• ความเชื่อโบราณ กระจกเงาในบ้านแตก คุณคิดอย่างไรกับความเชื่อนี้?

  ถ้ากระจกเงาในบ้านแตก คนในบ้านนั้นกำลังมีเคราะห์ถึงขั้นเลือดตกยางออก เพราะโบราณเชื่อกันว่ากระจกเงาที่เราใช้ส่องอยู่ทุกวันนี้ เปรียบเสมือนกับเงาหรือดวงวิญญาณของมนุษย์ เพราะเมื่อเวลาที่เราได้ส่องกระจก เราก็จะเห็นรูปร่างลักษณะหน้าตาของเรา ดังนั้นคนในสมัยโบราณจึงให้ความสำคัญ กับกระจกเงาเป็นอย่างมาก หาก วันใดเงาของท่านเเตกสลายไป ดวงวิญญาณของท่านก็จะลับไปด้วยเช่นกัน แสดงเพิ่มเติม
  ถ้ากระจกเงาในบ้านแตก คนในบ้านนั้นกำลังมีเคราะห์ถึงขั้นเลือดตกยางออก เพราะโบราณเชื่อกันว่ากระจกเงาที่เราใช้ส่องอยู่ทุกวันนี้ เปรียบเสมือนกับเงาหรือดวงวิญญาณของมนุษย์ เพราะเมื่อเวลาที่เราได้ส่องกระจก เราก็จะเห็นรูปร่างลักษณะหน้าตาของเรา ดังนั้นคนในสมัยโบราณจึงให้ความสำคัญ กับกระจกเงาเป็นอย่างมาก หาก วันใดเงาของท่านเเตกสลายไป ดวงวิญญาณของท่านก็จะลับไปด้วยเช่นกัน
  5 คำตอบ · ความเร้นลับและตำนานต่างๆ · 3 วันที่ผ่านมา
 • วิธีใดที่จะทำให้ชาติพัฒนาบ่างครับ?

  ผมเห็นคนจะมาพัฒนาแต่ก็ไปไม่ถึงไหนเลย
  ผมเห็นคนจะมาพัฒนาแต่ก็ไปไม่ถึงไหนเลย
  5 คำตอบ · การเมือง · 5 วันที่ผ่านมา