราะเมื่อมีผู้เสนอ และผู้สนอง แต่หากมีการละเมิดคำเสนอ ละเมิดคำสนอง หรือไม่ปฏิบัติตาม ก็จะต้องกลับคืนสู่สถานะเดิมของตน คือไม่มีสัญญาเกิดขึ้น ได้ไปเท่าไหร่ก็คืน จ่ายไปเท่าไหร่ก็รับมา... แสดงเพิ่มเติม
  สัญญา คือความตกลงระหว่างบุคคล จะบังเกิดผลได้จริง ก็ต้องรักษาสัญญา คือเมื่อฝ่ายหนึ่งมีคำเสนอ อีกฝ่ายหนึ่งมีคำสนอง ก็เกิดสัญญา ไม่จำเป็นต้องมีลายลักษณ์อักษรก็ได้ เพราะเมื่อมีผู้เสนอ และผู้สนอง แต่หากมีการละเมิดคำเสนอ ละเมิดคำสนอง หรือไม่ปฏิบัติตาม ก็จะต้องกลับคืนสู่สถานะเดิมของตน คือไม่มีสัญญาเกิดขึ้น ได้ไปเท่าไหร่ก็คืน จ่ายไปเท่าไหร่ก็รับมา เสียหายเท่าไหร่ก็ว่ากันไป ชดเชย ชดใช้กันไป กรณีข้อสี่ เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ อาจเข้าข่ายปลอมแปลงเอกสาร หรือหลอกลวงให้หลงเชื่อ เข้าข่ายความผิดอีกกรณีหนึ่ง
  5 คำตอบ · กฎหมายและจริยธรรม · 7 ปีที่ผ่านมา
 • "เจ้าเล่ห์ หลอกลวง คิดคดโกง" ทำยังไงจึงจะจัดการให้นิสัยอย่างนี้หมดไปจากคนไทย?

  เจ้าเล่ห์ หลอกลวง คิดคดโกง จริงครับ สัมผัสได้ เกิดขึ้นเมื่อไหร่ เมื่อใด ผมก็ไม่ทราบ แต่สังคมของเรา เกิดลักษณะนี้ขึ้นจริงๆ ความเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความซื่อสัตย์ การมีความภาคภูมิใจในเกียรติยศแห่งตน รุ้สึกได้ว่า ได้สูญหายไปแล้วในบางภาคกลุ่มของสังคม ถ้าเราบอกตัวเองว่าเราเป็นคนไทย มรดกของความเป็นคนไทย ที่เราต้องหวงแหน ยึดมั่น และศรัทธา... แสดงเพิ่มเติม
  เจ้าเล่ห์ หลอกลวง คิดคดโกง จริงครับ สัมผัสได้ เกิดขึ้นเมื่อไหร่ เมื่อใด ผมก็ไม่ทราบ แต่สังคมของเรา เกิดลักษณะนี้ขึ้นจริงๆ ความเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความซื่อสัตย์ การมีความภาคภูมิใจในเกียรติยศแห่งตน รุ้สึกได้ว่า ได้สูญหายไปแล้วในบางภาคกลุ่มของสังคม ถ้าเราบอกตัวเองว่าเราเป็นคนไทย มรดกของความเป็นคนไทย ที่เราต้องหวงแหน ยึดมั่น และศรัทธา อย่างรู้คุณค่าควรจะอยู่ตรงไหน การศึกษา สติปัญญา ที่ถูกป้อนให้ ที่เรียนรู้เอง อย่างไหนสำคัญ ผมอยากยกตัวอย่าง หากวันหนึ่งข้างหน้า เรามีลูก เราสอนลูก โดยวิถีแห่งเรา แล้วลูกเขาไม่ฟัง เขามีวิถีแห่งเขา เสียแล้ว เราทำอย่างไร ความยอมรับได้ ความพอดี พอเพียง สำหรับหนึ่งชีวิต น่าจะสำคัญต่อการถ่ายทอด ความคิด อุดมการณ์ เป็นเรื่องเฉพาะ จารีตประเพณี วัฒนธรรม เป็นเรืองบรรพบุรุษสืบกันมา สุดท้ายเราคงจะไม่สามารถแม้จะสอนตัวตนของเรา อวัยวะของเรา ผู้สืบทอดของเราได้กระมัง นั่นมันคือวิวัฒนาการของโลกใช่หรือ หรือเป็นเพียงวัฒนาการความคิดของสัตย์ มนุษย์ เท่านั้น
  14 คำตอบ · เหตุการณ์ปัจจุบันในกระแส · 7 ปีที่ผ่านมา
 • ป.อาญา มาตรา ๑๑๒ ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือ?

  พิจารณาตัวบทกฎหมาย จัดเป็นกฎหมายที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาด กำหนดโทษไว้สูง กว่ากรณีทั่วๆ ไป ไม่มีบทลดโทษ หรือให้ศาลพิจารณา เขียนไว้มาตราเดียว แล้วจบเท่านั้น เมื่อมาถึงการปฏิบัติของผู้มีหน้าที่ จึงจำเป็นต้องดำเนินการไปตามตัวบทกฎหมาย แข็งเป๊กเลยครับ ไม่มีกรณีดุลพินิจ ใดๆ เลย กรณีหากกระทำการตามที่กฎหมายกำหนดชัดแจ้ง... แสดงเพิ่มเติม
  พิจารณาตัวบทกฎหมาย จัดเป็นกฎหมายที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาด กำหนดโทษไว้สูง กว่ากรณีทั่วๆ ไป ไม่มีบทลดโทษ หรือให้ศาลพิจารณา เขียนไว้มาตราเดียว แล้วจบเท่านั้น เมื่อมาถึงการปฏิบัติของผู้มีหน้าที่ จึงจำเป็นต้องดำเนินการไปตามตัวบทกฎหมาย แข็งเป๊กเลยครับ ไม่มีกรณีดุลพินิจ ใดๆ เลย กรณีหากกระทำการตามที่กฎหมายกำหนดชัดแจ้ง ก็เป็นความผิดโดยตรงอยู่เอง แต่หากไม่ได้กระทำความผิดชัดแจ้ง เพียงสงสัยว่าได้กระทำ จำเลยก็ไม่อาจจะนำข้อพิสูจน์มาพิสูจน์ได้ และกรณีลักษณะนี้เกิดขึ้นแล้ว หลายๆ กรณี จึงเป็นความยากต่อเจ้าหน้าที่ ต่อสิทธิมนุษยชน เช่น กรณี อากง เป็นตัน ไม่มีนักวิชาการที่มีความรู้ในเรืือง อีมี่ กล้าให้การในฐานะผู้ชำนาญการ เพราะเกรงต่อตัวกฎหมาย และโทษ เป็นตัน ครับ
  9 คำตอบ · กฎหมายและจริยธรรม · 7 ปีที่ผ่านมา
 • หน้าที่ฝ่ายค้านในสภา คือท้วงติงโดยไม่เสนอทางออก คือเท่านี้หรือ?

  คำตอบที่ดีที่สุด: กรณีคำถามของท่าน โดยส่วนตัวคิดว่ามันต้องมาจากจิตสำนึกเริ่มต้นของคำว่าอาสา การมาเป็นตัวแทน ต้องมีใจที่อาสามาทำหน้าที่ เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มชนที่ตนอาสาเขามา หากมีการเริ่มต้นได้ในลักษณะนี้แล้ว แม้จะทำหน้าที่ฝ่ายค้าน ก็จะทำงานอาสาดังเดิม คือตรวจสอบ ถ่วงดุล... แสดงเพิ่มเติม
  คำตอบที่ดีที่สุด: กรณีคำถามของท่าน โดยส่วนตัวคิดว่ามันต้องมาจากจิตสำนึกเริ่มต้นของคำว่าอาสา การมาเป็นตัวแทน ต้องมีใจที่อาสามาทำหน้าที่ เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มชนที่ตนอาสาเขามา หากมีการเริ่มต้นได้ในลักษณะนี้แล้ว แม้จะทำหน้าที่ฝ่ายค้าน ก็จะทำงานอาสาดังเดิม คือตรวจสอบ ถ่วงดุล เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มชนที่ตนได้อาสาเข้ามา เหตุกรณีใดรัฐบาลทำแล้วเป็นประโยชน์ส่วนรวม และเห็นประโยชน์ชัดเจน ก็ไม่ควรค้านตะพึดตะพือ แค่นี้ครับต้องสร้างตัวแทนของประชาชนที่มีสำนึกความเป็นตัวแทนประชาชนจริงๆ ให้ได้ครับ
 • โดนต่อยทางกฎหมายเอาผิดได้มากน้อยแค่ไหนครับ?

  เป็นกรณีการทำร้ายร่างกาย ซึ่งเป็นความผิดชัดเจน เป็นความผิดที่ยอมความกันได้ คุยกันอะลุ่มอะล่วยให้กันและกันบ้าง เข้าใจว่ากรณีที่เกิดขึ้นมาจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายบางมาตรา จริงหรือไม่ไม่ทราบแต่อนุมานได้ดังนั้น ฉะนั้นความฉลาดรอบรู้ให้เท่าทันจึงเป็นสัญญาณสำคัญ สร้างให้เกิดกับเยาวชนรุ่นลูกหลาน ตรงนี้คือสาระสำคัญ
  เป็นกรณีการทำร้ายร่างกาย ซึ่งเป็นความผิดชัดเจน เป็นความผิดที่ยอมความกันได้ คุยกันอะลุ่มอะล่วยให้กันและกันบ้าง เข้าใจว่ากรณีที่เกิดขึ้นมาจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายบางมาตรา จริงหรือไม่ไม่ทราบแต่อนุมานได้ดังนั้น ฉะนั้นความฉลาดรอบรู้ให้เท่าทันจึงเป็นสัญญาณสำคัญ สร้างให้เกิดกับเยาวชนรุ่นลูกหลาน ตรงนี้คือสาระสำคัญ
  11 คำตอบ · การบังคับใช้กฏหมายและตำรวจ · 7 ปีที่ผ่านมา
 • ถ้ากำลังจะตายคำพูดสุดท้ายของคุณคืออะไร?

  หายไปไหนมาตั้งนาน ไม่ได้เจอเลย คิดถึง คงตาหลับแล้ว หลับนะ แล้วพบกันในไม่นานนี้นะ .............ขำ ขำ..นะครับ..................
  หายไปไหนมาตั้งนาน ไม่ได้เจอเลย คิดถึง คงตาหลับแล้ว หลับนะ แล้วพบกันในไม่นานนี้นะ .............ขำ ขำ..นะครับ..................
  29 คำตอบ · อื่นๆ เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม · 7 ปีที่ผ่านมา