• ถ้า hbv dna-viral มีประมาณ 5,000 มีอันตรายระดับไหนสำหรับคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบบี?

  คำตอบที่ดีที่สุด: โรคตับอักเสบเกิดได้จากเชื้อไวรัสหลายชนิด ที่พบบ่อยคือไวรัสเอ (HAV) และไวรัสบี (HBV) ซึ่งทั้งสองชนิดนี้ทำให้เกิดอาการคล้ายคลึงกัน แต่ระบาดวิทยาของโรคต่างกัน โรคตับอักเสบบีมีความรุนแรงมากกว่าโรคตับอักเสบเอ และมีโอกาสที่จะเป็นเรื้อรังและเชื้อ HBV จะนำไปสู่มะเร็งตับได้ ปัจจุบันมีวัคซีนที่ป้องกันโรคได้ สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัส... แสดงเพิ่มเติม
  คำตอบที่ดีที่สุด: โรคตับอักเสบเกิดได้จากเชื้อไวรัสหลายชนิด ที่พบบ่อยคือไวรัสเอ (HAV) และไวรัสบี (HBV) ซึ่งทั้งสองชนิดนี้ทำให้เกิดอาการคล้ายคลึงกัน แต่ระบาดวิทยาของโรคต่างกัน โรคตับอักเสบบีมีความรุนแรงมากกว่าโรคตับอักเสบเอ และมีโอกาสที่จะเป็นเรื้อรังและเชื้อ HBV จะนำไปสู่มะเร็งตับได้ ปัจจุบันมีวัคซีนที่ป้องกันโรคได้ สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัส Hepatitis B Virus (HBV) ซึ่งเป็น DNA ไวรัส จัดอยู่ในกลุ่ม Hepadnavirus มีส่วนของไวรัสที่สำคัญ ซึ่งเป็น antigen ที่มี markers ที่สำคัญของโรค คือ Hepatitis B surface antigen (HBsAg), Hepatitis B core antigen (HBcAg) และ Hepatitis e antigen (HBeAg) ซึ่งจะมีอยู่ในเลือดและน้ำคัดหลั่ง (secretion) ต่าง ๆ ของร่างกาย เชื้อ HBV ติดต่อกันได้ทางเลือดและน้ำคัดหลั่งต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น น้ำลาย เสมหะ น้ำนม น้ำอสุจิ โดยเลือดจะเป็นแหล่งสำคัญที่มีเชื้ออยู่เป็นจำนวนมากที่สุด และในน้ำลายมีน้อยที่สุด ผู้ที่มีเชื้อ HBV อยู่ในร่างกายเกิน 6 เดือน ถือเป็นพาหะของโรค (carrier) ซึ่งมีความสำคัญในการแพร่กระจายเชื้อไปให้ผู้อื่น ทางติดต่อที่สำคัญคือการได้รับเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดที่มี HBV การใช้เข็มหรือหลอดฉีดยาร่วมกัน การสัมผัสกับเลือด หรือน้ำคัดหลั่งต่าง ๆ ผ่านทางผิวหนัง หรือเยื่อบุต่าง ๆ และติดต่อผ่านทางเพศสัมพันธ์ การติดต่อคล้ายกับโรคเอดส์ ผู้ที่มีการติดเชื้อ HBV เรื้อรังจะตายจากโรคตับเรื้อรัง หรือเป็นมะเร็งที่ตับ การติดเชื้อในวัยทารกและวัยเด็กมีโอกาสที่จะเป็น carrier สูงกว่าวัยผู้ใหญ่ และนำไปสู่การเสียชีวิตด้วยโรคตับได้สูงกว่าแม่ที่เป็น carrier จะถ่ายทอดเชื้อไปยังลูกได้ มีรายงานว่าประมาณร้อยละ 70-90 ของทารกที่แม่มี HBsAg จะมีอาการติดเชื้อแบบเรื้อรัง ถ้าไม่ติดเชื้อในช่วง perinatal หลังคลอดจนถึงอายุ 5 ปี เด็กที่มีแม่เป็น HBsAg carrier ก็มีโอกาสติดเชื้อ HBV ได้สูงกว่าเด็กที่แม่ไม่มี HBsAg ระยะฟักตัวของโรค 50-150 วัน เฉลี่ย 120 วัน ส่วนใหญ่ของผู้ติดเชื้อจะไม่มีอาการ แต่อาจจะเป็นพาหะได้โดยเฉพาะในเด็กทารก การติดเชื้อในวัยทารกและเด็กเล็กโอกาสเป็นพาหะจะสูงกว่าในผู้ใหญ่ อาการของผู้ป่วยตับอักเสบบีจะเริ่มด้วยมีไข้ต่ำๆ มีอาการทางระบบทางเดินอาหาร เริ่มด้วยเบื่ออาหาร อาเจียน ปวดท้อง อาจปวดทั่วไปหรือปวดบริเวณชายโครงขวา ซึ่งเป็นตำแหน่งที่คลำพบว่าตับโต กดเจ็บ จะสังเกตว่าปัสสาวะมีสีเข้มขึ้นเป็นสีชาแก่ เริ่มมีอาการตาเหลืองตัวเหลืองในปลายสัปดาห์แรก ซึ่งเมื่อถึงระยะนี้ไข้จะลดลง อาการทั่วไปจะดีขึ้น ในเด็กส่วนใหญ่ อาการของโรคตับอักเสบจะไม่รุนแรงมากเท่าในผู้ใหญ่ ส่วนใหญ่จะหายเป็นปกติภายใน 2-4 สัปดาห์ มีส่วนน้อยที่กลายเป็นโรคตับอักเสบเรื้อรัง และบางรายที่รุนแรงมากจะมีภาวะตับวาย ซึ่งทำให้ถึงเสียชีวิต การวินิจฉัย จากอาการดังกล่าวร่วมกับการตรวจพบการทำหน้าที่ของตับผิดปกติโดยการตรวจเอนไซม์ จะบอกได้ว่าเป็นโรคตับอักเสบ แต่จะบอกได้แน่นอนว่าเป็นตับอักเสบจากเชื้อ HBV ได้โดยการตรวจพบ HBsAg และตรวจพบ antibody ต่อ antigen ต่าง ๆ การรักษา ไม่มียาเฉพาะ การรักษาเป็นการให้การรักษาตามอาการและแบบประคับประคองให้อาหารที่มีคุณค่า เนื่องจากติดต่อกันทางเลือดและน้ำคัดหลั่งต่างๆ จึงจะต้องป้องกันแบบ universal precaution (เช่นเดียวกับโรคเอดส์) และในช่วงที่ไม่ทราบว่าเป็นชนิดใดแน่ จะต้องแยกแบบ enteric precaution เพราะเชื้อตับอักเสบชนิดเอ และ อี (hepatitis E virus) ติดต่อกันทาง fecal oral route การป้องกัน 1) หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือการให้เลือดหรือส่วนประกอบต่างๆ ของเลือดโดยไม่จำเป็น 2) ไม่ใช้ของมีคม เข็มฉีดยาและหลอดฉีดยาร่วมกัน 3) ไม่ใช้ภาชนะในการดื่มน้ำ รับประทานอาหาร ร่วมกับผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ที่เป็นพาหะ 4) คู่สามีภรรยา ถ้ามีผู้ใดเป็นพาหะ อีกฝ่ายหนึ่งควรได้รับวัคซีนป้องกัน 5) ให้วัคซีนป้องกันตับอักเสบบี (HB) แก่เด็กแรกเกิดทุกคนโดยให้เข็มที่ 1 ภายใน 24 ชั่วโมงหลังคลอด เข็มที่ 2 เมื่ออายุ 2 เดือน และเข็มที่ 3 เมื่ออายุ 6 เดือน เพื่อป้องกันการติดเชื้อที่จะผ่านมาจากแม่และการติดเชื้อในระยะต่อไป ในรายที่แม่มี HBeAg อาจพิจารณาให้ Hepatitis B immune globulin (HBIG) ร่วมด้วย.....
  1 คำตอบ · การรับมือกับอาการเจ็บปวด · 9 ปีที่ผ่านมา
 • ทำไมถึงมีการดูดทรายในแม่น้ำชี?

  คำตอบที่ดีที่สุด: การดูดทรายในแม่น้ำชี มีผลเสียจากการดูดทราย ทำลายธรรมชาติ ริมฝั่งแม่น้ำพังเสียหาย ชาวบ้านจับปลาไม่ได้ เพราะการดูดทรายทำให้น้ำมีฝุ่นละอองไปกับน้ำ ไปเกาะตาข่ายดักปลา เป็นตระกัน ปลาจะไม่ติดตาข่าย เรือดูดทรายวิ่งไปวิ่งมาไปเกี่ยวเอาเบ็ด ตาข่ายของชาวบ้านเสียหาย เรือดูดทรายลำขนาดใหญ่มาก ถ้าจะอ้างว่าไม่มีใครเห็น ... แสดงเพิ่มเติม
  คำตอบที่ดีที่สุด: การดูดทรายในแม่น้ำชี มีผลเสียจากการดูดทราย ทำลายธรรมชาติ ริมฝั่งแม่น้ำพังเสียหาย ชาวบ้านจับปลาไม่ได้ เพราะการดูดทรายทำให้น้ำมีฝุ่นละอองไปกับน้ำ ไปเกาะตาข่ายดักปลา เป็นตระกัน ปลาจะไม่ติดตาข่าย เรือดูดทรายวิ่งไปวิ่งมาไปเกี่ยวเอาเบ็ด ตาข่ายของชาวบ้านเสียหาย เรือดูดทรายลำขนาดใหญ่มาก ถ้าจะอ้างว่าไม่มีใครเห็น หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ทราบ คงเป็นไปไม่ได้ ก็มีอยู่สามประเด็น คือ ประเด็นที่ 1. มีการขออนุญาตดูดทรายอย่างถูกต้อง แต่ผู้ปฏิบัติ หรือหน่วยงานที่อนุญาตให้ดูดไม่ทราบถึงผลกระทบที่มีต่อธรรมชาติ ภูมิทัศน์ และการประกอบอาชีพของชาวบ้าน ประเด็นที่ 2. มีการขออนุญาตทั้ง ๆ ที่ก็ทราบว่ามีผลกระทบต่อประเทศชาติและประชาชน แต่ก็อนุญาตให้มีการดูดทรายได้ โดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของใครทั้งนั้น ประเด็นที่ 3. มีการลักลอบดูดทรายโดยไม่ได้ขออนุญาต เข้าอยู่ในประเด็นไหน ประเด็นที่ 1 ควรแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น หน่วยงานขึ้นตรง ทราบก่อน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา ประเด็นที่ 2 หากทราบแล้วยังละเลยก็แสดงว่า รู้เห็นเป็นใจ มีอะไรบังหูบังตา จึงมองไม่เห็น ร้องเรียนได้เลย ประเด็นที่ 3 เล่นงานได้เต็มที่หากลักลอบกระทำ.....
  2 คำตอบ · อื่นๆ ในประเทศไทย · 9 ปีที่ผ่านมา
 • การเล่น "บอลปาเข้าบ้าน"(อ่านออกเสียงว่า บอ ลา ปา) คืออะไร? เล่นกันอย่างไร ? มีที่มาอย่างไร?

  อยากทราบวิธีการเล่น "บอลปาเข้าบ้าน"( อ่านออกเสียงว่า บอ ลา ปา ) ถ้าคุณ tid ทราบ น่าจะเผยแพร่การละเล่นของเด็กไทย "บอลปาเข้าบ้าน" "บอลปา บอลปุ " ( บอ ลา ปา บอ ลา ปุ ) และการเล่น "ลูกเสิร์ฟสักหลาด" ที่สูญหายไปนานกว่า 40 ปี จะได้ช่วยการเผยแพร่และอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่สืบต่อไป ... แสดงเพิ่มเติม
  อยากทราบวิธีการเล่น "บอลปาเข้าบ้าน"( อ่านออกเสียงว่า บอ ลา ปา ) ถ้าคุณ tid ทราบ น่าจะเผยแพร่การละเล่นของเด็กไทย "บอลปาเข้าบ้าน" "บอลปา บอลปุ " ( บอ ลา ปา บอ ลา ปุ ) และการเล่น "ลูกเสิร์ฟสักหลาด" ที่สูญหายไปนานกว่า 40 ปี จะได้ช่วยการเผยแพร่และอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่สืบต่อไป ดีกว่าให้เยาวชนของไทยไปหมกมุ่นอยู่กับเกมไอที บนโลกไซเบอร์ ที่มีแต่สร้างปัญหาต่าง ๆ มากมาย อาทิ ไม่สนใจเรียน ความประพฤติก้าวร้าว ลักขโมย ขายบริการ ( เพื่อหาเงินมาเล่นเกม ).....
 • คู่มือการใช้นาฬากา G-SHOCK รุ่น AW-590-1ADR?

  คำตอบที่ดีที่สุด: ลิงค์ไปที่เว็ป http://www.siamtime.com/shop/prd_view.php?id_prd=174&name=AW-590-1ADR พอจะมีรายละเอียดให้บ้างพอสมควร หรือติดต่อที่ siamtime โดยตรง.....
  คำตอบที่ดีที่สุด: ลิงค์ไปที่เว็ป http://www.siamtime.com/shop/prd_view.php?id_prd=174&name=AW-590-1ADR พอจะมีรายละเอียดให้บ้างพอสมควร หรือติดต่อที่ siamtime โดยตรง.....
  2 คำตอบ · แฟชั่นและเครื่องแต่งกาย · 9 ปีที่ผ่านมา
 • ต้องการยอเลิกอีเมล์แอดเดรส อันเก่า เพราะมีคนอื่นเข้าไปล๊อกใช้ จะทำอย่างไร?

  คำตอบที่ดีที่สุด: การปิดบัญชี Passport Network ของท่าน ท่านอาจสามารถปิดบัญชีของท่านบน Passport Network ได้โดยไปที่ บริการเกี่ยวกับบัญชี จากนั้นคลิก ปิดบัญชี หากท่านพยายามที่จะลงทะเบียนใช้ Passport Network และพบว่ามีบุคคลอื่นได้ใช้อีเมล์แอดเดรสของท่านสร้างข้อมูลประจำตัวแล้ว ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft Passport Network... แสดงเพิ่มเติม
  คำตอบที่ดีที่สุด: การปิดบัญชี Passport Network ของท่าน ท่านอาจสามารถปิดบัญชีของท่านบน Passport Network ได้โดยไปที่ บริการเกี่ยวกับบัญชี จากนั้นคลิก ปิดบัญชี หากท่านพยายามที่จะลงทะเบียนใช้ Passport Network และพบว่ามีบุคคลอื่นได้ใช้อีเมล์แอดเดรสของท่านสร้างข้อมูลประจำตัวแล้ว ท่านสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Microsoft Passport Network เพื่อขอให้ผู้ที่ใช้อีเมล์แอดเดรสของท่านเปลี่ยนอีเมล์แอดเดรสนั้น และเพื่อให้ท่านสามารถใช้อีเมล์แอดเดรสสร้างบัญชีใน Passport Network ได้ การปิดการใช้งานและการลบบัญชี Microsoft จะทำการลบบัญชีของท่าน หากท่านไม่ได้ใช้บัญชี Passport Network ในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งหมายถึงท่านจะไม่สามารถลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์หรือบริการต่าง ๆ ของ Passport Network โดยใช้ข้อมูลประจำตัวของท่านได้อีกต่อไป หากข้อมูลประจำตัว Passport Network ของท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับกล่องจดหมาย MSN หรือ Hotmail แบบฟรี บัญชีของท่านจะไม่สามารถใช้งานได้ หากไม่ได้เข้าใช้งานเป็นเวลา 120 วัน และข้อมูลบัญชีที่ท่านให้ไว้จะถูกลบออก ถ้าข้อมูลประจำตัว Passport Network ของท่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกล่องจดหมาย MSN หรือ Hotmail แบบฟรี บัญชีของท่านจะไม่สามารถใช้งานได้ หากท่านไม่ได้เข้าใช้งานเป็นเวลา 365 วัน และข้อมูลบัญชีที่ท่านได้ให้ไว้จะถูกลบออกด้วยเช่นกัน สำหรับบัญชี MSN หรือ Hotmail ที่มีการเสียค่าบริการจะสามารถใช้งานตราบเท่าที่ระยะเวลาของบัญชีใช้งานได้.....
  2 คำตอบ · ครอบครัว · 9 ปีที่ผ่านมา
 • มีวิธีการเช็คว่าสารเคมีนี้ Air freight ได้หรือไม่ ถ้าไม่มี MSDS แล้วจะมีวิธีการเช็คได้อย่างไรบ้างครับ?

  คำตอบที่ดีที่สุด: สารเคมีที่จะ Air freight ( shipping ,trade ) ได้หรือไม่ การท่าอากาศยาน จะมีระเบียบปฏิบัติและการตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนที่จะ Air freight อยู่แล้ว ถ้าคุณ Bunruang ต้องการจะใช้บริการ ลองนำชื่อ ชนิด ประเภท จำนวน ขนาด บรรจุภัณฑ์ ฯลฯ ของสารเคมีนั้น ๆ ไปปรึกษาได้ที่การท่าอากาศยาน.....
  คำตอบที่ดีที่สุด: สารเคมีที่จะ Air freight ( shipping ,trade ) ได้หรือไม่ การท่าอากาศยาน จะมีระเบียบปฏิบัติและการตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนที่จะ Air freight อยู่แล้ว ถ้าคุณ Bunruang ต้องการจะใช้บริการ ลองนำชื่อ ชนิด ประเภท จำนวน ขนาด บรรจุภัณฑ์ ฯลฯ ของสารเคมีนั้น ๆ ไปปรึกษาได้ที่การท่าอากาศยาน.....
  1 คำตอบ · เครื่องบิน · 9 ปีที่ผ่านมา
 • ที่กรุงเทพมี Clay Esthe Shampoo EX ขายที่ใหนบ้างครับ?

  คำตอบที่ดีที่สุด: ตามห้างดัง ๆ ใน กทม. น่าจะมีขายนะ.....
  คำตอบที่ดีที่สุด: ตามห้างดัง ๆ ใน กทม. น่าจะมีขายนะ.....
 • หาเพื่อนในอเมริกาชื่อ ณัฐพงษ์ สุขสุชีพ?

  คำตอบที่ดีที่สุด: คุณ Anchan ต้องการหาเพื่อนชื่อ ณัฐพงษ์ สุขสุชีพ ทำงานที่นิวยอร์ค อยู่ร้านอาหาร sawasdee เป็นลูกชายร้าน "สวนกล้วย" จังหวัดนครปฐม และอยากได้อีเมลล์ด้วย ขอแนะนำให้ไปที่ร้าน "สวนกล้วย" ที่จังหวัดนครปฐม เพื่อสอบถามคุณพ่อ คุณแม่ หรือญาติพี่น้องของเขาจะง่ายกว่านะ.....
  คำตอบที่ดีที่สุด: คุณ Anchan ต้องการหาเพื่อนชื่อ ณัฐพงษ์ สุขสุชีพ ทำงานที่นิวยอร์ค อยู่ร้านอาหาร sawasdee เป็นลูกชายร้าน "สวนกล้วย" จังหวัดนครปฐม และอยากได้อีเมลล์ด้วย ขอแนะนำให้ไปที่ร้าน "สวนกล้วย" ที่จังหวัดนครปฐม เพื่อสอบถามคุณพ่อ คุณแม่ หรือญาติพี่น้องของเขาจะง่ายกว่านะ.....
 • จะหาซื้อ cat water fountain ได้จากที่ไหนคะ?

  คำตอบที่ดีที่สุด: ไปสอบถามที่ Pet Shop ร้านใหญ่ ๆ หน่อยน่าจะพอมีขาย ราคาขึ้นอยู่กับรูปแบบและวัสดุที่ใช้ทำ อาทิ Fresh Flow Cat Water Fountain Price: £29.00 Hagen Cat Water Fountain and Drinking Bowl Price: £26.24 Holding up to 2 cups of water this nifty pet gadget retails for $15. Drinkwell Platinum Cat Fountain $94.98..... แสดงเพิ่มเติม
  คำตอบที่ดีที่สุด: ไปสอบถามที่ Pet Shop ร้านใหญ่ ๆ หน่อยน่าจะพอมีขาย ราคาขึ้นอยู่กับรูปแบบและวัสดุที่ใช้ทำ อาทิ Fresh Flow Cat Water Fountain Price: £29.00 Hagen Cat Water Fountain and Drinking Bowl Price: £26.24 Holding up to 2 cups of water this nifty pet gadget retails for $15. Drinkwell Platinum Cat Fountain $94.98.....
  1 คำตอบ · แมว · 9 ปีที่ผ่านมา
 • ลานเบียร์GreenSpaceที่Central world ใครไปแล้วมั่งงับ?

  คำตอบที่ดีที่สุด: ลองไปชิมและชมด้วยตนเองสักครั้ง จะประทับใจไม่รู้ลืม บรรยากาศสุดยอด สาวเสริฟสุดเยี่ยม ยิ่งใหญ่อลังการ เมาเพียบ จ่ายเท่าไรจำไม่ได้.....
  คำตอบที่ดีที่สุด: ลองไปชิมและชมด้วยตนเองสักครั้ง จะประทับใจไม่รู้ลืม บรรยากาศสุดยอด สาวเสริฟสุดเยี่ยม ยิ่งใหญ่อลังการ เมาเพียบ จ่ายเท่าไรจำไม่ได้.....
 • อยากได้ภาพเครื่องเสียงกลางแจ้งจัง เมล www.mookepa.yahoo.com?

  คำตอบที่ดีที่สุด: คุณสุดารัตน... อยากได้ภาพเครื่องเสียงกลางแจ้ง จัดให้ http://www.rpdfm.net/phpinfoboard4/data/2/0002.html http://www.softenginethai.com/showdetail.asp?boardid=40 http://www.oknation.net/blog/mee402/2009/05/28/entry-1 http://www.mynke.com/.....
  คำตอบที่ดีที่สุด: คุณสุดารัตน... อยากได้ภาพเครื่องเสียงกลางแจ้ง จัดให้ http://www.rpdfm.net/phpinfoboard4/data/2/0002.html http://www.softenginethai.com/showdetail.asp?boardid=40 http://www.oknation.net/blog/mee402/2009/05/28/entry-1 http://www.mynke.com/.....
  1 คำตอบ · อื่นๆ เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า · 9 ปีที่ผ่านมา
 • ใครรู้บ้างว่าตอนนี้มาริโอ้มีผลงานเรื่องอะไรบ้าง?

  คำตอบที่ดีที่สุด: มาริโอ้ เมาเร่อ เริ่มเข้าสู่วงการด้วยการถ่ายแบบตามนิตยสาร โดยเริ่มถ่ายจากนิตยสารเดอะบอย และมีผลงานภาพยนตร์โฆษณามากกว่า 30 เรื่อง มีผลงานถ่ายมิวสิกวิดีโออีกหลายตัว และมีผลงานภาพยนตร์เริ่มจากภาพยนตร์เรื่อง รักแห่งสยาม รวมทั้งผลงานเพลงร่วมกับพี่ชาย โฆษณา อาทิ โรลล์ออนเอ็กซิท เดอะพิซซ่าคอมปานี มันฝรั่งทอดกรอบ แจ๊กซ์ กูลิโกะ... แสดงเพิ่มเติม
  คำตอบที่ดีที่สุด: มาริโอ้ เมาเร่อ เริ่มเข้าสู่วงการด้วยการถ่ายแบบตามนิตยสาร โดยเริ่มถ่ายจากนิตยสารเดอะบอย และมีผลงานภาพยนตร์โฆษณามากกว่า 30 เรื่อง มีผลงานถ่ายมิวสิกวิดีโออีกหลายตัว และมีผลงานภาพยนตร์เริ่มจากภาพยนตร์เรื่อง รักแห่งสยาม รวมทั้งผลงานเพลงร่วมกับพี่ชาย โฆษณา อาทิ โรลล์ออนเอ็กซิท เดอะพิซซ่าคอมปานี มันฝรั่งทอดกรอบ แจ๊กซ์ กูลิโกะ โคลอน โฟมล้างหน้า ทรอส ซูกัส นมยูเอชที โฟร์โมสต์ รถยนต์ฮอนด้าแจ๊ส ใหม่ เป๊ปซี่ แป้งเบบี้มายด์ ดัชมิลล์ โทรศัพท์มือถือโซนี่ อีริคสัน ฮานามิ รถจักรยานยนต์ฮอนด้าระบบหัวฉีด PGM-FI อัลบั้มเพลง PsyCho & Lil’Mario: Dem Crazy Boyz ในนามศิลปิน PsyCho & Lil’Mario มิวสิกวิดีโอ อาทิ กุญแจที่หายไป (ปาล์มมี่) ปากดีขี้เหงาเอาแต่ใจ (มิล่า) บอกให้รู้ว่ารักเธอ (ดัง พันกร) ให้ฉันรักเธอ (ยุ้ย ณพอาภา) ได้ยินไหม (ดา เอ็นโดรฟิน) คิดถึงเธอ (มิล่า) อยากเกิดเป็นผู้ชาย (มิล่า) จะได้เจออีกไหม (ตรัย ภูมิรัตน)(เพลงประกอบภาพยนตร์ เฟรนด์ชิพ เธอกับฉัน) รู้มั๊ยว่า...Love (แอนดี้ เขมพิมุก Feat. มด กัลยา) แชร์ (โปเตโต้) ละคร หมู่ 7 เด็ดสะระตี่ ตอน ตามติดชีวิตเด็กเอนท์ (รับเชิญ) หินกลิ้ง ตอนจบ (รับเชิญ) ขอบฟ้าตะวันเดียว ภาพยนตร์ ปี ชื่อ บทบาท หมายเหตุ พ.ศ. 2550 รักแห่งสยาม โต้ง พ.ศ. 2551 เฟรนด์ชิพ เธอกับฉัน สิงหา ฝัน-หวาน-อาย-จูบ หมี ตอน "จูบ" พ.ศ. 2552 บุปผาราตรี 3.1 และ บุปผาราตรี 3.2 หรั่ง พ.ศ. 2553 สาระแนสิบล้อ สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่า...รัก รางวัล ปี พ.ศ. 2551 1. รางวัลเอเชียนฟิล์ม นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม เสนอชื่อเข้าชิง 2. สตาร์พิกส์อวอร์ด นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม 3. รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม 4. เฉลิมไทยอวอร์ด นักแสดงชายในบทนำจากภาพยนตร์ไทยแห่งปี 5. สตาร์เอนเตอร์เทนเมนต์อวอร์ดส ผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม 6. เทศกาลหนังซิเนมะนิลา นักแสดงชายยอดเยี่ยม จากภาพยนตร์เรื่อง รักแห่งสยาม ปี 2552 ท็อปอวอร์ดส 2008 ดาวรุ่งชายยอดเยี่ยม สาขาภาพยนตร์ ได้รับรางวัล จากภาพยนตร์เรื่อง เฟรนด์ชิพ เธอกับฉัน.....
  1 คำตอบ · บุคคลที่มีชื่อเสียง · 9 ปีที่ผ่านมา
 • หนู เพิ่งอายุ 16 แต่คลำพบก้อนเนื้อบริเวณรักแร้ และ เต้านม หนูจะเป็นมะเร็งเต้านมรึเปล่าคะ?

  คำตอบที่ดีที่สุด: มะเร็งเต้านม (Breast cancer) เป็นมะเร็งที่พบบ่อยในผู้หญิงไทย โดยพบมากเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งปากมดลูก โดยสามารถพบได้ 1 ใน 10 ของผู้หญิง มะเร็งเต้านมนั้นสามารถพบได้ในผู้ชายเช่นกัน แต่พบในอัตราที่น้อยมาก ปัจจัยเสี่ยง 1. ผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านม โดยพบบ่อยในหญิงที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป... แสดงเพิ่มเติม
  คำตอบที่ดีที่สุด: มะเร็งเต้านม (Breast cancer) เป็นมะเร็งที่พบบ่อยในผู้หญิงไทย โดยพบมากเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งปากมดลูก โดยสามารถพบได้ 1 ใน 10 ของผู้หญิง มะเร็งเต้านมนั้นสามารถพบได้ในผู้ชายเช่นกัน แต่พบในอัตราที่น้อยมาก ปัจจัยเสี่ยง 1. ผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านม โดยพบบ่อยในหญิงที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป 2. หญิงที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านม จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมมากกว่าคนปกติ รวมทั้ง ผู้ป่วยที่เคยเป็นมะเร็งเต้านม ก็มีอัตราเสี่ยงที่จะกลับมาเป็นใหม่สูงกว่าคนปกติด้วย 3. ผู้ที่มีบุตรหลังอายุ 30 ปี รวมทั้ง หญิงที่ไม่เคยมีบุตร จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมมากขึ้น 4. การกลายพันธุ์ของยีน เช่น การเกิดการกลายพันธุ์ของยีน BRCA1 หรือ BRCA2 สามารถทำให้เกิดมะเร็งเต้านม และสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ 5. ผู้หญิงที่มีเต้านมเต่งตึงกว่าอายุ เช่น หญิงที่มีอายุมากกว่า 45 ปี และมีความหนาแน่นของเต้านมมากกว่าร้อยละ 75 จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมมากกว่าคนปกติ 6. ผู้หญิงที่มีประจำเดือนมาตั้งแต่อายุก่อน 12 ปี หรือ ประจำเดือนหมดช้าหลังอายุ 55 ปี จะมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมได้ง่ายกว่าคนปกติ 7. ผู้ที่รับประทานฮอร์โมนเพศหญิง รวมทั้ง ผู้ที่ได้รับยาคุมกำเนิดเป็นเวลานาน อาจเกิดมะเร็งเต้านมมากยิ่งขึ้น 8. การสูบบุหรี่ทำให้เพิ่มโอกาสในการเกิดเป็นมะเร็งเต้านมมากขึ้น อาการเริ่มต้นที่อาจจะเป็นมะเร็ง อาการเริ่มต้นของมะเร็งเต้านมมะเร็งระยะเริ่มต้นนั้นมักจะไม่มีอาการเจ็บ แต่อาจจะตรวจพบความผิดปกติเกิดขึ้นที่เต้านม ซึ่งอาจจะเป็นอาการเริ่มต้นของโรคมะเร็งเต้านม ดังนี้ 1. มีก้อนที่เต้านม (ร้อยละ 15-20 ของก้อนที่คลำได้ บริเวณเต้านมเป็นมะเร็งเต้านม 2. มีการเปลี่ยนแปลงขนาด และรูปร่างของเต้านม 3. ผิวหนังเปลี่ยนแปลง เช่น รอยบุ๋ม ย่น หดตัว หนาผิดปกติ บางส่วนมีสะเก็ด 4. หัวนมมีการหดตัว คัน หรือแดงผิดปกติ 5. มีเลือดหรือน้ำออกจากหัวนม ( ร้อยละ 20 ของการมีเลือดออกจะเป็นมะเร็ง) 6. เจ็บเต้านม ( มะเร็งเต้านมส่วนใหญ่ไม่เจ็บ นอกจากก้อนโตมากแล้ว ) 7. การบวมของรักแร้ เพราะต่อมน้ำเหลืองโต การตรวจเต้านมตนเอง การตรวจมะเร็งเพื่อหาการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น พบว่าร้อยละ 80 ของเนื้องอกที่เต้านมผู้หญิงนั้นถูกตรวจพบครั้งแรกด้วยตนเอง การตรวจเต้านมด้วยตนเอง ควรทำทุกเดือนตั้งแต่วัยสาวถึงวัยสูงอายุ เวลาที่ดีที่สุดที่จะทำการตรวจ คือ หลังหมดระดูแล้ว 7-10 วัน เพราะเป็นช่วงที่เต้านมไม่คัดตึงทำให้ตรวจได้ง่ายสำหรับผู้หญิงที่หมดระดูหรือได้รับการตัดมดลูก จะเป็นการดีถ้าได้ทำการตรวจเต้านมตนเองทุกวันที่หนึ่งของทุกเดือน วิธีการตรวจ 3 ท่า ทุกท่าจะต้องบิดลำตัวไปทั้งทางซ้ายและขวาสังเกตรูปร่าง ลักษณะ ความผิดปกติของผิวหนังรอยบุ๋ม รอยนูนของเต้านมหรือสิ่งผิดปกติอื่นๆ ของเต้านมทั้ง 2 ข้าง โดยมีท่า ดังนี้ 1. ยืนหน้ากระจก - ปล่อยแขนข้างลำตัวตามสบาย - ยกแขนทั้ง 2 ข้างเหนือศีรษะ - ท้าวเอว เกร็งอกเพื่อให้ผนังทรวงอกกระชับขึ้น - โค้งตัวมาข้างหน้าใช้มือทั้ง 2 ข้างท้าวเอว 2. นอนราบ - นอนให้สบาย ตรวจเต้านมขวาให้สอดหมอนหรือม้วนผ้าใต้ไหล่ขวา - ยกแขนขวาเหนือศีรษะเพื่อให้เต้านมด้านนั้นแผ่ราบซึ่งจะทำให้คลำง่ายขึ้น โดยเฉพาะส่วนบนด้านนอกมีเนื้อหนามากที่สุด และมีการเกิดมะเร็งบ่อยที่สุด ใ ช้กึ่งกลางตอนบนของนิ้วมือซ้าย ( นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนาง ) คลำทั่วเต้านมและรักแร้ ที่สำคัญคือห้ามบีบเนื้อเต้านม เพราะจะทำให้รู้สึกเหมือนเจอก้อนเนื้อซึ่งความจริงไม่ใช่ และทำวิธีเดียวกันนี้กับเต้านมด้านซ้าย 3. ขณะอาบน้ำ - สำหรับผู้หญิงที่มีเต้านมขนาดเล็กให้วางมือข้างเดียวกับเต้านมที่ต้องการตรวจบนศีรษะ แล้วใช้นิ้วมืออีกข้างคลำไปทิศทางเดียวกับที่ใช้ในท่านอน - สำหรับผู้ที่มีเต้านมขนาดใหญ่ ให้ใช้นิ้วมือข้างนั้นประคอง และตรวจคลำเต้านมจากด้านล่าง ส่วนมืออีกข้างให้ตรวจคลำเต้านมด้านบน ลองตรวจสอบดูด้วยตนเองก่อน อย่าเพิ่งวิตกไปเลย อาจจะไม่เป็นก็ได้.....
  2 คำตอบ · สุขภาพหญิง · 9 ปีที่ผ่านมา
 • การใช้ play/do/go ในภาษาอังกฤษกับกีฬา?

  คำตอบที่ดีที่สุด: Tennis Football Kung Fu Rugby Swimming Badminton Sepak Takraw Boxing Basketball Valleyball Table Tennis.....
  คำตอบที่ดีที่สุด: Tennis Football Kung Fu Rugby Swimming Badminton Sepak Takraw Boxing Basketball Valleyball Table Tennis.....
  1 คำตอบ · ภาษา · 9 ปีที่ผ่านมา
 • งานเกษตรแฟร์ต้นปี53นี้ จะมีผักไฮโดรโปรนิกมาแสดงไหม..ใครพอจะทราบบ้างครับเนี่ย?

  สนใจอยากปลูกผักHydroponics เว็ปนี้ http://www.bangsaiagro.com/ มี VDO Clip รายละเอียด ขั้นตอน วิธีการปลูก การบำรุงรักษา การเก็บเกี่ยว ทุกขั้นตอน หรือหาซื้อหนังสือคู่มือการปลูกพืชไร้ดิน Hydroponics ของ บริษัท ศูนย์เกษตรกรรมบางไทร จำกัด มีเนื้อหา สาระละเอียดพอสมควร ถ้าสนใจไปชมสถานที่จริง ติดต่อที่ บริษัท ศูนย์เกษตรกรรมบางไทร จำกัด ... แสดงเพิ่มเติม
  สนใจอยากปลูกผักHydroponics เว็ปนี้ http://www.bangsaiagro.com/ มี VDO Clip รายละเอียด ขั้นตอน วิธีการปลูก การบำรุงรักษา การเก็บเกี่ยว ทุกขั้นตอน หรือหาซื้อหนังสือคู่มือการปลูกพืชไร้ดิน Hydroponics ของ บริษัท ศูนย์เกษตรกรรมบางไทร จำกัด มีเนื้อหา สาระละเอียดพอสมควร ถ้าสนใจไปชมสถานที่จริง ติดต่อที่ บริษัท ศูนย์เกษตรกรรมบางไทร จำกัด ฟาร์มสาธิต 180 ซอยโรงเรียนคลองลำเจียก ถนนโยธินพัฒนา คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10230 โทรศัพท์ 0- 2946 - 6056 - 7 โทรสาร 0- 2946 - 6058.....
 • ปลาอะไรชื่อดำเเต่ตัวขาว?

  ปลานิล น่ะซี่.....
  ปลานิล น่ะซี่.....
 • ไม่สามารถรับข้อความ offline msg ได้ ควรทำอย่างไรดีคะ ?

  คำตอบที่ดีที่สุด: ถ้าเป็นเครื่องใหม่ ขอแนะนำให้ติดต่อศูนย์บริการ เพื่อตรวจสอบฟังชั่นของเครื่อง ถ้าเป็นเครื่องเก่า หมดระยะประกันแล้ว ไปให้ช่างตรวจสอบว่าเครื่องรุ่นนี้สามารถใช้โปรแกรมนี้ได้หรือไม่.....
  คำตอบที่ดีที่สุด: ถ้าเป็นเครื่องใหม่ ขอแนะนำให้ติดต่อศูนย์บริการ เพื่อตรวจสอบฟังชั่นของเครื่อง ถ้าเป็นเครื่องเก่า หมดระยะประกันแล้ว ไปให้ช่างตรวจสอบว่าเครื่องรุ่นนี้สามารถใช้โปรแกรมนี้ได้หรือไม่.....
  1 คำตอบ · ปัญหาเี่กี่ยวกับบริการ · 9 ปีที่ผ่านมา
 • โหลดและติดตั้ง Massenger 10 & Yahoo! Toolbar แล้วเสร็จ แต่ล่องหนไปเลย ทำไงดีล่ะ?

  ไปให้ช่างตรวจสอบดีกว่ามั๊ย เพราะเมื่อโหลดเข้ามาแล้ว อาจจะไปซ่อนอยู่ที่ใดที่หนึ่งที่เราเปิดหาไม่เจอ หรืออาจโหลดไม่เข้า หรือติดตั้งโปรแกรมไม่สมบูรณ์ก็เป็นได้.....
  ไปให้ช่างตรวจสอบดีกว่ามั๊ย เพราะเมื่อโหลดเข้ามาแล้ว อาจจะไปซ่อนอยู่ที่ใดที่หนึ่งที่เราเปิดหาไม่เจอ หรืออาจโหลดไม่เข้า หรือติดตั้งโปรแกรมไม่สมบูรณ์ก็เป็นได้.....
  2 คำตอบ · ปัญหาเกี่ยวกับบริการ · 9 ปีที่ผ่านมา
 • เข้าแชทใน Yahoo Chat เลือกห้องแชท เจอ.คำร้องนี้ถูกปฏิเสธ..เพราะอะไร?

  คำตอบที่ดีที่สุด: เจ้าของห้องไม่ได้เปิดเครื่อง หรือตั้งโปรแกรมเลือกรับแชทไว้หรือเปล่า.....
  คำตอบที่ดีที่สุด: เจ้าของห้องไม่ได้เปิดเครื่อง หรือตั้งโปรแกรมเลือกรับแชทไว้หรือเปล่า.....
  1 คำตอบ · อื่นๆ เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต · 9 ปีที่ผ่านมา